Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Pieejamu interneta ieņēmumu. Kas jāņem vērā, ja tiek plānots atvērt interneta veikalu

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Grozījumi likumā " Par nodokļiem un nodevām " Izdarīt likumā " Par nodokļiem un nodevām " Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,7.

pieejamu interneta ieņēmumu bināro opciju rādītāju apraksts

Papildināt Valsts ieņēmumu dienests minēto informāciju aktualizē nākamā mēneša divdesmit piektajā datumā, norādot attiecīgās pieejamu interneta ieņēmumu personas un individuālā komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru, bet fiziskajai personai darba devējam - vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu; pieejamu interneta ieņēmumu lai veicinātu komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci, labprātīgu nodokļu nodevu saistību izpildi, kā arī motivētu darba devējus uzrādīt grāmatvedības uzskaitē pilnā apmērā darbiniekiem izmaksāto darba samaksu, nodrošināt publiski pieejamu informāciju par fiziskajai personai un juridiskās personas amatpersonai uzliktā administratīvā soda par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu esību.

Informāciju var iegūt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē par juridiskās personas amatpersonu - ievadot juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, par fizisko personu - ievadot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu.

pieejamu interneta ieņēmumu kā derēt uz turbo opcijām

Minētā informācija ir publiski pieejama no brīža, kad stājies spēkā un likumā noteiktajā termiņā nav pārsūdzēts lēmums par administratīvā pieejamu interneta ieņēmumu uzlikšanu vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, tik ilgi, kamēr persona atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir atzīstama par administratīvi sodītu; 30 lai veicinātu savlaicīgu nodokļu deklarāciju iesniegšanu, komercdarbības vides drošību, pieejamu interneta ieņēmumu konkurenci un labprātīgu nodokļu nodevu saistību izpildi, publicēt informāciju par nodokļu maksātājiem, kuri nav iesnieguši nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, ja nodokļu normatīvajos aktos noteiktais nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir pārkāpts vairāk nekā par 15 dienām.

Publicējot minēto informāciju, norāda neiesniegtās nodokļu deklarācijas nosaukumu un tās iesniegšanas termiņu, nodokļu maksātāja - juridiskās personas vai individuālā komersanta - nosaukumu un reģistrācijas numuru, bet fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu.

Valsts ieņēmumu dienests mājaslapā internetā ievietoto informāciju aktualizē katru mēnesi septītajā un divdesmit sestajā datumā, un tā ir publiski pieejama ne ilgāk kā trīs gadus no normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa iestāšanās dienas. Papildināt V nodaļu ar Informācijas par fiziskās personas konta apgrozījumu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam 1 Lai veicinātu nodokļu maksātāju labprātīgu nodokļu nomaksu, kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu, binārā iespēja bez pirmās iemaksas 1.

pieejamu interneta ieņēmumu kā pievienot indikatoru bināro opciju priekšniekam

Attiecībā uz juridiskajām personām lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību un gada laikā pēc tā sastādīšanas nodokļu administrācija nav ieguvusi informāciju, saskaņā ar kuru tai būtu pamats veikt darbības, lai pieejamu interneta ieņēmumu lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu;".

Papildināt pārejas noteikumus ar Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu, līdz Ministru kabinets līdz Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidenta vietā Rīgā Stājas spēkā: Tēma:  Nodokļi un nodevas ; Administratīvās atbildības ceļvedis Publicēts: Latvijas Vēstnesis,

Sankciju režīma ievērošana NILLTPFN likuma subjektiem