Vecākiem pašiem jāpārdomā pabalstu saņemšanas varianti - LV portāls

Pabalsta variants, Vecākiem pašiem jāpārdomā pabalstu saņemšanas varianti

Politiķi apliecina, ka par šo variantu varētu vienoties un līdzšinējās asās diskusijas varētu noslēgties ar konkrētām likuma izmaiņām.

Koncepcijas par valsts sociālo pabalstu palielināšanu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas kopsavilkums I. Problēma Jau vairākus gadus demogrāfiskā situācija Latvijā vērtējama kā nelabvēlīga. Kopš Summārais dzimstības koeficients ir viens no zemākajiem Eiropā, un pašlaik šis koeficients ir apmēram puse no lieluma 2,2kas nepieciešams paaudžu nomaiņai.

pabalsta variants

Lai uzlabotu demogrāfisko situāciju valstī un veicinātu dzimstību, jārada ģimenei pabalsta variants, droša sociāli ekonomiskā un psiholoģiskā vide. Tās radīšana ir atkarīga no daudziem faktoriem, pelnīt naudu internetā 15 gadus skaitā arī no ģimenēm sniedzamā valsts atbalsta - valsts sociālajiem pabalstiem un citiem pabalstiem, kuru efektivitāte ietekme uz ģimeņu materiālās bāzes stabilizēšanu un ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu un - līdz ar to - ietekme uz demogrāfiskajiem procesiem valstī pēdējos gados ir samazinājusies.

Jēkabpils Sociālais dienests piedāvā divus jaunus pabalstus

Mērķis Dzimstības veicināšana valstī, palielinot valsts sociālos pabalstus ģimenēm pēc bērna piedzimšanas. Risinājumi Koncepcijā piedāvāti četri risinājuma varianti, kuri, sākot ar Bērna kopšanas pabalsta apmēra paaugstināšana: 1.

pabalsta variants

Pabalsta apmēru aprēķina no personas vidējās algas, no kuras veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas 12 mēnešu laikā pirms bērna piedzimšanas; 1. Bērna piedzimšanas pabalsta apmēra paaugstināšana līdz tādam apmēram, kas atbilst zīdaiņa pūriņa vērtībai faktiskajās cenās naudas izteiksmē, - latiem.

Kā saņemt dīkstāves pabalstu ārkārtas stāvoklī sakarā ar Covid-19 izplatību

Izvērtējot piedāvāto variantu priekšrocības un trūkumus, jāatzīmē, ka visi varbūtības tirdzniecībā varianti veicinās bērnu dzimstību ģimenēs, kuras Latvijā dzīvo pastāvīgi, jo bērna piedzimšanas pabalsts ir vienīgais ģimenēm pabalsta variants valsts sociālais pabalsts, kurš, Pabalsta variants pabalsta variants Eiropas Savienībā, nav "jāeksportē".

Ieviešot jebkuru no variantiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs tiks samērots ar personas veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, vienlaikus rūpējoties arī par personām, kuras nav bijušas nodarbinātas, un būtiski uzlabojot to finansiālo atbalstu, pabalsta variants ar pašreizējo situāciju.

pabalsta variants

Par visu koncepcijā piedāvāto variantu priekšrocību var uzskatīt to, ka bērna kopšanas pabalsta apmēra noteikšana atkarībā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas veicinās nodokļu maksāšanu. Ieviešot 4.

pabalsta variants

Par visu koncepcijā piedāvāto variantu trūkumu var uzskatīt to, ka bērna kopšanas pabalsta apmērs ir diferencējams atkarībā no sociāli apdrošinātās personas algas, un līdz ar to šis pabalsts pēc savas būtības nav universāls.

Koncepcijas īstenošanas finansējuma avoti Valsts pabalsta variants.

pabalsta variants

Labklājības ministrijai jāizstrādā: 1 likumprojekts par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā; 2 Ministru kabineta noteikumu projekts par grozījumiem Ministru kabineta Par normatīvo aktu projektu izstrādes atbildīgo institūciju nosakāma Labklājības ministrija. Labklājības ministre D.

pabalsta variants