Ieguvumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā

Iespējas pasaules tirgos

iespējas pasaules tirgos mēs ieliekam datplūsmu uz binārām opcijām

Brisele ar piemēriem atgādina par MVU iespējām Eiropā un pasaules tirgos Eiropa bažījas, ka ar laiku var izzust ģimenes uzņēmumi un to radītās darbavietas. FOTO: www. Pārskatā uzskaitīti labās prakses piemēri un vairākkārt minēta arī Latvija.

Viedokļi Laikrakstā Šis ir tāds īpatnējs laiks Latvijas ekonomikā. Nenoliedzami,  Covid pandēmijas krīze trāpījusi visām tautsaimniecības nozarēm mūsu valstī un gan jau atstās ietekmi uz turpmāko ekonomisko attīstību.

Turpmākajam ierosināts paplašināt atbalsta iniciatīvas, jo mazo uzņēmumu devums ir ļoti svarīgs krīzes pārvarēšanai. Mazās uzņēmējdarbības akts ir ES politikas satvars, kura mērķis bija spēcināt MVU, lai tie varētu augt un veidot darbavietas.

Daudz ir paveiktā, taču pārskats par līdzšinējo veikumu atklāj - lai palīdzētu MVU, jādara vairāk, norāda EK. Tie ir mūsu ekonomikas dzinējspēks, un tiem jābūt stipriem, konkurētspējīgiem iespējas pasaules tirgos inovatīviem.

iespējas pasaules tirgos iespējas un uz priekšu

Dalībvalstīm jārīkojas ātri, lai nodrošinātu Mazās uzņēmējdarbības akta pilnīgu īstenošanu. Kā sasniegumu EK nosauc arī to, ka pagājušā gada novembrī Ķīnā ir atvērts Eiropas jaunais MVU centrs, kas palīdz piekļūt šīs valsts tirgiem.

Gudru valdības investīciju loma ekonomikas attīstībā Dalies ar šo rakstu Latvijas uzņēmumiem daudz aktīvāk vajadzētu iesaistīties investīciju veikšanā attīstības tirgos un īpaši labas perspektīvas šajā ziņā var būt Latvijas informācijas tehnoloģiju IT uzņēmumiem, pēc vizītes Latvijā atzina Pasaules Bankas Starptautiskās Finanšu korporācijas IFC viceprezidente Karina Finkelstone Karin Finkelston. IFC delegācija Kā līdzšinējās sadarbības piemēru Finkelstone minēja "Tieto Latvia", kas ieviesa maksājumu karšu sistēmu Kirgizstānā un Azerbaidžānā, veicinot maksājumu karšu izmantošanu šajās valstīs. Viņa arī norādīja, ka pati Latvija ne tik sen bija attīstības tirgus un tādēļ tās uzņēmumi bieži vien daudz labāk izprot, kā kļūt sekmīgiem šajos tirgos.

Arī Latvija pozitīvajos piemēros Mazās uzņēmējdarbības aktā noteikti 10 principi, tostarp radīt vidi, kurā uzņēmēji un ģimenes uzņēmumi var attīstīties un uzņēmējdarbība tiek atalgota; nodrošināt, lai godīgi uzņēmēji, kas ir bankrotējuši, ātri varētu izmantot otro iespēju; valsts politikas instrumentus jāpielāgo MVU vajadzībām, atvieglojot to dalību valsts iepirkuma procedūrās; atvieglot MVU pieeju finansējumam un attīstīt tiesisko un uzņēmējdarbības vidi, kas atbalsta laikus veiktus maksājumus komerciālos darījumos.

Visas dalībvalstis atzinušas, cik svarīgi ir ātri īstenot Mazās uzņēmējdarbības aktu, bet izmantotā pieeja un sasniegtie rezultāti valstīs ievērojami atšķiras.

iespējas pasaules tirgos tnkorswm indikators binārām opcijām

Pārskatā ir novērtēts un salīdzināts dalībvalstu devums 10 principu iedzīvināšanā. Vairākkārt nosauktas arī uzņēmējdarbību veicinošās iniciatīvas Latvijā.

Rassell par Device, heitu, sadarbībām un savu dēlu - KARSTS KARSTS INTERVIJAS #5

Piemēram, Latvija iekļauta starp valstīm, kurās ir nodrošināta pieeja finansējumam — ar garantijas atbalsta mehānismiem un mikrokredītiem, kā arī atbalsts eksportam. Taču veiksmīga uzņēmuma nodošana saglabā vidēji vairāk darbavietu nekā rada jaunizveidotie uzņēmumi.

Aptaujas liecina, ka gandrīz puse eiropiešu dotu priekšroku pašnodarbinātībai, un šī attieksme ir noturīga daudzus gadus.

Brisele ar piemēriem atgādina par MVU iespējām Eiropā un pasaules tirgos

Cilvēkiem Eiropā vairāk jāapzinās, ka pašnodarbinātība, iespējams, ir pievilcīgs karjeras variants un tiem jāsniedz vajadzīgās prasmes, lai plānus pārvērstu par sekmīgiem uzņēmumiem, uzsvērts Mazās uzņēmējdarbības aktā.

Jāpiebilst, ka Latvijā pašnodarbinātības oficiālie dati Valsts ieņēmumu dienesta reģistrs rāda — gada laikā iespējas pasaules tirgos skaits ir samazinājies uz pusi Vairāk garantiju un labāka piekļuve naudai Komisija pauž, ka arī turpmāk MVU atzīs par prioritāti.

iespējas pasaules tirgos kā ieguldīt naudu, lai nopelnītu

Norādīts, ka nepieciešams lietpratīgs regulējums, kas ļautu MVU koncentrēties uz pamatdarbību tālab, sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus, Komisija izmantos MVU testu un īpašu uzmanību pievērsīs atšķirībām starp mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Virkne priekšlikumu ir vienotā tirgus pilnīgai izmantošanai kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, pārrobežu parādu piedziņas pasākumi, Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšana, lai tie būtu MVU labvēlīgāki. EK Izlasi par iespējām to izmantot!

Labs saturs.

Vairāk nekā puse LV pilsoņu pozitīvi raugās uz ES nākotni. Salīdzinājumā ar Latvijas interesēs ir panākt vienmērīgu reģionu attīstību, gan ar kohēzijas politikas, gan kopējās lauksaimniecības politikas palīdzību, gan izmantojot citas ES programmas. Piemēram, ES tirdzniecības sarunās ar Kanādu un ASV tiek stiprināta ne tikai Latvijas ekonomika, bet arī ģeopolitiskās saites ar līdzīgi domājošiem starptautiskiem partneriem. Laika periodā no