Biežāk uzdotie jautājumi

Iespējas no termiņa.

binārās opcijas, kuru platformu izvēlēties

Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. FOTO: Māris Kaparkalējs, LV Ekonomiskās krīzes apstākļos daudzi komersanti un komercsabiedrības izjūt spriedzi, jo nav skaidrības par rītdienu, par nodokļu politiku. Uzņēmumos pieaug šaubīgo debitoru skaits, kas savukārt rada apstākļus, kas liedz norēķināties ar kreditoriem, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienestu.

Vienotais pacientu pieraksta tālrunis:

Ko darīt uzņēmumam, ja nevar laikus samaksāt nodokli? Termiņu pagarināšana un atlikšana Viens no iespējamiem risinājumiem gadījumos, kad uzņēmums nespēj samaksāt termiņā nodokli, ir vērsties ar pamatotu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā VID.

Tomēr jāņem vērā, ka VID ir tiesības, nevis pienākums pagarināt nodokļu nomaksas termiņu.

nopelniet naudu internetā bez ieguldījumiem no mobilā

Kārtējie nodokļi Valsts ieņēmumu dienests var: 1 pagarināt kārtējo nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņu līdz trijiem mēnešiem. Nodokļu maksātājam motivētais iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās.

Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām:IIN avansa maksājumu atcelšana

Citi budžetos ieskaitāmie maksājumi ir valsts nodevas un Bitcoin peļņa mēnesī naudas. Arī šos maksājumus var pagarināt līdz trim mēnešiem; 2 atkārtoti pagarināt līdz trijiem mēnešiem nokavēto nodokļu samaksas termiņu, ja iepriekšējā pagarinājuma laikā samaksāti ne mazāk kā 20 procenti no nodokļu parāda summas. Nodokļu maksātājam jāiesniedz iesniegums VID nodaļā pēc juridiskās adreses, pirms ir beidzies nokavētā maksājuma pagarinājuma termiņš.

Ja netiek veikti kārtējie nodokļu maksājumi likumos noteiktajos termiņos, tad šo atvieglojumu VID ir tiesīgs nepiešķirt. Ja nodokļu maksātājs neievēro VID lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma iespējas nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem iespējas no termiņa termiņus, VID ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

Tele2 līguma noteikumi

Attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek ieskaitīti pašvaldību budžetā, lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība. Audita parādi Audita rezultātā aprēķinātos nodokļus, arī aprēķināto kavējuma naudu un soda naudu VID var arī  sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam.

Šajā iespējas no termiņa uzņēmumam jāiesniedz VID iesniegums trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās. Papildus jāiesniedz bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

  • Informācija par pārceltajiem pasākumiem Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk pēc ārkārtas situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.
  • Pakalpojumu apmaksas iespējas | A Slimnīca
  • Jauns veids, kā nopelnīt bitcoin
  • Ja nepieciešama detalizētāka informācija par valstu noteiktajiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām personas vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā.

Ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz 10  latu, VID attiecībā uz šo nodokli ir tiesības arī pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātājam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu. Nepārvarama vara Kā viens no īpašiem gadījumiem ir iespēja sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.

kā daudz ātri padarīt bitkīnus

Nepārvarama vara šajā gadījumā uzskatāma par sekām, kas radušās politiska lēmuma rezultātā. Nokavētie nodokļi Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

projekta novērtējums, izmantojot reālo iespēju metodi

Šajā gadījumā nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu VID iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Iespējas no termiņa parāda nomaksas grafiku jāvienojas ar VID.

VID vērtējums Lai uzņēmums varētu saņemt VID piekrišanu pagarināt kārtējo nodokļu samaksas termiņu vai sadalīt termiņos un atlikt uz vienu gadu audita rezultātā aprēķinātos nodokļus, VID izvērtē iespējas no termiņa faktisko finansiālo stāvokli. Ne visos gadījumos VID piešķir nodokļu maksātājam iespēju nemaksāt nodokli likumos paredzētajā termiņā. Taču lielākoties tomēr VID ir ļoti pretimnākošs un izprot nodokļu iespējas no termiņa grūtības. Tomēr jāņem vērā arī šādi faktori, ko ievēro VID, piešķirot nodokļu maksātājam termiņu pagarinājumus: 1 vai nodokļu maksātājs ievēro iespējas no termiņa nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus; 2 vai nodokļu maksātājam agrāk ir ticis piešķirts nodokļu maksājumu iespējas no termiņa termiņš un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus; 3 vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus; 4 vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 5 vai pēdējās nodokļu revīzijas audita laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

Ja kādas no šīm prasībām netika ievērotas, VID var nepiešķirt termiņa pagarinājumu.

Meklēšanas forma

Kavējuma nauda Termiņa pagarināšanas atlikšanas, sadalīšanas gadījumos, izņemot nepārvaramas varas gadījumus, tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no 0,05 procentiem par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa laikā.

Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs iespējas no termiņa maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai atkārtoti pagarinājis, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

cik ātri jūs varat nopelnīt naudu internetā

Bieži grāmatvedis vai uzņēmuma vadība ir neizpratnē, kādēļ parāds nesamazinās atbilstoši iemaksātajai naudai.

Tas ir tāpēc, ka tiek dzēsta daļa no parāda, daļa no kavējuma naudas. Līdz ar to atlikumā veidojas parāda summa, kam atkal tiek rēķināta kavējuma naudas.

bināro opciju stratēģija ar cenu darbību

Tiesiskā aizsardzība Šajos likumos noteikta kārtība, kādā veidā ierobežotas maksātspējas gadījumā uzņēmums, kura nodoms ir atjaunot un turpināt saimniecisko darbību, var uzsāk tiesiskās aizsardzības procesu, tostarp arī nodokļu parādu jomā. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 4. Atbilstoši šā likuma 4.

Attēlotā redakcija Citi ar Covid izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā " Covid " un " Covid pašvaldībās ". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā bezmaksas brīvpieeja. Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Maksātnespējas likuma