Darba laiks

Iespējas darba laiks

Saturs

  Anonīms Vēlētos lūgt Jūsu skaidrojumu par darba laika uzskaiti un virsstundu kompensāciju. Noslēgtais darba līgums paredz, ka tiek noteikts normālais darba laiks.

  iespējas darba laiks

  Darba laiks iespējas darba laiks tā organizācija tiek noteikta darba kārtības noteikumos. Darba kārtības noteikumi paredz, ka darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas, kā arī darbiniekam noteikta!

  iespējas darba laiks

  Nekur iekšējos normatīvajos aktos nav atrunāti citi darba laika organizācijas veidi maiņu, summētais, utt. Ņemot vērā darba līgumā un darba kārtības noteikumos minēto, kā arī Darba likuma normas, vēlētos precizēt, kā būtu pareizi jāuzskaita darba laiks tostarp virsstundas šādās situācijās: 1. Darbinieks nedēļas laikā jau ir nostrādājis 5 dienas kopā 40 stundastaču, lai nodrošinātu nepārtrauktu darba gaitu, darbinieks šajā nedēļā nostrādā vēl vienu dienu 8 stundas.

  iespējas darba laiks

  Darbinieks nedēļas laikā ir nostrādājis 5 dienas kopā 32 stundas, jo tika izmantota kompensējošā atpūta 8 stundas par nostrādātām virsstundām iepriekšējā periodā.

  Lai nodrošinātu nepārtrauktu darba gaitu, darbinieks šajā nedēļā nostrādā vēl vienu dienu 8 stundas.

  iespējas darba laiks

  Vai darbiniekam jāsaņem apmaksa tikai par 40 stundām, lai gan nedēļas laikā nostrādātas 6 dienas? Darbinieks nedēļas laikā ir iespējas darba laiks 4 dienas kopā 32 stundas, jo tika izmantota kompensējošā atpūta 8 stundas par nostrādātām virsstundām iepriekšējā periodā.

  Vai darbiniekam jāsaņem apmaksa par 40 stundām?

  iespējas darba laiks

  Vai darba laika uzskaiti mainītu tas, ka viena no nostrādātajām dienām ir bijusi sestdiena vai svētdiena? Darbinieks nedēļas laikā ir nostrādājis 4 dienas kopā 36 stundas, jo tika izmantota kompensējošā atpūta 4 stundas par nostrādātām virsstundām iepriekšējā periodā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darba gaitu, darbinieks šajā nedēļā nostrādā vēl vienu dienu 6 stundas.

  iespējas darba laiks