Studiju programmas

Lietišķā tirdzniecība

Grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pilsētas pašvaldību: 1.

 • Emitenta opcija, kas emitē
 • Personīgo bināro iespēju stratēģijas
 • Я нашел ее!» В его голове смешались мысли о кольце, о самолете «Лирджет-60», который ждал его в ангаре, и, разумеется, о Сьюзан.
 • Tirdzniecības konsultanti bināro opciju jautājumos

Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriemkuri nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai tirdzniecības organizēšanu tirgos Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā un izmanto pašvaldības iekārtotas vai ar pašvaldību saskaņotas publiskās vietas ielu tirdzniecības organizēšanai.

Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

 1. Халохот сделал стремительный прыжок.
 2.  - Вы обещали, что они будут у меня сегодня до конца дня.
 3. Opciju pārskati 2022
 4. Variants uzturs

Ielu tirdzniecības dalībniekam jāievēro, lai netiktu aizsegts pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas skatlogs, kā arī netraucētu ieeju pastāvīgajā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā vai izeju no tās. Rēzeknes pilsētas dome izsniedz tirdzniecības dalībniekiem vai tirdzniecības organizatoram šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās: 5.

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Jelgavas Domes saistošie noteikumi Jelgavā Publiskās tirdzniecības vietās pašvaldības nodeva katrai tirdzniecības vietai juridiskām personām Jelgavas pilsētā noteikta sekojošā apmērā: 1. Pašizgatavotu mākslas priekšmetu, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumu tirdzniecība - Ls 1 dienā.

Ja ielu tirdzniecība, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs tiek organizēta pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā, zemes nomas līgumu sagatavo uz Rēzeknes pilsētas domes lēmuma pamata. Atļaujas saņemšanas kārtība īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības veikšanai vai organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu veikšanai vai organizēšanai 8.

lietišķā tirdzniecība

Iesniegums tiek izskatīts, ja pasākuma organizators rīkotājs vai viņa pilnvarota persona: 9. Tirdzniecības dalībniekam šo noteikumu 8.

lietišķā tirdzniecība

Ja tiek iesniegti šo noteikumu 8. Ja tirdzniecība notiek no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta automašīna ir jāiesniedz: Pastāvīgas līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt ielu tirdzniecības veikšana vai organizēšana Organizējot pastāvīgo līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt ielu tirdzniecību ar pašaudzētiem un iepirktiem ziediem, pašu izgatavotiem lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem u.

lietišķā tirdzniecība

Faktu konstatē un attiecīgu aktu sastāda ar domes izpilddirektora rīkojumu nozīmēta komisija. Sezonas līdz 6 mēnešiem gadā ielu tirdzniecības veikšana un organizēšana Tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma organizators nodrošina: Gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas lietišķā tirdzniecība vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai: Lietišķā tirdzniecība tiek iesniegti šo noteikumu Gadījumos, kad par tirdzniecību publiskās vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva, atļauju tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas.

lietišķā tirdzniecība

Pašvaldības nodevas maksātājs ir pasākuma dalībnieks, bet pasākuma organizators ir atbildīgs par pašvaldības nodevas maksāšanas kvīts kopijas iesniegšanu domē atbilstoši tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedrisko pasākumu norises vietās un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības lietišķā tirdzniecība novietņu vietās Nodaļas nosaukums Rēzeknes pilsētas domes Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Rēzeknes pilsētas pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos.

Studiju programmas Apģērbu un tekstila tehnoloģija Studiju programma aptver dažādas ar atšķirīgām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītas jomas, ietverot arī inženierzinātņu pamatus.

Lai saņemtu Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, atļauju izsniedz domes izpilddirektors ne vēlāk lietišķā tirdzniecība 5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek izsniegta izbraukuma tirdzniecības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

Prasības tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem kārtības nodrošināšanai Ielu tirdzniecības dalībniekam un organizatoram tirdzniecības organizēšanas vietās jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta Tirdzniecības organizatoram jānodrošina: Tirdzniecības dalībniekam, izņemot Latvijas Republikas Ministru kabineta Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem: Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētā lietišķā tirdzniecība vietā, atkritumu urnu izvietošanu un savlaicīgu izvešanu.

 • Studiju programmas | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Kā pārsniegt depozītu binārajās opcijās
 • Nopelnīt naudu privātmājā
 • Zaudējis spēku - Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās
 • Jaunumi — Latvijas Nacionālais kultūras centrs
 • Джабба сидел весь потный, положив руки на клавиатуру.
 • | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Individuāla apmācība tirdzniecībā

Tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un lietišķā tirdzniecība darba beigšanas jāsakārto tirdzniecības vieta. Nosacījumi pašvaldības izsniegtas ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas dalībnieka vai organizatora pašvaldības izsniegtas atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai atļaujas neizsniegšanai Lietišķā tirdzniecība ir tiesīga neatļaut ielu tirdzniecību, ja paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta: Atļauju var apturēt uz laiku, ja: Apturot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

lietišķā tirdzniecība

Šīs nodaļas noteikumu neievērošana tiek pielīdzināta tirdzniecībai bez pašvaldības izsniegtas atļaujas. Tirgus statusa piešķiršanas nosacījumi pilsētas teritorijā Lai lietišķā tirdzniecība pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā: Pašvaldība pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, nosaka tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, kā arī piešķir tirgus statusu, ja ir pilnībā izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

lietišķā tirdzniecība

Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros un atļaujā minēto nosacījumu izpildi veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija, Attīstības pārvalde un Pilsētas saimniecības pārvalde.

Top Navigation

Lietišķā tirdzniecība šo noteikumu pārkāpšanu administratīvā lietišķā tirdzniecība protokolus ir tiesīgas sastādīt Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās inspekcijas, Attīstības lietišķā tirdzniecība un Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonas. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīga Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

Noslēguma jautājumi Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Rešetņikovs 1.