Elastīgais budžets — Vikipēdija

Fiksētas peļņas variants

Elastīgais budžets

Cena par 1 vienību - PerZ par 1 vienību Marža. Šajā gadījumā mainīgās izmaksas būs vienādas ar attālumu starp kopējo izmaksu un nemainīgo izmaksu līnijām. Attēls: 3. Sakarība "izmaksas - apjoms - peļņa" matemātiskajā metodē Abscisā atspoguļo pārdošanas apjomu dabiskās vienībās, un ordināta parāda izmaksas un ienākumus naudas izteiksmē. Kritiskais punkts diagrammā atrodas kopējo izmaksu līnijas un kopējo ienākumu ieņēmumu no pārdošanas pārdošanas līnijas krustpunktā, šajā brīdī ieņēmumi ir vienādi ar izmaksām, t.

  1. Elastīgais budžets — Vikipēdija
  2. Ražošanas izmaksas — teorija. Ekonomika, - klase.
  3. Fiksētās un mainīgās izmaksas ir piemēri. Mainīgās izmaksas uzņēmumā. Fiksētās izmaksas. Definīcija
  4. Ar tādu pašu apjoma ekonomiju nevis vienu augu izmanto īpaša ražošanas tehnoloģija jūs varat izveidot divas rūpnīcas, kas ražo divreiz Darījuma izmaksas Darījuma izmaksas vai mijiedarbības izmaksas ir saistītas ar darījumiem vai īpašuma tiesību izmantošanu.
  5. Svetlana Saksonova: Kāpēc un kā uzņēmumu speciālistiem ir jānosaka bezzaudējuma slieksnis produktiem vai pakalpojumiem
  6. Tīmekļa vietnes ieņēmumi internetā bez ieguldījumiem
  7. Kritiskās pārdošanas cenas aprēķins 5.

Intervāls līdz kritiena punktam apzīmē zaudējumu apgabalu, un peļņas apgabals ir parādīts attēlā, sākot no kritiena punkta. Kritiskais punkts parāda, cik lielā mērā ieņēmumi var samazināties, lai nebūtu zaudējumu.

Uzņēmuma saņemtās peļņas apmēru nosaka starpība starp ieņēmumiem no produktu pārdošanas un kopējām izmaksām. Izmantojot šo metodi, pagrieziena punktu var definēt kā punktu, kurā starpība starp robežas peļņu un fiksētajām izmaksām ir nulle, vai punktu, kurā robež peļņa ir vienāda ar nemainīgajām izmaksām.

Navigācijas izvēlne

Plānošanas ar šo metodi variants tiek uzskatīts par vēlamāku, jo tas ļauj jums jebkurā brīdī nekavējoties izcelt robežas peļņu fiksētas peļņas variants attālumu starp pārdošanas ieņēmumu līniju un kopējo mainīgo izmaksu līniju. Jebkurā gadījumā katrā no aplūkotajiem grafikiem finanšu rezultātu peļņu un zaudējumus dažādos pārdošanas līmeņos nosaka tikai pēc aprēķina, jo attālums starp ieņēmumu un bruto izmaksu līnijām.

Attēls: 4.

Par ilustratīvāko tiek uzskatīts grafiskās metodes trešais variants 5. Attēls: 5. Saistība "Peļņa - Apjoms" Šajā diagrammā abscisā atspoguļo dažādus pārdošanas apjoma līmeņus, un peļņa un zaudējumi ir parādīti ordinā. Peļņa vai zaudējumi tiek parādīta diagrammā katram pārdošanas līmenim.

Fiksētās un mainīgās izmaksas ir piemēri. Mainīgās izmaksas uzņēmumā. Fiksētās izmaksas. Definīcija

Šie punkti ir savienoti ar peļņas līniju. Nulles punkts atrodas vietā, kur peļņas līnija šķērso abscisu asi. Ja pārdošanas apjoms ir nulle, tad maksimālie zaudējumi atbildīs nemainīgo izmaksu lielumam.

Pieaugot pārdošanas apjomiem, peļņas norma samazina zaudējumus. Katra pārdotā produkta vienība radīs marginālu peļņu par produkta vienību vai pārklājuma līmeniskas tiek definēta kā starpība starp ražošanas vienības pārdošanas cenu un vienības mainīgajām izmaksām. Lūzuma punkts tiek sasniegts, kad kopējā robežpeļņa ir vienāda ar nemainīgo izmaksu summu. Katras nākamās ražošanas vienības pārdošana uzņēmumam nesīs fiksētas peļņas variants. Diagramma "Peļņa - apjoms" ļauj prognozēt tirgus lielumu un peļņas un zaudējumu apjomu dažādos cenu līmeņos, ja tiek noteiktas galējās cenu un pieprasījuma vērtības.

Varat arī izmantot šo diagrammu, fiksētas peļņas variants izveidotu secīgu diagrammu, lai aprēķinātu peļņas normas apjomu no dažādu departamentu vai produktu grupu fiksētas peļņas variants. Palielinoties kritiskajam apjomam, uzņēmuma peļņa samazinās.

Fiksētas ražošanas izmaksas

Galvenie faktori, kas ietekmē kritiskā ražošanas apjoma vērtību, ir: Fiksēto izmaksu pieaugums, kas attiecīgi palielina kritisko produkcijas apjomu, samazinoties fiksētajām izmaksām, kritiskais produkcijas apjoms samazinās; Mainīgo izmaksu pieaugums par produkcijas vienību par nemainīgu cenu, kas attiecīgi palielina kritisko produkcijas apjomu, attiecīgi samazinoties mainīgajām izmaksām uz produkcijas vienību, kritiskais produkcijas apjoms samazinās; Pārdošanas cenas pieaugums ar nemainīgām uzticības darījumu centrs izmaksām par produkcijas vienību, kas noved pie kritiskā produkcijas apjoma samazināšanās.

Acīmredzot kritiskais produkcijas apjoms samazinās, ja fiksēto izmaksu pieauguma temps ir mazāks par marginālo fiksētas peļņas variants pieauguma tempu uz produkcijas vienību. Kāda ir peļņas normas aprēķināšanas formula Peļņas peļņa Definīcija Peļņas peļņa angļu Ieguldījuma starpība ir viens no vadības grāmatvedības jēdzieniem un tiek izmantots, lai analizētu "produkcijas izmaksu un peļņas apjomu", lai noteiktu noteikta veida produkta vai pakalpojuma rentabilitāti.

Šo rādītāju var aprēķināt katrai produkcijas vienībai kā koeficientu un procentos.

Definīcija

Šī koncepcija ir noderīga dažādu vadības lēmumu pieņemšanā. Lai atbildētu uz jautājumu, vai būtu jāpārdod papildu produktu partija par zemāku cenu. Novērtēt rentabilitāti dažādos uzņēmējdarbības līmeņos.

fiksētas peļņas variants

Lai izvēlētos produktu veidus ar vislielāko rentabilitāti. Piemēram, ja uzņēmumam ir potenciāls ražot vairāku veidu produktus, bet tam nepietiek resursu visu veidu ražošanai, priekšroka jādod tiem produktu veidiem, kuriem ir visaugstākā starpības norma.

Elastīga Mainīgo izmaksu piemēri Saskaņā ar SFPS pastāv divas mainīgo izmaksu grupas: ražošanas mainīgās tiešās izmaksas un ražošanas mainīgās netiešās izmaksas.

Formula Peļņas norma uz vienu produkcijas vienību Šī rādītāja vērtību uz produkcijas vienību aprēķina, izmantojot šādu formulu. Kumulatīvā peļņas norma Rāda starpību starp ieņēmumiem un kopējām mainīgajām izmaksām.

Peļņas normas starpība Koeficienta vērtību var aprēķināt divos veidos. Iepriekš minētās formulas var pārveidot šādi. Koeficienta vērtību var uzrādīt arī procentos. Grafiks Attiecība fiksētas peļņas variants kopējo robežpeļņu un produkcijas pārdošanas apjomu ir parādīta zemāk redzamajā grafikā. Tā kā ieņēmumi no produkcijas pārdošanas un kopējo mainīgo izmaksu vērtība mainās tieši proporcionāli uzņēmējdarbības līmenim, kopējās marginālās peļņas vērtība pieaug proporcionāli pārdošanas apjomu pieaugumam.

Turpretī peļņas normas par fiksētas peļņas variants vienību paliek nemainīgas jebkurā uzņēmējdarbības līmenī ar nosacījumu, ka vienības cena un mainīgās izmaksas par produkcijas vienību paliek nemainīgas. Šī rādītāja darbība ir parādīta zemāk redzamajā diagrammā.

fiksētas peļņas variants

Jāatzīmē, ka starpības peļņas vērtība dažos apstākļos var būt negatīva. Tas nozīmē, ka ieņēmumi no produktu pārdošanas pat nesedz radušās mainīgās izmaksas.

fiksētas peļņas variants

Ja šie apstākļi saglabājas, uzņēmuma vadībai jāapsver lēmums pārtraukt šāda veida produktu ražošanu un pārdošanu. Dati par pārdošanas cenām, mainīgajām izmaksām un pārdošanas apjomiem pārskata ceturksnī ir parādīti tabulā.

Analizēsim peļņas normu, pamatojoties uz iepriekš minētajām formulām. Kā redzams no tabulas, bikses ir mazumtirdzniecības mazumtirdzniecības LTD marginālākais produkts, jo tās nes maksimālu peļņu par 1 USD. Maržas likme Kritiskais apjoms bieži tiek atrasts, izmantojot peļņas normas jēdzienu, t. Grafiskā metode. Attēls: Peļņas grafiks ir skaidrāks, ja, uzzīmējot to, iezīmējat peļņas robežas apgabalu.

fiksētas peļņas variants