blackmagpietheory.com - Arhīvs, klases, lpp. 2 - 'virknes'

N-tais variants

READ 6. Vidusskolā iespējams parādīt skolēniem, ka temats, kurš nosacīti irsavrups, būtībā ir cieši saistīts ar citiem matemātikas jautājumiem.

Kā katrā no gadījumiem ir definēta virkne aprakstoši, ar vispārīgā locekļa formulu, rekurenti? Virkni an veido visi skaitļa 3 dalāmie augošā secībā. Nosaki virknes pirmos trīs locekļus! Definē šo virkni rekurenti! Uzraksti virknes vispārīgā locekļa formulu!

Virknes ir lielumu maiņu veidu kvantitatīvi raksturotāji tai skaitā aritmētiskāsun ģeometriskās progresijas raksturo divus ļoti izplatītus lielumu maiņu veidus — japrocess rit vienmērīgi vai ir process, kurā pieaugums pats kļūst par jauna pieaugumaavotu.

Virknes var interpretēt kā naturāla argumenta funkcijas, kuras atspoguļo lielumumaiņas likumus.

Aritmētiskā progresija

Jāakcentē virkņu uzdošanas veidu dažādība, būtiska ir simbolikaslietošanas prasmju pilnveidošana, iespējams nostiprināt prasmi izteikt lielumus noformulas. Tematā iespējams pievērsties hipotēžu izvirzīšanai, saskatot likumsakarības parvirknes nākamo locekli, virknes locekļu summuveicināt izpratni par pierādījumanepieciešamību, pilnveidot prasmi pierādīšanai lietot matemātiskās indukcijasprincipu.

Izpratne par virknēm ir ieguldījums turpmākajā izglītībā kad būs nepieciešamsapgūt robežas, rindasradot priekšstatu par bezgalīgas virknes summas aprēķināšanasiespēju. Izmantojot bezgalīgi n-tais variants ģeometriskas progresijas summas formulu, varpāriet no skaitļa pieraksta bezgalīgas periodiskas decimāldaļas formas uz parastodaļu.

Virkņu saistību ar citiem matemātikas un ne tikai matemātikas jautājumiemvar akcentēt, demonstrējot Zelta griezumu un Fibonači virkni. Temata apguvē ir būtiskas skolēnu n-tais variants zināšanas, pieredze, intuīcija.

n-tais variants peļņa opcijās

Akcentējotprasmi saskatīt likumsakarības, jānorāda, ka dažu virknes pirmo locekļuapskatīšana neļauj neko apgalvot par virknes veidošanas vispārīgo likumu, tā būstikai hipotēze.

Lieto dažādus spriedumu iegūšanasveidus empīrisko, induktīvo, deduktīvo ;vispārina, klasificē, saskata analoģijas,novērtē procesu tendences.

Izprot pierādījuma nepieciešamību,būtību un struktūru, lieto dažāduspierādījumu veidus. Izprot matemātikas kā zinātnesattīstības tendences un novērtēmatemātikas svarīgāko sasniegumunozīmi sabiedrības attīstībā,nosaucot piemērus.

Darbs ar tekstu. Virknes jēdziens. Virknes pieraksts. Formulas pierādīšana. Zelta griezumsVM. Fibonači virkne.

6. VIRKNES - LU 6. VIRKNES Temata apraksts Skolؤ“nam sasniedzamo rezultؤپtu ceؤ¼vedis...

Koha sniegpārsliņa. Ar kuru no formulām ir definēta virkne? Kuras no kopām var būt virknes definīcijasapgabals? Virkni a n veido visi skaitļa 3 dalāmie augošāsecībā.

Устройства были обнаружены и удалены за целых три n-tais variants до намеченного срока взрыва. Сьюзан знала, что без «ТРАНСТЕКСТА» агентство беспомощно перед современным электронным терроризмом. Она взглянула на работающий монитор. Он по-прежнему показывал время, превышающее пятнадцать часов. Даже если файл Танкадо будет прочитан прямо сейчас, это все равно будет означать, что АНБ идет ко дну.

Nosaki virknes pirmos trīs locekļus! Definē šo virkni rekurenti! Uzraksti virknesvispārīgā locekļa formulu! Izveido četras dažādas virknes, kurām pirmiedivi locekļi ir skaitļi 1 un 4!

Apraksti ar vārdiemlikumsakarības, pēc kurām veidoji šīs virknes! Izveido divas tādas skaitļu virknes, lai todefinīcijas apgabali sakristu, bet vērtībuapgabali nesakristu, pie tam, vienas virknesvērtību apgabals būtu otras virknes vērtībuapgabala apakškopa!

Dota virkne 2; 4; 6; 8;…. Vai n-tais variants ir definētaviennozīmīgi?

Иногда отвергались абсолютно безвредные файлы - на том основании, что они содержали программы, с которыми фильтры прежде не сталкивались. В этом случае сотрудники лаборатории систем безопасности тщательно изучали их вручную и, убедившись в их чистоте, запускали в «ТРАНСТЕКСТ», минуя фильтры программы «Сквозь строй». Компьютерные вирусы столь же разнообразны, как и те, что поражают человека. Подобно своим природным аналогам они преследуют одну цель - внедриться в организм и начать размножаться. В данном случае организмом является «ТРАНСТЕКСТ».

Atbildi pamato! Kā katrā no gadījumiem ir definēta virkne aprakstoši, ar vispārīgā locekļa formulu,rekurenti? Pabeidz teikumu! Lai aprēķinātu virknes trešolocekli, vispārīgā locekļa formulā…………………………………………. Laiaprēķinātu šīs virknes divdesmitseptīto locekli, ir jāzina šīs virknes1.

Augošas virknes a n locekļi ir visi tie naturālieskaitļi, kurus dalot ar 5, atlikumā iegūst 3. Uzraksti pirmos četrus šīs virknes locekļus,trīspadsmito un divdesmit pirmo šīs virkneslocekli! Uzraksti pirmos četrus dotās virknes locekļus! Virkne a n uzdotarekurenti, bet virkne b n ar vispārīgā locekļaformulu. Izvērtē šo virkņu divdesmitā locekļaskaitliskās vērtības aprēķināšanas gaitu!

n-tais variants kā nopelnīt lielu naudu gadā

Uzraksti virkņu a n un x n pirmos 3 locekļus! Uzraksti galīgas dilstošas virknes piemēru! Pabeidz iesāktos teikumus! Aritmētiskā progresija ir augoša, ja tāsdiference ir n-tais variants progresija ir dilstoša, ja tāskvocients ir ……Aritmētiskā progresija ir nemainīga virkne, jatās diference ir ……Raksturo dotās virknes, lietojot jēdzienusaugoša vai n-tais variants, maiņzīmju, galīga vaibezgalīga, n-tais variants Dots virknes grafiks.

Nosaki:šīs virknes devīto locekli,kārtas numuru virknes loceklim, kura skaitliskāvērtība n-tais variants 9!

Virknes a n visi locekļi ar nepāra kārtasnumuriem ir —1, bet locekļi ar pāra kārtasnumuriem ir 0. Attēlo šo n-tais variants grafiski, atliekotpirmos sešus locekļus! Ģeometriskās progresijas pirmais loceklis ir8, bet kvocients 1. Attēlo to grafiski, atliekot2vismaz piecus punktus!

Uzraksti formulueksponentfunkcijai, kuras grafikam pieder visišīs progresijas punkti! Dota virkne 0,4; 0,04; 0,…, kuras katrsnākamais loceklis ir 10 reižu mazāks nekāiepriekšējais. Pārveido skaitli n-tais variants, 62 par parasto daļu,izmantojot bezgalīgi dilstošas ģeometriskāsprogresijas summas formulu!

Pārveido skaitli 2, 6 par parasto daļu:izmantojot bezgalīgi dilstošas ģeometriskāsprogresijas summas formulu;apzīmējot doto skaitli ar x un apskatot tādecimālos daudzkārtņus 10x, x, …Novērtē, kurš no paņēmieniem tev šķietracionālāks!

Virkni veido augošā secībā sakārtoti skaitļa 5dalāmie.

Raksturo virkni, lietojot jēdzienus:pirmais loceklis, n — tais loceklis, progresija,augoša, dilstoša, galīga, bezgalīga, diference! Amfiteātrī ir 10 rindas, katrā nākamajā rindāir par 20 vietām vairāk nekā iepriekšējā rindā.

Pēdējā rindā ir vietu.

Apraksti šo situāciju,lietojot ar virknēm saistītus matemātiskusjēdzienus! Laikāno Apraksti šo situāciju, lietojot arvirknēm saistītus matemātiskus jēdzienus!

n-tais variants bno bināro opciju stratēģija

Figūras tiek veidotas, ievērojot noteiktulikumsakarību. Izsaki hipotēzi par nākamo figūruun uzzīmē to! Tas tiek sagriezts stratēģijas rs bināro opciju video vienādoskvadrātos, viens no iegūtajiem kvadrātiem atkaltiek sagriezts četros vienādos kvadrātos, viensno iegūtajiem kvadrātiem atkal tiek sagrieztsčetros vienādos kvadrātos utt.

Raksturokvadrātu skaitu kā skaitlisku virkni! Definē šovirkni rekurenti un ar vispārīgā locekļa formulu! Dots kvadrāts, kura malas garums ir 1 vienība.

n-tais variants stratēģija, kā pelnīt naudu par turbo opcijām

Pirmajā solī ar nogriezni savieno divu pretējomalu viduspunktus un iekrāso pusi nolaukuma. Nākamajā solī ar nogriezni savienoneiekrāsotās daļas pretējo malu viduspunktusun iekrāso pusi no vēl neiekrāsotā laukuma,utt. Katrā solī iekrāsoto laukumu pierakstikā skaitli! Aprēķini, kāds laukums ir iekrāsotspēc pieciem soļiem, un kāds —pēc astoņiemsoļiem!

6. VIRKNES Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ...

Ko tu vari secināt, ja krāsošanaturpinās bezgalīgi? N-tais variants, kura malas garums 12 cm,ievilkta riņķa līnija, riņķa līnijā ievilktskvadrāts, kvadrātā ievilkta riņķa līnija utt. Šisprocess n-tais variants turpināts bezgalīgi. Saskati trīsģeometriskās progresijas, ar kuru palīdzību varskaitliski raksturot šo procesu!

Divām no šīmvirknēm aprēķini pirmos trīs locekļus! Saskati likumsakarību, pēc kuras veidota dotā Doti virknes pirmie trīs locekļi 2; 6; 18; …virkne!

Izsaki hipotēzi par virknes nākamo Saskati vismaz divas likumsakarības, pēc kurāmlocekli un n—to locekli! Apraksti šīslikumsakarības, saskaņā ar katru no tām uzrakstia 1; 4; 9; 16; 25;…nākamo virknes locekli un izsaki hipotēzi par1b 1;2 ; 1 3 ; 1 4 ;…n —to locekli vai definē aprakstīto likumsakarīburekurenti!