Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju

Mk variants

Saturs

  Koncepcija paredzēja trīs normatīvo aktu grozīšanas variantus. MK lēma, ka atbildīgajām institūcijām likumu grozījumus ir jāsagatavo laicīgi — t.

  bināro opciju statiskās metodes

  To likumu grozījumus, kuros nav mk variants zināt maiņas kursu, atbildīgajām ministrijām ir jāiesniedz FM un Tieslietu ministrijā TM atzinuma sniegšanai līdz Savukārt tos grozījumus, kuros nepieciešams zināt maiņas kursu un kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz mk variants t. FM tie savukārt līdz Attiecībā uz MK noteikumiem, rīkojumiem, instrukcijām un ieteikumiem FM mk variants un MK atbalstīja C variantu, kas paredz MK noteikumus, rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus, kas ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un ērtai pārejai uz eiro, grozīt līdz eiro ieviešanas dienai, savukārt nebūtiskos normatīvos aktus grozīt trīs gadu laikā, sākot ar brīdi, kad ir zināms ES Padomes noteiktais valūtas maiņas kurss.

  varbūtības tirdzniecībā

  MK neatbalstītais A variants paredzēja normatīvos aktus grozīt pakāpeniski, sākot ar brīdi, kad ir zināms ES Padomes noteiktais valūtas maiņas kurss un trīs gadus pēc maiņas kursa noteikšanas. Arī attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu grozīšanu FM piedāvāja trīs risinājuma variantus.

  dzīvo bināro opciju tirgus

  MK lēma par labu C variantam, kas paredz Euro ieviešanas likumā noteikt, ka pašvaldību saistošie noteikumi jāgroza līdz eiro ieviešanas dienai ar atrunu, ka tie stājas spējā eiro ieviešanas dienā. Neatbalstītais A variants paredzēja pašvaldību saistošos noteikumus grozīt pakāpeniski, sākot ar brīdi, kad ir zināms ES Padomes noteiktais valūtas maiņas kurss un trīs gadus pēc maiņas kursa noteikšanas, bet Mk variants variants paredzēja, ka pašvaldības pašas sekotu līdzi eiro ieviešanas procesam un, ja  nepieciešams, grozītu savus izdotos saistošos noteikumus.

  Koncepcijas projekts ir mk variants MK mājaslapā.

  labāko bināro opciju saraksts