Paraksties par iespēju putniem veiksmīgi ligzdot Latvijas mežos! | LDF

Ligzdotas iespējas

Saturs

  Apzinātas melno stārķu ligzdošanas sekmes Otrdiena, Pirmie secinājumi — nelielais nokrišņu daudzums ir nelabvēlīgi ietekmējis melno stārķu barošanās iespējas un ligzdošanas sekmes.

  ligzdotas iespējas

  Novērojumu datu sākotnējā analīze liecina, ka kopumā izperēto mazuļu skaits ir ievērojami mazāks nekā iepriekšējā gadā un šī sezona melnajiem stārķiem uzskatāma par nesekmīgu.

  Lai arī daudzas ligzdas bija apdzīvotas un to teritorijā uzturējās pieaugušie putni, perējums izpalika. Lielā mērā tas skaidrojams ar šīs sezonas klimatiskajiem apstākļiem.

  Ar nelielām reģionālām atšķirībām, kopumā visā Latvijas teritorijā pavasarī un vasarā bija maz nokrišņu. Daudzas mazās ligzdotas iespējas, strauti un dīķi izžuva.

  ligzdotas iespējas

  Līdz ar to šajās ūdenstilpēs dzīvojošās zivis un vardes, kas ir stārķu nozīmīgākā barība, gāja bojā. Trūcīgā barības bāze tiešā veidā ietekmēja iespējas pabarot mazuļus un ligzdotas iespējas — arī ligzdošanas sekmes. LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis norāda, ka satraukumam nav pamata: ja vien ligzdotas iespējas nesekmīga melno stārķu ligzdošana nekļūs par regulāru parādību, ilgtermiņā tā neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz populāciju kopumā.

  ligzdotas iespējas

  Šajā sezonā no sertificētu putnu ekspertu 24 mākslīgi uzbūvētajām ligzdām, sešās tika konstatēta sekmīga ligzdošana. Šogad valsts mežos tika atrastas arī septiņas līdz šim nezināmas melno stārķu ligzdas.

  ligzdotas iespējas