Kas jāzina, ja valsts atsavina tavu īpašumu

Iespēju atsavināšana. Ober-Haus jaunumi

nopelnīt naudu privātmājā paplašinājumi, kas pelna naudu

Pēdējo gadu redzamākie piemēri tam ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Dienvidu tilta būvniecības projekti. Ir pieņemts jauns likums par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām, kurā paredzētas divas īpašuma atsavināšanas iespējas — labprātīgi vai piespiedu kārtā.

Kas jāzina, ja valsts atsavina tavu īpašumu Lai gan īpašumu atsavināšana sabiedrības vajadzībām Latvijā nenotiek bieži, teorētiski tā var skart ikvienu. Kas jāzina, ja tavam īpašumam lemts kalpot sabiedrības vajadzībām? Redzamākie piemēri ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas iespēju atsavināšana Dienvidu tilta būvniecības projekti. Tagad tiem pievienojas vēl vērienīgāks — dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekts, kura plānotais garums Latvijas teritorijā ir kilometri un kura vajadzībām tiks atsavināts apmēram tūkstotis privātīpašumu. Atsavināšanas procesu regulē Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums.

Jaunais regulējums ietvers nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtību, atlīdzības noteikšanas un apstrīdēšanas kārtību un atlīdzības izmaksāšanu. Saeima Patlaban nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek saskaņā ar atjaunoto Jaunais likums regulēs ne tikai piespiedu atsavināšanas procesu, bet arī zemes un ēku labprātīgu atsavināšanu, kas patlaban notiek civiltiesiskā ceļā.

Katrai institūcijai ir izveidojusies sava prakse, tādēļ īpašniekam nav skaidri labprātīgas iespēju atsavināšana nosacījumi un tiesiskās sekas. Paredzēts, ka jaunais likums stāsies spēkā Ierobežojumus atsavināšanai neparedz Satversme aizsargā tiesības uz īpašumu, vienlaikus izņēmuma gadījumos pieļaujot tā piespiedu atsavināšanu uz atsevišķa likuma pamata.

 • Īpašumu var atsavināt valsts, vides, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citām sabiedrības vajadzībām, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.
 • Īpašumu atsavināšana ar e-izsoļu starpniecību veicinās valstij nederīgo objektu pārdošanu, dodot iespēju attīstīt mūsdienīgus birojus
 • Attēlotā redakcija:
 • Танкадо посмотрел вверх, на свои пальцы, на кольцо, а затем, умоляюще, - на тучного господина.
 • Tendenču rādītāju binārās opcijas
 • Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums
 • Īpašuma atsavināšanu regulēs jauns likums - LV portāls
 • Iesniedziet sludinājumu par ienākumiem internetā

Jaunais tiesību akts paredz, ka nekustamo īpašumu zemi un ēkas var atsavināt valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Precizēta vien likumā iekļautās normas redakcija, neizdalot, kādos gadījumos valsts un kādos gadījumos pašvaldība var ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

caur kuru vietni var nopelnīt pamatakmens, kā nopelnīt naudu

Saprotams, ka likumdevējs nevar paredzēt visas sabiedrības vajadzības, kuru nodrošināšanai nākotnē varētu būt nepieciešama nekustamā īpašuma atsavināšana, jaunajā likumā paredzēts atvērts to sabiedrības vajadzību uzskaitījums, kad pieļaujama nekustamā īpašuma atsavināšana. Vienlaikus uzsvērts, ka nekustamā īpašuma atsavināšana pieļaujama vienīgi gadījumā, ja sabiedrības vajadzības nav iespējams nodrošināt ar citiem līdzekļiem, norāda TM pārstāve.

Piespiedu atsavināšana — ar Saeimas lēmumu Jaunajā regulējumā paredzētas vairākas institūcijas, kas secīgi vērtē nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Tās atbilstoši kompetencei ir valsts iespēju atsavināšana atsavināšana iestāde vai pašvaldība, Ministru kabinets MK un, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma pamata, arī Saeima un Satversmes tiesa, skaidro S.

Sākotnēji nepieciešamību, uz kuras pamata iespējama īpašuma atsavināšana, konstatē valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība. Nākamajā solī valsts pārvaldes iestāde šo jautājumu virza izskatīšanai MK, kurš pieņem konceptuālu lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu.

Ja par attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšanu ir atbildīga pašvaldība­, tad šādu konceptuālu lēmumu pieņem pašvaldības dome, īpašuma atsavināšanas institucionālo secību ilustrē TM pārstāve.

Laidienu arhīvs

Pēc tam valsts pārvaldes iestāde virza šo jautājumu izskatīšanai valdībā, kura pieņem lēmumu par īpašuma nepieciešamību sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un tā atsavināšanu par noteikto atlīdzību.

Attiecīgi, ja par attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšanu ir atbildīga pašvaldība, šādu lēmumu pieņem tā. Ja pēc minētā lēmuma pieņemšanas ar nekustamā īpašuma īpašnieku neizdodas panākt vienošanos, par konkrētā īpašuma atsavināšanu iespēju atsavināšana vajadzībām tiek virzīts likumprojekts un Saeima vērtē gan sabiedrības vajadzību iespēju atsavināšana, gan lemj par konkrētā nekustamā īpašuma nepieciešamību šo vajadzību nodrošināšanai, skaidro S.

Ja Saeima likumprojektu pieņem, īpašniekam iespēju atsavināšana tiesības vērsties Satversmes tiesā, kura tālāk skata jautājumu par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas pamatotību. Tomēr šādi netiek nodrošināta labprātīga atsavināšanas procesa caurskatāmība un konsekvence, jo katrai institūcijai ir izveidojusies sava prakse, kā iespēju atsavināšana jautājumus risināt, norāda TM pārstāve.

Tādējādi īpašniekam, kura īpašumu paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām, nav pieejami skaidri nosacījumi un tiesiskās sekas, kas izrietēs no nekustamā īpašuma labprātīgas atsavināšanas.

nonfarm payrolls bināro opciju stratēģija standarta opcijas līgums

Savukārt jaunajā likumā paredzēts tiesiskais regulējums arī attiecībā uz nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, paredzot atlīdzības noteikšanas kritērijus un skaidras īsti bitkoīni īpašuma īpašnieka tiesības. Tādējādi, kā uzskata likuma autori, tiks nodrošināts, ka visas institūcijas piemēro vienādu iespēju atsavināšana nekustamā īpašuma atsavināšanai sabiedrības vajadzībām un tiks garantēta vienlīdzīgu principu ievērošana neatkarīgi no tā, vai nekustamais īpašums sabiedrības vajadzībām tiek atsavināts labprātīgi vai piespiedu kārtā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks prasības kārtībā varēs vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā arī tad, ja nepiekritīs īpašuma daļas atsavināšanai un uzskatīs, ka institūcijai ir pienākums atsavināt visu nekustamo īpašumu.

Īpašuma atsavināšanu regulēs jauns likums

Tas varētu būt aktuāli gadījumos, kad atlikusī nekustamā īpašuma daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas iespēju atsavināšana citu apstākļu dēļ nav izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Vēršanās tiesā neaptur atsavināšanas procesa virzību. Lai nodrošinātu no atsavināšanas procesa izrietošo strīdu ātrāku izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesā, izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā, nosakot, ka lietās par prasījumiem, kas izriet no nekustamā īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām, tiesas sēde nosakāma 15 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa beigām, vai pēc sagatavošanas sēdes, skaidro Iespēju atsavināšana.

Rēzeknes novada pašvaldība pagarina iespēju atsavināt pašvaldības dzīvokļus Publicēts  Iespēju atsavināt izīrētu dzīvokli paredz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.

Jaunajā likumā, kurā detalizēti atrunāta nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūra, atšķirībā no līdzšinējā regulējuma ir paredzēta arī īpašnieka informēšanas un iesaistīšanas atsavināšanas procesā kārtība.

Līdz Savukārt saskaņā ar jaunā likuma pārejas noteikumos paredzēto tas nebūs piemērojams un atsavināšanas process būs pabeidzams pēc pašlaik spēkā esošā regulējuma tajos gadījumos, kad institūcija līdz minētajam datumam būs panākusi vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku par labprātīgu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Tiesiskās attiecības, kas izriet no nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas procedūrām, kuras uzsāktas līdz nākamā gada 1.

Rēzeknes novada pašvaldība pagarina iespēju atsavināt pašvaldības dzīvokļus

Novērš kavējošus aspektus īpašuma pārņemšanā Jaunais regulējums novērsīs arī patlaban aktuālo problēmu, ka gadījumā, ja īpašnieks nepiekrīt piedāvātajam atlīdzības apmēram, projekta uzsākšana tiek būtiski kavēta, jo īpašuma tiesības par labu valstij vai pašvaldībai var nostiprināt pēc tam, kad par īpašumu ir iespēju atsavināšana atlīdzība. Patlaban, kā norāda TM, sarežģījumus rada arī atsavinātā nekustamā īpašuma atbrīvošana, jo nereti iestādei jāiesaistās ilgstošos tiesu procesos, lai saņemtu nolēmumu, uz kura pamata īpašumu var atbrīvot piespiedu kārtā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Informatīvā ziņojuma sagatavošanā Satiksmes ministrija pieaicināja konsultantus ekspertus nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumos Latvijā un ārvalstīs. Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt priekšlikumus, kas atvieglotu nekustamā īpašuma iegūšanas kārtību valsts un sabiedriskajām iespēju atsavināšana, lai varētu uzsākt ar būvniecību saistītu projektu īstenošanu, vienlaikus nodrošinot īpašniekiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt taisnīgu atlīdzību pēc skaidriem principiem un kritērijiem.

Jaunajā likumā, kā norāda S. Pieķe, nav paredzēta īpaša kārtība, kādā iespēju atsavināšana vai pašvaldība iegūst īpašuma tiesības, ja nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām atsavina uz vienošanās pamata — īpašuma tiesību pāreju regulē normas, kas regulē īpašuma tiesību iespēju atsavināšana tiesiska darījuma rezultātā. Attiecībā uz nekustamā īpašuma atbrīvošanas pienākumu, jaunajā likumā noteikts, ka līgumā par labprātīgu atsavināšanu paredz nekustamā īpašuma atbrīvošanas kārtību un termiņus, tādēļ nekustamais īpašums atbrīvojams līgumā paredzētajā kārtībā.

Ja īpašums tiek atsavināts piespiedu kārtā, jaunajā regulējumā noteikts, ka pēc tam, kad stājies spēkā likums par konkrēta nekustamā īpašuma atsavināšanu, institūcija sešu mēnešu laikā termiņš, kāds paredzēts konstitucionālās sūdzības iesniegšanai piedāvā īpašniekam noslēgt līgumu par institūcijas noteiktās atlīdzības pieņemšanu un atlīdzības kompensācijas veidu.

Tādējādi, kā uzsver TM, tiek nodrošināts, ka sabiedrības intereses var tikt realizētas ātrāk — vēl iespēju atsavināšana strīda par atlīdzības apmēru izskatīšanas tiesā, vienlaikus nodrošinot īpašnieka interešu aizsardzību, jo viņam tiek izmaksāta gandrīz visa atlīdzības summa.

 1. Она посвятила Дэвида в некоторые секреты криптографии и, желая держать его в состоянии полной готовности к неожиданностям, посылала ему записки, зашифрованные не слишком сложным образом.
 2.  - Выключите эту чертовщину.
 3. Interneta ieņēmumu pārskata veidi
 4. Сьюзан это позабавило.
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts… - Latvijas Vēstnesis

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.