Videomateriāla atskaņošanas opciju iestatīšana

Opcija video apmale

Pievienojiet USB vadu.

  • YouTube video iegulšana PowerPoint prezentācijā
  • Videomateriāla atskaņošanas opciju iestatīšana - PowerPoint
  • Par adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu automātiski ģenerētiem video - Google Ads Palīdzība
  • Lietojumprogramma videoklipa rediģēšanai Video rediģēšana datorā Starp pirmajiem risinājumiem, kas jāapsver rediģēt videoklipu Datorā ir instalējamas programmas.

Kad kamera ir izslēgta un esat pārliecinājušies, ka ir ievietota atmiņas karte, pievienojiet piegādes komplektā iekļauto USB vadu, kā parādīts attēlā, un ieslēdziet kameru. Izmantojiet uzticamu barošanas avotu Lai nodrošinātu nepārtrauktu datu pārsūtīšanu, pārliecinieties, ka kameras akumulators ir pilnībā uzlādēts. Kabeļu pievienošana Iekams pievienot vai atvienot interfeisa kabeļus, pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta.

Nelietojiet spēku un nemēģiniet ievietot savienotājus slīpi.

Video apmales krāsas, stila un biezuma mainīšana

Opcija video apmale tiek parādīta uzvedne ar piedāvājumu izvēlēties programmu, atlasiet Nikon Transfer 2. Pārsūtīšanas laikā Kamēr notiek pārsūtīšana, neizslēdziet kameru un neatvienojiet USB vadu. Windows 7 Ja tiek parādīts šāds dialoglodziņš, atlasiet Nikon Transfer 2, kā aprakstīts tālāk.

Sadaļā Import pictures and videos Importēt attēlus un video noklikšķiniet uz vienuma Change program Mainīt programmu. Veiciet dubultklikšķi uz.

Videomateriāla atskaņošanas opciju iestatīšana

Windows 10 un Windows 8. Lai atlasītu Nikon Transfer 2, pieskarieties vai noklikšķiniet dialoglodziņu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet opciju Nikon Transfer 2.

Kā cilvēki pelna milzīgu naudu Start Transfer Sākt pārsūtīšanu. Atmiņas kartē esošie attēli tiks pārkopēti datorā.

Plašāka informācija Lai saņemtu plašāku informāciju par ViewNX-i lietošanu, skatiet tiešsaistes palīdzību. Ethernet un bezvadu tīkli Ja kamera ir pievienota, izmantojot piegādes komplektā iekļauto USB opcija video apmale, papildu bezvadu raidītāju WT-7 0 Citi piederumi var izmantot, lai, izmantojot bezvadu vai Ethernet tīklus, izveidotu savienojumu ar datoriem vai FTP serveriem.

Camera control Kameras vadība Vadiet kameru, izmantojot papildu programmatūru Camera Control Pro 2 un saglabājiet jaunās fotogrāfijas un video tieši datorā.

opcija video apmale

Informāciju par papildu bezvadu raidītāju lietošanu skatiet ierīces piegādes komplektā iekļautajā rokasgrāmatā. Noteikti atjauniniet visu saistīto programmatūru līdz jaunākajai versijai. Pievienošana printerim Pievienojiet kameru, izmantojot komplektā iekļauto USB vadu.

Par adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu automātiski ģenerētiem video

Kad kamera opcija video apmale printeris ir ieslēgti, ekrānā vispirms tiks parādīts sākuma ekrāns, bet pēc tam — PictBridge atskaņošanas displejs. Drukāšana, izmantojot tiešo USB savienojumu Pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, vai izmantojiet papildu maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju.

Attēlu izdrukāšana pa vienam Parādiet vēlamo attēlu. Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus. Nospiediet X pogu, lai tuvinātu pašreizējo kadru nospiediet K, lai izietu no tālummaiņas.

Lai apskatītu sešas fotogrāfijas vienlaikus, nospiediet W M pogu. Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus, vai nospiediet X pogu, lai stratēģijas binārajās opcijās attēlu parādītu pilnrāmja kadrā.

Lai skatītu citās vietās esošos attēlus, nospiediet W Mkad ir parādīti sīktēli, un atlasiet vēlamo atmiņas karti un mapi. Regulējiet drukāšanas opcijas. Nospiediet J, lai parādītu tālāk minētos vienumus, pēc tam nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vienumu, un nospiediet 2, lai skatītu opcijas tiek parādītas tikai tās opcijas, kuras atbalsta pašreizējais printeris; lai lietotu noklusējuma opcijas, atlasiet vienumu Printer default Printera noklusējuma opcijas.

Atlasiet opciju un nospiediet J, lai atgrieztos printera iestatījumu izvēlnē.

opcija video apmale

Page size Lapas izmērs Izvēlieties lapas izmēru. Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos eksemplāru skaitu maksimums Border Apmale Izvēlieties, vai fotogrāfijām būs baltas malas. Print date Drukāt datumu Izvēlieties, vai fotogrāfijām tiks uzdrukāts to ierakstīšanas laiks un datums. Cropping Apcirpšana Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja attēli tiek izdrukāti opcija video apmale vienam.

Kā rediģēt videoklipu. 🥇 Radošā pietura ▷ 🥇

Lai izietu, neveicot apcirpšanu, iezīmējiet opciju No cropping Bez apcirpšanas un nospiediet J. Lai apcirptu pašreizējo attēlu, iezīmējiet opciju Crop Apcirpt un nospiediet 2. Tiks parādīts cirpuma atlasīšanas dialoglodziņš; nospiediet X, lai palielinātu apcirpšanas izmēru, nospiediet W Mlai to samazinātu, un opcija video apmale kursortaustiņu, lai pozicionētu apcirpšanu. Ņemiet vērā, ka drukāšanas kvalitāte var pasliktināties, ja mazi cirpumi tiek izdrukāti lielā izmērā.

Sāciet drukāšanu.

Mucu šūšanas tehnoloģija, izmantojot ādas cauruļvadus. Dekoratīva un praktiska apdares vīle.

Atlasiet opciju Start printing Sākt drukāšanu un nospiediet J, lai sāktu drukāšanu. Lai atceltu drukāšanu, iekams ir izdrukāti visi eksemplāri, nospiediet J. Vairāku fotogrāfiju izdrukāšana PictBridge atskaņošanas displejā nospiediet G pogu. Izvēlieties opciju. Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un nospiediet 2.

Print select Drukas atlase : izvēlieties attēlus drukāšanai.

opcija video apmale

Lai atceltu attēla atlasi, iestatiet eksemplāru skaitu uz nulli. Index print Sīktēlu izdruka : lai izveidotu JPEG attēlu, kas saglabāti atmiņas kartē, sīktēlu izdruku, pārejiet uz 3.

  1. Microsoft Powerpoint nāve nekad nav jautra neatkarīgi no vietasPrezentācijā jūs sēdējat.
  2. Par adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu automātiski ģenerētiem video Par adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu automātiski ģenerētiem video Veidojot adaptīvas reklāmas tīkla reklāmas, kā uzlabota formāta opcija ir pieejami automātiski ģenerēti video.

Ņemiet vērā, ka tad, ja atmiņas kartē ir vairāk nekā attēli, izdrukāti tiks tikai pirmie attēli. Fotogrāfiju skatīšana televizorā Lai pievienotu kameru pie augstas izšķirtspējas video ierīcēm, var izmantot papildu augstas izšķirtspējas multimediju saskarnes High-Definition Multimedia Interface — HDMI kabeli 0 Citi piederumi vai C tipa HDMI kabeli pieejams atsevišķi pie trešo pušu piegādātājiem.

Iekams pievienot vai atvienot HDMI kabeli, vienmēr izslēdziet kameru.

Video apmales krāsas, stila un biezuma mainīšana - PowerPoint

Pievienojiet kamerai Pievienojiet augstas izšķirtspējas ierīci izvēlieties kabeli ar HDMI ierīcei paredzētu savienotāju Noregulējiet ierīci uz HDMI kanālu, pēc tam ieslēdziet kameru un nospiediet K pogu.

Atskaņošanas laikā attēli tiks rādīti televizora ekrānā. Skaļumu var regulēt, izmantojot televizora vadības elementus; kameras vadības elementus nevar izmantot. Ja ir atlasīta opcija Auto Automātiskikamera automātiski izvēlēsies piemēroto formātu.

Lai pārliecinātos, ka videoieraksts tiek saglabāts ierīcē, rakstīšanas laikā pārbaudiet rakstītāju un rakstītāja displeju.

opcija video apmale

Ņemiet vērā, ka atkarībā no rakstītāja ierīces var būt nepieciešams pielāgot rakstītāja iestatījumus; sīkāku informāciju skatiet rakstītāja piegādes komplektā iekļautajā rokasgrāmatā. Ja kamera nespēj noteikt HDMI ierīcei atbilstošo RGB video signāla izvades diapazonu, varat izvēlēties kādu no tālāk norādītajām opcijām: Limited range Ierobežots diapazons : ierīcēm ar RGB video signāla ievades diapazonu no 16 līdz Izvēlieties šo opciju, ja pamanāt, ka noēnotās vietās pazūd detaļas.

opcija video apmale

Full range Pilns diapazons : ierīcēm ar RGB video signāla ievades diapazonu no 0 līdz Live view on-screen display Tiešā skata ekrāna displejs Ja, kad kamera ir pievienota HDMI ierīcei, ir atlasīta opcija Off Izslēgtstiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas laikā ekrānā netiks parādīta uzņemšanas informācija.

Funkcija Dual monitor Duāls ekrāns ieslēdzas automātiski, ja opcijai Live view on-screen display Tiešā skata ekrāna displejs ir atlasīta opcija Off Izslēgts.

  • Skaļumu varat arī iestatīt, izmantojot skaļuma slīdni Atskaņošanas vadības joslā.

Atskaņošana televizorā Ilgstošai atskaņošanai ieteicams izmantot maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju pieejams atsevišķi. Slīdrādes Automatizētai atskaņošanai var izmantot atskaņošanas izvēlnes opciju Slide show Slīdrāde 0 Slide show Slīdrāde. Duāls ekrāns Neatkarīgi no vienumam Dual monitor Duāls ekrāns atlasītās opcijas attēli kameras ekrānā netiks parādīti, ja fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Silent live view photography Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas ir atlasīta opcija On Mode 2 Ieslēgts 2.