Nodokļu piemērošanai nepieciešama precīzāka informācija

Ieņēmumi no tulkojumiem internetā, Notariāli apliecināts tulkojums | Tulkošanas birojs Rīgā | Skrivanek

Saturs

  ieņēmumi no tulkojumiem internetā

  Čeku loterija Valsts ieņēmumu dienests turpmāk — VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācijai pievienojami dokumenti, kas pamato izdevumus par saņemtajiem izglītības un medicīnas pakalpojumiem ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Attaisnojuma dokumentus svešvalodā par saņemtajiem izglītības un medicīnas pakalpojumiem no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

  VID atgādina, ka fiziskām personām, kuras vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem par Latvijā vai ārvalstīs saņemtiem izglītības un medicīnas pakalpojumiem, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju, tai pievieno attaisnojuma dokumentus, piemēram, ieņēmumi no tulkojumiem internetā, čekus, maksājuma uzdevumus, konta izrakstu, interneta bankas maksājuma uzdevumus, kuri apliecina attaisnoto izdevumu samaksu.

  ieņēmumi no tulkojumiem internetā

  Vēršam uzmanību, ka attaisnotajos izdevumos var iekļaut izdevumus par izglītības iegūšanu tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētās mācību iestādēs. Savukārt attiecībā uz medicīnas pakalpojumiem attaisnotos izdevumus apliecinošus dokumentus nodokļu maksātājs var iesniegt par jebkurā valstī saņemtiem medicīnas pakalpojumiem.

  ieņēmumi no tulkojumiem internetā

  Ja dokumenti, kas pamato ārvalstīs saņemto pakalpojumu samaksu, ir svešvalodā, nepieciešams attaisnojuma dokumentu tulkojums valsts valodā, jo valsts iestādes no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā. Dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā. Gada ienākumu deklarācijas iesniedzējs vai jebkura cita persona, kura prot valsts valodu un attiecīgo svešvalodu, drīkst veikt dokumenta ieņēmumi no tulkojumiem internetā un apliecināt tulkojuma pareizību.

  ieņēmumi no tulkojumiem internetā

  Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, personai, kura veikusi tulkojumu, vai deklarācijas iesniedzējam, ja tulkojuma pareizību apliecina pats izdevumu deklarētājs, ir noteikta civiltiesiskā atbildība.

  VID atgādina, ka fiziskās personas, kuras vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem — samaksu par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.

  ieņēmumi no tulkojumiem internetā

  Tāpat