Laidienu arhīvs

Depozīts kā papildu ienākums, Sazinies ar mums

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr. Apstiprinu "Metodiskos norādījumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību".

Cenrādis un noteikumi Kas ir Progresīvais depozīts? Progresīvais depozīts ir mūsdienīgs termiņnoguldījuma veids un sniedz Jums iespēju piedalīties starptautiskajos investīciju tirgos, neriskējot ar ieguldīto pamatsummu. SEB banka regulāri piedāvā ieguldījumu iespējas Progresīvajā depozītā: to termiņš, minimālā summa, dalība, garantētie peļņas procenti un bāzes aktīvs tiek noteikti katram atsevišķam piedāvājumam un ienesīgums ir atkarīgs no katrā piedāvājumā noteiktā bāzes aktīva indekss, akcijas, preces vai citi aktīvi vērtības izmaiņām.

Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprinātos metodiskos norādījumus publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ar šo rīkojumu apstiprinātie metodiskie norādījumi piemērojami no Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora v. Gromule Metodiskie norādījumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 5. Norādījumi paredzēti nodokļa maksātājiem darba ņēmējiem, saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī citu ienākumu guvējiemnodokļa ieturētājiem darba devējiem un ienākuma izmaksātājiemkā arī nodokļu administrācijas darbiniekiem, lai atvieglotu nodokļa būtības izpratni un nodokli reglamentējošo normatīvo aktu lietošanu praktiskajā darbā.

Metodiskie norādījumi sastādīti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" turpmāk - Likums normām, šajā likumā noteiktajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Termiņnoguldījums

Metodiskajos norādījumos ir depozīts kā papildu ienākums atsauces uz iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidlapām apstiprinātas ar Ministru kabineta Vietās, kur tekstā ir atsauces uz Ministru kabineta noteikumiem konkrēti tos nenosaucot, jāsaprot, ka runa ir par tiem Ministru kabineta noteikumiem, kuri ir paredzēti Likumā, bet vēl nav pieņemti.

I daļa. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu veidi Šajā daļā tiks izskatīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli turpmāk - nodoklis attiecīgā locījumā neapliekamo ienākumu veidi, kas noteikti Likuma 9. Neapliekamie ienākumi netiek ietverti maksātāja gada apliekamajā ienākumā.

Izdoti saskaņā ar likuma " Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " 3. Noteikumi nosaka atsevišķu likuma " Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " turpmāk — likums normu piemērošanas kārtību attiecībā uz likumā lietotajiem terminiem un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli turpmāk — nodoklis apliekamā ienākuma noteikšanas kārtības dažādiem aspektiem, tai skaitā: 1.

Visi šajā daļā uzskaitītie ar nodokli neapliekamie ienākumi ir attiecināmi gan uz LR rezidentiem, gan arī uz nerezidentiem, izņemot dividendes, kuras nerezidentiem ir apliekamas ar nodokli. Personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības un zemnieka saimniecības ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kuri gadā nepārsniedz latu, ar nodokli netiek aplikti. Lauksaimnieciskā ražošana ir augkopības, lopkopības, iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un dārzkopības produkcijas ražošana.

Ar nodokli netiek aplikti ienākumi no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un pašražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes produktu realizācijas.

Ieguldījums ar garantētu pamatsummas atmaksu

Atvieglojumi lauksaimnieciskai darbībai aptver laukkopību, pļavkopību, dārzkopību, siltumnīcu saimniecību un puķkopību, biškopību, lopkopību, zirgkopību, putnkopību, truškopību, zvērkopību, zivkopību iekšējos ūdeņos un mežkopību. Attiecībā uz mežkopību kā lauksaimniecisku darbību, jāņem vērā, ka kokmateriālu sagatavošana un ieguve neietilpst mežkopības darbos, tādēļ iegūtie kokmateriāli nav mežkopības produkcija.

Kokmateriālu sagatavošana un realizācija ir uzskatāma par fiziskās personas saimniecisko darbību, un gūtie ienākumi ir apliekami ar nodokli. Par ienākumiem no zivkopības iekšējos ūdeņos kā ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas kvalificējami ienākumi, kas gūti, veicot zivju resursu pavairošanas, zivju audzēšanas un tamlīdzīgus darbus.

Uzņēmēja komplekti

Ienākumi, kas gūti no zivju zvejas, ir apliekami ar nodokli. Zemnieku saimniecība taksācijas gadā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un kokmateriālu realizācijas.

adbtc bitcoin

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas - Ls Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu - Ls Ieņēmumi no kokmateriālu realizācijas - Ls Izdevumi, kas saistīti ar kokmateriālu realizāciju - Ls Apliekamais ienākums no depozīts kā papildu ienākums ražošanas - Ls Apliekamais ienākums no kokmateriālu pelnīt naudu internetā, lasot ziņas - Ls Ar nodokli netiek aplikts ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas - Lssavukārt, ienākumi no kokmateriālu realizācijas - Ls tiek aplikti ar nodokli.

Fiziskās personas depozīts kā papildu ienākums individuālā uzņēmuma īpašnieka ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs ar nodokli netiek aplikts.

kaulēšanās par binārajām opcijām

Ar nodokli netiek apliktas arī fiziskajām personām izmaksātās dividendes no uzņēmējsabiedrības ienākuma. Ar nodokli ir apliekamas dividendes no nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos piemēram, Kalnračiem, kuri ir speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā.

Ja uzņēmums ir piemērojis tikai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" III nodaļā noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides, tad izmaksātās dividendes ar nodokli nav apliekamas.

kā reģistrēties binārā opcijā q optons