VfxAlerts signāli paskaidroti

Binārā signāla ģenerators, Signālu ģeneratori - blackmagpietheory.com

Saturs

  E-pasta adrese Citas lietotnes Vispārīgā gadījumā FSK modulācija ir ciparu signālu modulācija, kura tiek izmantota binārās informācijas modulēšanai, kur nesējfrekvence mainās, mainoties ciparu signāla vērtībām, proti, augsts signāla līmenis tiek attēlots, izmantojot vienu frekvenci, kura parasti ir augstāka nekā tā, kura tiek izmantota zema signāla līmeņa attēlošanai skatīt 1.

  azartspēles tirdzniecībā

  FSK modulācijas signāls pie mainīgas datu plūsmas ieejā Vienkāršā gadījumā FSK modulators darbojas tā, ka, izmantojot binārās informācijas datu plūsmu, notiek pārslēgšanās starp diviem signālu ģeneratoriem, kur abas ģenerēto signālu frekvences ir tuvas, bet atšķirīgas, kur kā vadības signāls, lai zinātu, uz kuru no frekvencēm pārslēgties, binārā signāla ģenerators izmantota ieejas datu binārās opcijas ātri, kuras frekvencei ir jābūt daudz mazākai nekā abām signālu ģeneratoru frekvencēm, lai vēlāk veiksmīgi varētu atgūt bināro informāciju.

  Lai no FSK modulēta signāla atgūtu sākotnējo informāciju, ir nepieciešams veikt demodulāciju.

  taktika un bināro opciju stratēģijas

  Runājot par FSK demodulāciju, pamatā tiek izmantotas divas metodes: sinhronā un asinhronā. Asinhronais demodulators sastāv no diviem joslas filtriem ieejas daļā, kur katrs no tiem ir noskaņots uz savu frekvenci binārā signāla ģenerators un f2kur signāls to izejā izskatās kā amplitūdas izmaiņu manipulācijas ASK signāls, aiz kuriem seko divi detektori, pēc kuriem seko abu uztverto signālu pārveidošana binārā signāla ģenerators formā, izmantojot komparatoru, kurš nosaka, uz kuru no ieejām ir padots signāls ar lielāku amplitūdu, kas rezultātā noved pie tā, ka tiek atgūta sākotnējā informācija, jo komparatora izejā tiek padots zema vai augsta signāla līmenis.

  virtuves vai tirdzniecības centri

  Asinhronais FSK demodulators Sinhronais demodulators sastāv no diviem jaucējiem un lokālajiem signālu ģeneratoriem ieejas daļā, kuri ģenerē frekvences f1 un f2, lai vēlāk iegūtu uztvertā FSK signāla ieejas un f1 un f2 frekvenču summu un starpību frekvences, kur tālāk parasti izmanto starpību lejuppārveidošanakur tālāk seko joslas vai zemfrekvenču filtri, lai nofiltrētu nevajadzīgās frekvences, lai aiz abiem joslas filtriem iegūtu augstu un zemu signālu līmeni apzīmējošās frekvences, kur beigās seko abu uztverto signālu pārveidošana binārā formā, kas rezultātā noved pie tā, ka tiek atgūta sākotnējā informācija skatīt 1.

  Sinhronais FSK demodulators Runājot par FSK modulācijas signāla spektru, spektrā tam ir redzamas divas komponentes, proti, gan zemu signāla līmeni apzīmējošā harmonika frekvencegan augstu signāla līmeni apzīmējošā harmonika skatīt 1.

  kā nopelnīt vai nozagt daudz naudas

  FSK modulācijas spektrs.