2167 oriģināli šķirkļi par visaptverošām tēmām

Iespēju enciklopēdija, Klajā nāk Nacionālā enciklopēdija

Saturs

  Aldis Lauzis, tulkotājs, terminologs, literārais redaktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas loceklis latviešu valoda Iespēju enciklopēdija droši paredzēt, ka Pētera Vanaga raksts, kurā enciklopēdiski atainota latviešu valoda un tās vēsture, būs viens no tiem Nacionālās enciklopēdijas šķirkļiem, pie kuriem daudzi enciklopēdijas lasītāji laiku pa laikam atgriezīsies vēl un vēl, vienmēr atrazdami sev ko jaunu.

  cik bagāti cilvēki pelna naudu

  Valoda, kuru sarūpējuši mūsu baltiskie un somugriskie senči, ir ne vien bagāta un lokana, bet arī stipra un noturīga — un turklāt joprojām iespēju enciklopēdija pielāgoties jaunām vajadzībām un radoši attīstīties tālāk. Tiesa gan, mūslaiku globalizētajā pasaulē, kur strauji pieaug lielo valodu, it sevišķi angļu valodas, loma un ietekme, nacionālas valodas likteni izšķirīgi nosacīs tas, vai nācijai pietiks gribas un spēku savas valodas ilgtspējas interesēs visā pilnībā izmantot jaunās iespējas, ko paver digitalizācija, datorlingvistika un mākslīgais intelekts.

  opciju binārā diagramma

  Taču lingvoinženieriskais pavērsiens neatceļ pašai valodai piemītošās iespēju enciklopēdija nozīmi un nemazina, bet pat būtiski palielina izglītotās sabiedrības vajadzības pēc zināšanām par latviešu valodu. Ja tev ir konstruktīva, uz nākotni vērsta jauneklīga interese par latviešu valodas leksikas un gramatikas jautājumiem, tas var nozīmēt, ka tu nenožēlosi, ja izvēlēsies savas darba gaitas saistīt ar datorlingvistisku jaunradi.

  kā izveidot tirdzniecības robotu ar