Papildu nodokļa atvieglojums

Ir papildu ienākumi pensionāram. Pensionāram nodokļu parāds vai pārmaksa. Skaidro VID | blackmagpietheory.com

Saturs

  ir papildu ienākumi pensionāram

  Atvieglojums par apgādībā esošu personu Nodokļa papildu atvieglojums personām ar I un II grupas invaliditāti: Nodokļa papildu atvieglojums personām ar III grupas invaliditāti Nodokļa papildu atvieglojums politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Neapliekamais minimums No No Tādējādi, pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā piemēro nodokļa maksātāja paša prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas nedrīkst pārsniegt nodokļa maksātājam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.

  Gada diferencētais neapliekamais minimums Maksimālais gada neapliekamais minimums Gada ienākums, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu Gada ienākums, līdz kuram neapliekamais minimums atbilstoši formulai pakāpeniski samazinās Gada diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu formulu un piemērots rezumējošā kārtībā, maksātājam iesniedzot taksācijas gada ienākumu deklarāciju.

  ir papildu ienākumi pensionāram

  Formula, kuru izmanto gada diferencētā neapliekamā minimuma ir papildu ienākumi pensionāram ir noteikta Ministru kabineta Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņems vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus tai skaitā ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi.

  Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, neņems vērā: neapliekamos ienākumus izņemot likuma 9.

  Pensijai ir neapliekamais minimums, likumā paskaidrots, ka tas ir pensionāra neapliekamais minimums. Ja pensijas saņēmējs strādā, otra neapliekamā minimuma — algai — viņam nav. No šā gada ieviestais progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecas uz visiem ienākumiem, kurus gada laikā summē, lai noteiktu piemērojamo nodokļa likmi.

  Nosakot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, periodam no 1. VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēra aprēķinā VID izmantos šādu tā rīcībā esošu informāciju: darba devēja ziņojumu; sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu; taksācijas gadā deklarētos indikatori 60 sekundes binārām opcijām perioda ienākumus no kapitāla pieauguma deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieaugumaaprēķinot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1.

  ir papildu ienākumi pensionāram

  Ja VID rīcībā nebūs dati par  maksātāja ienākumiem, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums atbildīs vienai divpadsmitajai daļai no Ministru kabineta noteikumos noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma, dalot to ar 2 t.

  Pensionāra neapliekamais minimums Pensionāra neapliekamā minimuma apmērs Pensionāra neapliekamo minimumu taksācijas gada laikā piemēros pensijas izmaksātājs piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

  ir papildu ienākumi pensionāram

  Personai, kurai piešķirta pensija un taksācijas gada laikā ir gūti arī citi ar IIN apliekami ienākumi, bet pensija nesasniedz pensionāra gada neapliekamā minimuma apmēru, ir tiesības rezumējošā kārtībā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju un piemērot neizmantoto gada neapliekamā minimuma daļu citiem ar IIN apliekamajiem ienākumu veidiem, un saņemt pārmaksāto IIN.

  Atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu Atvieglojuma ir papildu ienākumi pensionāram apgādībā esošu personu apmērs Fiziskām personām -  nerezidentiem Nerezidentiem neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus nepiemēro, izņemot nerezidentu, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents un taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem. Minimālā mēneša darba alga valstī no Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!