Atpakaļceļš

Iespēju kurss profesionāļiem. RCS - Rīgas Programmēšanas skola

SPORTA IESPĒJAS DOBELĒ – GAN IESĀCĒJIEM, GAN PROFESIONĀĻIEM

Piektdien, E-mācības tiek īstenotas ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu, un ikvienam interesentam neatkarīgi no izglītības vai darba jomas tās pieejamas bez maksas.

Īpaši aktuālas tās iespēju kurss profesionāļiem profesionāļiem, kuri ikdienā nodrošina atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem iespēju kurss profesionāļiem sociālajiem darbiniekiem, policistiem, pedagogiem ārstniecības personām  u. Arī studentiem un ikvienam, lai labāk izprastu mūsu līdzcilvēkus, ar mentālo veselību saistītus jautājumus un iespējas, kā sabiedrībā būt savstarpēji pieņemošiem un par iespējām atbalstīt personas ar garīga rakstura traucējumiem.

E-mācības ir interaktīvs veids, kā piecu līdz sešu nedēļu laikā, veltot procesam apmēram divas stundas nedēļā, padziļināt savas zināšanas, mācoties iespēju kurss profesionāļiem ērtā laikā un vietā. E-mācību apguvei nepieciešams dators vai viedtālrunis ar iespēju pieslēgties internetam.

iespēju kurss profesionāļiem

Mācību kurss ir piesātināts un aizraujošā veidā sniedz iespēju nostiprināt esošās zināšanas un iegūt jaunas. Katras tēmas teorētiskais izklāsts ir papildināts ar patiesiem stāstiem, sarunu demonstrācijām, sajūtu simulācijām u.

iespēju kurss profesionāļiem

E-mācības ir titrētas, līdz ar to vieglāk uztveramas un pieejamas arī interesentiem ar dzirdes traucējumiem. Mācību sekmīgas apguves gadījumā dalībnieki saņem apliecinājumu par kursa apguvi.

iespēju kurss profesionāļiem

Šis ir pirmais e-mācību kurss, kas sagatavots projekta ietvaros. Līdz šī gada beigām tiks organizēta vēl vismaz viena e-mācību grupa par sociālo darbu ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, un arī turpmākajos gados esam ieplānojuši organizēt atkārtotas šī mācību kursa grupas.

iespēju kurss profesionāļiem

Šogad tiks piedāvāti vēl trīs jauni e-mācību kursi. Kopā līdz projekta noslēgumam

iespēju kurss profesionāļiem