Seko aktualitātēm

Iespējas un stratēģijas piedāvājumi, Trīs vispārējas stratēģijas

Trīs vispārējas stratēģijas Mihaels Porters uzskatīja, ka aizstāvamas pozīcijas ieņemšana nozarē ir konkurētspējas stratēģijas analīzes galarezultāts. Viņš uzskatīja, ka veiksmīgi, ienesīgi uzņēmumi parasti izvēlas konkurēt vai nu ar zemām izmaksām, vai arī diferencējot produktus, lai tie atbilstu konkrētām patērētāju vajadzībām.

Lai gan šīs divas iespējas un stratēģijas piedāvājumi iespējas ir savstarpēji izslēdzošas, viņš pievienoja trešo kategoriju — uzņēmumi kā nišas spēlētāji, kas apkalpo specifisku tirgu vai produktu segmentu.

iespējas un stratēģijas piedāvājumi

Portera noteiktās trīs vispārējās stratēģijas ir: 1. Atšķirība starp šīm divām iespējām tikpat labi atbilst viņa izveidotajai 3.

Personāla stratēģijas būtiskākie aspekti

Nozares iezīmes nosaka efektīvo stratēģiju spektru. Patēriņa preču tirgū būtiska ir tikai cena. Izmantojot ekonomiskus terminus, tas nozīmē perfektu konkurenci.

Augstās modes tirgu, no otras puses, vada tikai diferenciācija. Cena šajā tirgū nav faktors, kas nosaka patērētāju pirkšanas lēmumu.

iespējas un stratēģijas piedāvājumi

Lielākā daļa nozaru ir jauktas, un tajās zeļ viens izmaksu līderis, un vairākiem diferencētu piedāvājumu sniedzējiem ir iespējas. Porters ieteica trīs stadiju analīzes procesu, lai noteiktu un īstenotu konkurētspējas stratēģiju: 1.

Uzņēmuma pozīcija ir jāmaina, kad mainās attiecības starp pieciem nozares spēkiem. Organizācijas parasti darbojas ar augstāku izmaksu bāzi, ja tās ražo un pārdod izcilu produktu, kuru patērētāji augstu novērtē. Viņa modelis parādīja, ka diferenciācija ir tikpat efektīva stratēģija kā izmaksu līderība. Nepastāv labākā stratēģija. Stratēģiskās pozīcijas izvēle ir atkarīga no laika un apstākļiem.

NORISINĀJĀS SEMINĀRS “TŪRISMA PIEDĀVĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA UN IESPĒJAS MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM”

Kad ir izvēlēta pozīcija, īstenošanai ir jābūt pastāvīgai. Porters balstīja savu modeli tirdzniecības centru saraksti Čandlera Chandler pieņēmumu, ka struktūra seko stratēģijai.

Organizācijām ir nepieciešami dažādi strukturālu iezīmju kopumi, lai tās sāktu izmantot vai nu zemu izmaksu, vai diferenciācijas stratēģiju.

iespējas un stratēģijas piedāvājumi

Vispārīgās stratēģijas izvēle sniedz virzību vadībai un personālam, kas tiem palīdz sasniegt iekšēju saskaņu starp vadības stilu, atalgojuma sistēmu, darbinieku atlases politiku utt. Porters vērsa savu analīzi galvenokārt uz lielām starptautiskām kompānijām ar vairākām stratēģiskām biznesa vienībām.

4 stratēģijas, kas var palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem sasniegt izaugsmi

Lai gan idejas, uz kurām balstās šis modelis, ir derīgs arī mazākām organizācijām, instrumenti ir pārāk liela mēroga un visaptveroši, iespējas un stratēģijas piedāvājumi sniegtu tām vērtīgas idejas. Porters uzsvēra to, cik būtiski ir izvēlēties vienu vispārīgu stratēģiju un tai sekot.

Tomēr pašreizējais stratēģijas teorētiķu viedoklis ir tāds, ka vispārīgas stratēģijas nevar uzskatīt par absolūtām, bet gan par pastāvīgi papildināmām.

Stratēģijas procesa mērķis ir atrast stratēģiskās pozīcijas, kurās starp relatīvajām izmaksām un diferenciācijas līmeni pastāv visplašākā plaisa. Organizācija tad sniedz patērētājiem visvairāk ieguvumu par zemāku cenu nekā tās konkurenti.

Manuprāt, primārais faktors veiksmīgai kompānijas attīstībai ir darba efektivitāte, kas, kā liecina dažādu Latvijas un Eiropas mēroga pētījumu dati, Latvijā ir samērā zema," norāda CV Market direktors Vladimirs Korickis. Lai izdotos īstenot un realizēt šo būtisko mērķi — noturēt un stabilizēt kolektīvu —, nepieciešams rūpīgi izstrādāt personāla attīstības un vadības stratēģiju, kas ir pasākumu kopums, kas vērsts uz investīcijām cilvēkkapitālā. Korickis skaidro, ka galvenie personāla vadīšanas aspekti ir plānošana, prasību izveidošana, atlase un vērtēšana.

Vērtību ķēde tiek izmantota, lai analizētu uzņēmuma pozīciju saistībā ar tā tiešajiem konkurentiem, pieņemot, ka konkurence veicina ienesīgumu. Tas izslēdz citus pieņēmumus, piemēram, patērētāju saistīšanos kā Aleksandra Hāksa Alexander Hax delta modelī.

iespējas un stratēģijas piedāvājumi

Porters uzskatīja, ka konkurētspējas stratēģijas analīzei ir jānotiek pastāvīgi. Mincbergs Mintzberg bija pārliecināts, ka reālā stratēģija ir labākajā gadījumā neviennozīmīga.

iespējas un stratēģijas piedāvājumi

Lielākā daļa no izmaiņām ir augšupvērstas, tās notiek intuitīvi un radoši, un tās iespējams noteikt agrīni.