Vadības apmācības

Stratēģijas kursi ar iespējām. Latconsul apmācības uzņēmumiem un atklātie kursi | LatConsul

Mēs dzīvojam informācijas pārpilnības un pieaugošas mediju kanālu fragmentācijas laikā, kur paliekošu rezultātu sasniegšana ar īstermiņa pieejām kļūst arvien grūtāka vai pat vairs nav iespējama.

kā nemānīties par bināro opciju

Būtiskas izmaiņas skar arī mārketingu, zīmolu veidošanu un komerciālo komunikāciju — turpina pieaugt izaicinājumu un jaunu iespēju skaits, palielinās kā stratēģijas, tā arī tālredzīgas, stratēģiskas komunikācijas loma. Sešās nodarbībās lūkosim, ko uzņēmumi un organizācijas var mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas aroda Account Planningkā informācijas pārpilnības situācijā plānot un realizēt efektīvas integrētas komunikācijas kampaņas un kā veidot sadarbību ar stratēģijas kursi ar iespējām jūsu plānu izstrādē un realizācijā.

Līdzās tam analizēsim pēdējo gadu veiksmīgākās kampaņu piemērizpētes, dalīsimies ar savu pieredzi un diskutēsim par redzēto un apgūto. Kam kurss ir paredzēts? Uzņēmumu zīmolu vadītājiem un mārketinga speciālistiem, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar komunikāciju stratēģijas izstrādi un realizāciju ciešā sadarbībā ar radošo nozaru apakšuzņēmējiem un piegādātājiem.

Uzņēmumiem, kuru biznesa modelī nozīmīga loma ir komunikācijai. Vietu skaits Ne vairāk kā Ne mazāk kā Prasības Pieredze. Ne mazāk kā gadu pieredze marketingā vai radošas komunikācijas arodos.

piecu minūšu bināro opciju stratēģija

Līdzās lekcijām un prezentācijām nozīmīga nodarbību daļa būs veltīta diskusijām auditorijā un praktisku uzdevumu veikšanai grupās. Angļu valoda. Lielākā daļa no piemērizpētēm un daļa no materiāliem būs angļu valodā teksti, video, instrumenti. Ne vairāk kā 2 cilvēki no viena uzņēmuma. Norises vieta Vietu precizēsim neilgi pirms kursu sākuma. Kursa ievads. Kursa organizācija. Personiskā profesionālā izaugsme radošajos un mārketinga arodos. Studēt, nevis tikai mācīties — kāpēc un kā?

Teorija, prakse un piemērizpētes. Kas ir stratēģija? Stratēģijas vēsture. Stratēģija vs. Laba stratēģija un slikta stratēģija. Stratēģija un lēmumu pieņemšana augstas neskaidrības apstākļos.

Komunikācijas loma un iespējas. Galvenie modeļi. Stratēģiska stratēģijas kursi ar iespējām vs. Vērtības radīšana vs.

kalnračiem, kuri ir

Stāsti, stāstniecība un naratīvi. Stāstniecība interaktivitātes un tīklu laikmetā. Mārketinga komunikācija šodien un rīt. Nozīmīgākās izmaiņas un tendences. Konsekvences, izaicinājumi un iespējas māketingā, komunikācijā un zīmolu veidošanā.

Tās ir nepieciešamas, lai lapa darbotos pareizi. Sīkdatnes jebkurā laikā varat dzēst no savas pārlūkprogrammas. Informācija par sīkdatnēm! Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

Viena vai dažu raksturīgu piemēru padziļināta analīze. Komunikāciju stratēģiskā plānošanas pamati. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas Account Planning vēsture.

Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība (SBUEK_070)

Komunikācijas stratēģis — arods, lomas un kompetences. Mērķtiecīgs radošais process un komunikācijas stratēģijas loma tajā. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas process — galvenie posmi. No situācijas analīzes uz komunikācijas lomas definīciju. Ekonomikas, kultūras, sociālo tendenču un konkurences dinamikas izpratne, saistība ar organizācijas stratēģiju un radošo uzdevumu.

Nāc uz kursiem un izveido sava uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju!

Komunikācijas lomas definēšana, tās saistība ar biznesa mērķiem un izaicinājumiem. Instrumenti un modeļi, to loma, pielietojums un ierobežojumi.

Kvalifikācijas celšanas ikgadējie kursi praktizējošiem mērniekiem - Komunikācijas konflikti un to risināšanas iespējas mērnieka darbā Sākuma datums: Kurss paredzēts ģeodēzisko darbu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu un zemes ierīcības projektu darbu veicējiem. Kursa programma: I daļa. Zināšanu, pieredzes un atbildības nozīme mērniecībā Lektors Ēvalds Ciematnieks, Sertificēts mērnieks Saturs: 1. Nozares profesionālie jautājumi: akadēmiskās izglītības, ar mērniecību saistīto normatīvo aktu pārzināšanas, līgumattiecību esamības ar klientu, prakses un pieredzes nozīme un tās pielietošana zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos.

Diskusija par vairākām aktuālākajām vai pēdējos gados balvām bagātākajām kampaņām. Fokuss uz komunikācijas lomas, stratēģijas, lielo atziņu un veiksmes faktoru identificēšanu.

Sabiedrība, auditorija, mērķa grupa. Lielās atziņas Insightsto veidi. Izvēles un rīcības modeļi.

Digitālais mārketings Digitālais mārketings Digitālais mārketings ir kurss klausītājiem, kuri vēlas iet līdzi laikam. Mēs piedāvājam kursu, kurš palīdzēs Jums iegūt zināšanas un prasmes digitālā mārketinga tehnoloģijās. Digitālais mārketings ir brīnišķīgs instruments, kuru Jūs varēsiet izmantot sava uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai. Mēs praktizēsim veidot un vadīt digitālā mārketinga projektus, runāsim par sociālo mediju mārketinga tehnoloģijām un interaktīvā mārketinga komunikācijas veidošanu. Mēs veltīsim laiku, apspriežot potenciālos riskus un drošības ievērošanu, kā arī iemācīsim Jūs novērtēt efektivitātes rādītājus par mārketinga saturu.

Attieksme vs. Izmaiņas, to vadība. Individuālās vs. Pētījumi, to veidi un pielietojums kampaņu izstrādē un radošā darba attīstībā. Pētījumi vs. Rīcība maiņa.

Stratēģiski vs.

Paredzētais nodarbību grafiks

Koncepcijas, instrumenti un pieejas no tūlītējas veicināšanas tehnikām līdz zīmolvedībai, pakalpojujmu dizainam un stratēģiskajai komunikācijai. Kampaņu efektivitāte. Laba kampaņa vs.

Efektīva kampaņa. Kas stratēģijas kursi ar iespējām raksturo? Darba uzdevumi Briefs. No analīzes pie kampaņas viedošanas. Klienta uzdevums radošajai grupai vai aģentūrai Agency Brief and Briefing un uzdevums radošajai grupai Creative Brief. Radošo uzdevumu specifika komunikācijai digitālajā vidē. Kā tas notiek praksē? Praktiska biznesa mērķu saistīšanai ar komunikāciju lomu un darba uzdevuma definēšana vienam produktam vai pakalpojumam. Pastāvīgais darbs vs.

Kampaņas arhitektūra. Galvenā ziņa vs. Kanālu stratēģijas un mediju izvēles pamatprincipi. Saskarsmes punkti, izvēles kartes veidošana, kontekstuālā plānošana. Dažādo komunikācijas disciplīnu loma un iespējas. Piemērizpētes Case Studies un diskusija. Veiksmīgāku integrēto kampaņu piemēri. Fokuss uz kampaņas arhitektūras un dažādo kampaņas elementu lomas identificēšanu, jauno digitālo, interaktīvo iespēju integrēšanu un klasisko disciplīnu video, vides reklāma, PR mainīgo lomu.

Papildus modulis.

variants nonāca naudā

Tēma tiks precizēta nodarbību laikā, atkarībā no vajadzībām vai grupas vēlmēm. Būt izcilam klientam 6. Radošā procesa vadība.