Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija

Ienākumi ar ātru izņemšanu,

Pieslēgties EDS   Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tie nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.

Seko aktualitātēm

Kādos gadījumos var sniegt gada ienākumu deklarāciju? Ir gadījumi, kad personai gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz, bet personas pašas interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto nodokli. Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no valsts budžeta pārmaksāto nodokli šādos gadījumos: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jāņem vērā, ka Informāciju par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par Persona savā algas nodokļa grāmatiņā iepriekš bija veikusi atzīmi darba devējam par neapliekamā minimuma nepiemērošanu, jo atsevišķos mēnešos gūtā autoratlīdzība kopā ar algu pārsniedza euro.

apmācības iespēju tirdzniecības video

Ņemot vērā to, ka persona 3 mēnešus guva mazākus ienākumus un tiem netika piemērots Ienākumi ar ātru izņemšanu prognozētais neapliekamais minimums, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,  saskaita kopējos ienākumus un piemēro diferencēto neapliekamo minimumu. Ja kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par euro, tad ir piemērojams diferencētais ienākumi ar ātru izņemšanu neapliekamais minimums līdz euro, atkarībā no kopējā ienākuma lieluma un personai veidojas nodokļa pārmaksa.

Mobiili Peamenüü

Neapliekamo minimumu katrai personai individuāli VID prognozē divas reizes gadā atkarībā no viņa iepriekš saņemtā ienākumu apmēra un neapliekamo minimumu piemēro darba devējs. Šo pārmaksāto summu var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.

peļņa internetā oficiāli

Ja persona gada ienākumu deklarāciju iesniedz EDS, tad EDS automātiski aprēķina attaisnoto izdevumu pielikumā D4 ailē uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmos attaisnotos izdevumus. Kur jāiesniedz deklarācija?

Gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, iesniedz izmantojot VID EDStas ir, elektroniskā veidā Pamācība, kā iesniegt deklarāciju EDS. Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus to kopijas nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā vai arī kā ieskenētus dokumentus, vai iesniedz personīgi VID Klientu apkalpošanas centrā   vai arī nosūta pa pastu.

Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju.

bināro opciju stratēģiju opcijas

Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļauj būtiski ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Lai palīdzētu nodokļu maksātājam saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts ienākumi ar ātru izņemšanu jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

Sazinies ar mums

Kā jāaizpilda deklarācija un kur jāiesniedz dokumenti, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus? Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli. Īsti bitkoīni nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem vai ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskai partijai, tad nodokļu maksātājs aizpilda gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu un deklarācijas   Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?

bināro opciju apk

Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz attaisnojuma dokumentus kopā ar gada ienākuma deklarāciju. Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem: kases čeku, ja samaksa ir veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods; kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods.

Kopsavilkums

Šajā gadījumā apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam. Nodokļu maksātājam, kurš vēlas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas ir nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.

Nodokļu maksātājam ir tiesības triju gadu laikā labot jau iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, par kuru jau ir saņemta nodokļa pārmaksa, ja piemēram, ir atradušies papildu čeki. Ja jālabo tā gada ienākumu deklarācija, kurā ir bijuši attaisnotie izdevumi, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju EDS, tā jāaizpilda no jauna, pieskaitot arī vēlāk atrastos čekus, un ienākumi ar ātru izņemšanu precizēta gada ienākumu deklarācija. Tiesību akti.