Jūrmalas domē prēmiju izmaksāšana šogad būs atkarīga no budžeta iespējām

Prēmijas par iespējām

Saturs

    Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku atlīdzība VID ierēdņu un darbinieku mēnešalgu nosaka atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai un ierēdnim vai darbiniekam noteiktajai kategorijai.

    kā nopelnīt naudu internetā students

    Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta Amatu saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta Ierēdņa vai darbinieka kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus — amata darba pienākumu izpildi, kuru nosaka atbilstoši ierēdņa vai darbinieka darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam, un ierēdņa vai darbinieka profesionālajai pieredzei, kas ir būtiska iestādes funkciju veikšanai.

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas tiek noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un prēmijas par iespējām atlīdzības likumu, Ministru kabineta Apmaksātās brīvās dienas Apmaksātas brīvas dienas piešķir atsevišķiem dzīves gadījumiem, kas noteikti VID iekšējos normatīvajos aktos: vienu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.

    pelnīt naudu iespējas