Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija - Latvijas Vēstnesis

Ilgtermiņa iespēju nosacījumi

Saturs

  ilgtermiņa iespēju nosacījumi

  Elastīgāki nosacījumi ārvalstu darbaspēka piesaistei Stājas spēkā Lai uzaicinātu darbā trešās valsts pilsoni, darba devējam jāreģistrē brīva darbavieta Nodarbinātības valsts aģentūrā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jānoformē ielūgums. Grozījumi Imigrācijas likumā ilgtermiņa iespēju nosacījumi, kas stājas spēkā Lai uzaicinātu darbā trešās valsts pilsoni, darba devējam jāreģistrē brīva darbavieta Nodarbinātības valsts aģentūrā un jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā jānoformē ielūgums.

  Ielūguma apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus var arī iesniegt, apstiprinātus ar drošu elektronisko parakstu.

  ilgtermiņa iespēju nosacījumi

  Pēc ielūguma apstiprināšanas trešās valsts pilsonis Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā iesniedz ilgtermiņa vīzas pieteikumu. Vīza tiks izsniegta uz paredzamo nodarbināšanas laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

  ilgtermiņa iespēju nosacījumi

  Vīzas noformēšanas process ir vienkāršāks, lētāks un ātrāks nekā uzturēšanās atļaujas noformēšana, tādējādi ļaujot darba devējiem elastīgāk piesaistīt nepieciešamo darbaspēku. Tāpat ministrs norāda, ka ilgtermiņa vīzas izsniegšana neparedz trešās valsts pilsoņu ģimenes locekļu ieceļošanu, kā arī nedod iespēju trešās valsts pilsoņiem pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

  ilgtermiņa iespēju nosacījumi