Publicējamās datu bāzes/reģistri/ informācija | Valsts ieņēmumu dienests

Bāzes iespējas

Saturs

  Informācijas sistēmā ir ievietoti visi politikas plānošanas dokumenti, kas ir pieņemti Ministru kabinetā kopš Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.

  binārās opcijas q opton naudas izņemšanas atsauksmes

  Informācijas sistēma piedāvā dokumentus izdrukāt tabulās, izvēlēto dokumentu eksportējot, tādējādi padarot saprotamāku un ērtāku tā tālāko izmantošanu. POLSIS piedāvā iespēju interesentiem parakstīties uz jaunumiem, nodrošinot, ka izvēlētās politikas plānošanas jomas dokumenti tiks piegādāti uz norādīto e-pasta adresi.

  Moduļi Tabulas Datu bāzes tabula izskata ziņā ir līdzīga izklājlapai, kurā dati tiek glabāti rindās un kolonnās. Līdz ar to izklājlapu ir diezgan viegli importēt datu bāzes tabulā. Galvenā atšķirība starp datu glabāšanu izklājlapā un glabāšanu datu bāzē ir veids, kā dati tiek organizēti. Lai datu bāzi varētu izmantot maksimāli daudzpusīgi, datiem ir jābūt sakārtotiem tabulās, lai nerastos redundances. Piemēram, ja glabājat bāzes iespējas par darbiniekiem, katrs darbinieks ir tikai vienu reizi jāievada tabulā, kas paredzēta vienīgi darbinieku datiem.

  Politikas plānošanas dokumenti ir sakārtoti savstarpējā pakārtotības sistēmā jeb hierarhijā vienas jomas ietvaros. Hierarhija atvieglo lietotājiem vajadzīgo dokumentu atrašanu, kā arī veicina lietotāju sapratni par attiecīgās iestādes kompetencē esošo dokumentu savstarpējo saistību.

  tirdzniecības tehnoloģiju tendences

  Politikas plānošanas dokumenti ir klasificēti arī atbilstoši to specifikai, tā padarot ērtāku interesējošās jomas dokumentu atrašanu. Izveidotajai datu bāzei ir unikāla agrās brīdināšanas sistēma — ar īpašiem simboliem tiek brīdināts par katra dokumenta spēkā esošo laika posmu.

  naudas pelnīšanas sistēmas internetā bez ieguldījumiem

  Bāzes iespējas informācijas sistēmas lietotājiem ir pieejami statistikas pārskati par publiski pieejamiem dokumentiem, kurus sistēma automātiski ģenerē reizi mēnesī. Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze Informācijas pieejamība par valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, kuru līdz Publisko personu un iestāžu saraksta uzturēšanu un no Līdz ar to ikvienam sabiedrības loceklim ir pieejams bāzes iespējas, kurš veidots pēc līdzīgiem principiem kā citi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētie reģistri, tādējādi nodrošinot aktuālas un sabiedrības bāzes iespējas atbilstošas informācijas pieejamību strukturētā veidā.

  Likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikts, ka jebkura persona ir tiesīga paļauties uz publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajām ziņām.

  opciju mīts vai realitāte

  Ņemot vērā, ka līdz ar Publisko personu un iestāžu saraksta izveidošanu un publiskošanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, tiešās pārvaldes iestāžu datubāze ir zaudējusi pastāvēšanas aktualitāti, tā Datu bāzes mērķis ir nodrošināt elektroniskajā vidē pieejamu, caurskatāmu un vienotu informāciju par veiktajiem pētījumiem, publikācijām un metodikām atbilstošās rīcībpolitikas jomās kopš Pētījumu un publikāciju datu bāze ir publiski pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā.

  Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.

  ieņēmumi no Bitcoin 2022