Par darījumiem ar kriptovalūtu un nodokļiem

Bitcoins likumīgi, Par bitcoin

Šajā ziņā it īpaši ir jāturpina skaidrot atbrīvojumu no nodokļiem par finanšu darījumiem piemērošanas joma.

  1. Krāpnieki Maiju Silovu padara par viltus miljonāri - blackmagpietheory.com
  2. Komercdarbībā ar "bitcoin" pagaidām nav īpaša regulējuma - LV portāls

II — Atbilstošās tiesību normas 2. Saskaņā ar Padomes Tomēr atbilstoši PVN direktīvas Šiem atbrīvojumiem no nodokļa atbilst līdz Ciktāl Tiesa ir interpretējusi pēdējo minēto tiesību normu, šīs atziņas var tikt izmantotas arī šajā lietā.

Zviedrijas tiesību aktos ir ietverti minētajām Savienības tiesību normām atbilstošas tiesību normas. III — Pamatlieta 6.

Attiecīgajai Bitcoins cenai ir jābalstās uz attiecīgajā maiņas portālā atrodamu maiņas kursu, pieskaitot vai atņemot noteiktu procentu likmi kā atlīdzību par maiņu. Saskaņā ar iesniedzējtiesas norādītajiem faktiem daudzas privātpersonas un komersanti internetā pieņem Bitcoins kā maksāšanas līdzekli.

bitcoins likumīgi

Bitcoins kā dati tiek saglabāti lietotāja vai trešā pakalpojuma sniedzēja datorā un tiek nodoti tikai elektroniski. Tās neizdod noteikts emitents, bet gan rada algoritms internetā, kuru ir programmējusi līdz šim nezināma persona.

Bitcoin likumības vēsture Krievijā un pasaulē

Bitcoins nevienas valsts likumā nav atzītas par maksāšanas līdzekli. Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas D. Hedqvist Zviedrijas Nodokļu pārvaldei Skatterättsnämnd lūdza sniegt iepriekšēju nolēmumu, lai uzzinātu, vai viņam par izklāstīto Bitcoins pirkšanu un pārdošanu ir jāmaksā PVN.

Iepriekšējā nolēmumā Bitcoins pirkšana un pārdošana tika vērtēta kā par atlīdzību sniegts pakalpojums, kas gan esot atbrīvots no nodokļa, jo Bitcoins gadījumā runa esot par maksāšanas līdzekli, kas tiekot izmantots kā likumīgs maksāšanas līdzeklis. Bitcoins likumīgi par šo iepriekšējo nolēmumu Zviedrijas Nodokļu iestāde cēla prasību.

IV — Tiesvedība Tiesā 9.

bitcoins likumīgi

Högsta förvaltningsdomstol [Augstākā administratīvā tiesa], kuras izskatīšanā šobrīd ir lieta, uzskata Savienības tiesību aktus PVN jomā par nozīmīgiem strīda izšķiršanā un tādēļ atbilstoši LESD V — Juridiskais vērtējums Šī tiesvedība ir par diviem dažādiem jautājumiem.

Pirmkārt, runa ir par iespēju aplikt ar nodokli maiņas darījumus, tātad jautājumu, vai šī darbība ir viena no PVN direktīvā noteiktajām darbībām, par kuru ir jāmaksā nodoklis par to A sadaļā.

Vai Bitcoin nomainīs eiro? Kas tā par valūtu un cik droša? Atbilde lasītājam | blackmagpietheory.com

Otrkārt, gadījumā, ja uz maiņas darījumiem attiektos nodoklis, ir jānoskaidro, vai par tiem ir arī jāmaksā nodoklis, tātad, vai tie nav atbrīvoti no nodokļa par to B sadaļā. A — Bitcoins maiņa kā pakalpojums par atlīdzību Ar savu pirmo jautājumu iesniedzējtiesa vēlas zināt, vai tāda darbība kā D.

Hedqvist plānotā ir jāuzskata par pakalpojumu sniegšanu par bitcoins likumīgi PVN direktīvas 2. Tiesa attiecībā uz līdzīgu jautājumu jau lietā First National Bank of Chicago ir nospriedusi, ka valūtas maiņa, attiecībā uz kuru banka nosaka atšķirīgus kursus par attiecīgās valūtas pirkšanu un pārdošanu, ir pakalpojuma sniegšana par atlīdzību  3. Šajā ziņā ar nodokli apliktais bankas pakalpojums bija tikai maiņa, taču ne pašas valūtas nodošana.

Bitcoin juridiskais statuss šodien: atļauts vai aizliegts?

Proti, Tiesa šajā nodošanā nesaskatīja bitcoins likumīgi preču piegādi, nedz pakalpojumu, jo valūtas gadījumā runa bija par likumīgiem maksāšanas līdzekļiem  4. Tiesa par atlīdzību par ar nodokli apliekamo maiņas pakalpojumu būtībā atzina atšķirību bitcoins likumīgi attiecīgās valūtas pirkšanas un pārdošanas cenu. Spriedums pamatojās uz to, ka ir atzīts, ka likumīgu maksāšanas līdzekļu nodošana nav darbība, par kuru ir jāmaksā PVN  5. Tieši pretēji, tā būtībā  6 var būt tikai ar bitcoins likumīgi apliekama pakalpojuma pretpakalpojums.

Tas tādēļ, ka PVN ir preču gala patēriņam bitcoins likumīgi nodoklis  7.

bitcoins likumīgi

Taču pašreizējos likumīgos maksāšanas līdzekļus būtībā — atšķirībā no, piemēram, zelta vai cigaretēm, kas tieši vai netieši arī tiek izmantoti vai tikuši izmantoti par maksāšanas līdzekļiem, — nav iespējams izmantot citā praktiskā veidā kā vien par maksāšanas līdzekļiem. To funkcija darījuma gadījumā ir tikai atvieglot preču apmaiņu tautsaimniecībā; tomēr tie paši par sevi netiek izmantoti vai lietoti kā preces.

Tam, kas attiecas uz likumīgiem maksāšanas līdzekļiem, būtu bitcoins likumīgi arī uz pārējiem maksāšanas līdzekļiem, kuri pilda tikai šo funkciju.

Lai gan šādi maksāšanas līdzekļi tikai ar šādu funkciju likumā bitcoins likumīgi jāaizsargā un tie nav jāuzrauga, no PVN viedokļa tiem ir tāda pati funkcija kā likumīgiem maksāšanas līdzekļiem, un tādēļ pret bitcoins likumīgi saskaņā ar nodokļu neitralitātes principu tā vienlīdzīgas attieksmes principa izpausmē  8 būtībā ir jāizturas vienādi.

Kur norēķināties ar Bitcoins Krievijā par precēm un pakalpojumiem?

Minētais atbilst judikatūrai. Arī Bitcoins saskaņā ar bitcoins likumīgi secinājumiem ir maksāšanas līdzeklis tikai ar šādu funkciju. Īpašumtiesībām uz tām nav cita mērķa kā vien to izmantošana attiecīgā brīdī atkal par maksāšanas līdzekli. Tādēļ darbības, par kuru jāmaksā PVN, kontekstā pret tiem ir jāizturas tāpat kā pret likumīgiem maksāšanas līdzekļiem.

bitcoins likumīgi

No minētā izriet, ka arī attiecībā uz Bitcoins ir jāpiemēro spriedumā First National Bank of Chicago ietvertā judikatūra. To nodošana gan kā tāda nav darbība, par kuru jāmaksā nodoklis.

Komentāri - Latvijas Banka

Taču, tā kā D. Hedqvist plāno Bitcoins pirkt un pārdot par Zviedrijas kronām par cenu, kura ietver uzcenojumu salīdzinājumā ar noteiktā maiņas portālā paredzētu maiņas kursu, viņa darbība ietver pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību atbilstoši PVN direktīvas 2.

B — Atbrīvojums no nodokļa par Bitcoins maiņu Otrkārt, ir jānoskaidro, vai Bitcoins un Zviedrijas kronu maiņas pakalpojumam ir piemērojams viens no PVN direktīvas Bitcoins likumīgi nolēmumā pareizi kā atbrīvojumi no nodokļa, par kuriem šajā gadījumā var būt runa, ir norādīti tiesību normas de  un f  apakšpunkts.

  • Šā iemesla dēļ kriptovalūta ir populāra tādās valstīs kā Ķīna, Venecuēla, Argentīna, Zimbabve.
  • Zigzaga indikators binārām opcijām
  • Par bitcoin Aktualizēts:
  • Pareiza līmeņu uzbūve binārām opcijām
  • Par darījumiem ar kriptovalūtu un nodokļiem - LV portāls

Šīs darbības es analizēšu apgrieztā secībā. Atbilstoši PVN direktīvas Taču, kā Tiesa, galu galā, ir konstatējusi, PVN direktīvas Nedz Zviedrijas kronas, nedz Bitcoins neietilpst nevienā no šīm trim kategorijām.

Tādēļ PVN direktīvas Kā nākamais rodas jautājums, vai ir piemērojams PVN direktīvas Priekšnoteikums atbrīvojuma no nodokļa piemērošanai vispirms ir tāds, ka pastāv saikne ar maksāšanas līdzekļiem, neatkarīgi no tā, vai skaidras vai bezskaidras naudas formā.

Populārākais šodien

Turklāt, kā parāda PVN direktīvas Formulējums ir ļoti plašs, jo, galu galā, katrs ar naudu apmaksāts darījums arī attiecas uz maksāšanas līdzekli. Minētais ir spēkā arī tad, ja būtu vēlēšanās izvirzīt prasību — kā tas atbilst judikatūrai par PVN direktīvas Vispirms ir skaidrs, ka bitcoins likumīgi no nodokļa nevar būt piemērojams, ja tikai vienam no darījuma dalībniekiem tiek nodoti maksāšanas līdzekļi, turpretim otram — tiek nodoti priekšmeti vai sniegti pakalpojumi.

bitcoins likumīgi

Proti, šajā gadījumā maksāšanas līdzekļu nodošana ir pretpakalpojums par priekšmetu nodošanu vai pakalpojuma sniegšanu. Ja atbrīvojums no nodokļa binārā opcija soli pa solim piemērots šādai vienpusējai maksāšanas līdzekļu nodošanai, no PVN būtu atbrīvoti visi darījumi, izņemot maiņas darījumus.

LAST TIME BITCOIN DID THIS WAS IN 2016 AND WE PUMPED 3'200%!!!!!!!!!!!!!!!!!! [short term CAUTION..]

Taču atbrīvojums no nodokļa var būt piemērojams tad, ja, kā šajā gadījumā, maksāšanas līdzeklis tiek apmainīts pret citu un par to tiek pieprasīta atlīdzība. Šādā gadījumā ar nodokli apliktais darījums — kā izklāstīts  14  — ir maiņas pakalpojums.

Šis pakalpojums PVN direktīvas Tomēr attiecībā uz šo Zviedrijas kronu, kas Zviedrijas Karalistē ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, un Bitcoins, kas nevienā valstī nav maksāšanas līdzeklis, maiņas gadījumu rodas jautājums — vai abiem bitcoins likumīgi līdzekļiem, kas tiek mainīti, ir jābūt likumīgiem maksāšanas līdzekļiem?

bitcoins likumīgi

PVN direktīvas Tādēļ atbilstoši redakcijai angļu valodā pietiktu arī ar maiņu, kuras gadījumā tikai no vienas puses tiek mainīts likumīgs maksāšanas līdzeklis, kā, piemēram, šajā gadījumā — Zviedrijas krona.