Tags - C variants

TC variants. Motocikli / HUSQVARNA / / TC - eSHOP - SIA „STR Tech“

Saturs

  TC variants

  Ražošanas likumsakarība - palielinoties ražošanas apjomam, samazinās vidējās kopējās izmaksas. Galējās izmaksas Galējās izmaksas MC - marginal cost parāda, par cik palielinās TC variants izmaksas, ražojot vienu papildu galējo produkcijas vienību. Galējās izmaksas sauc arī par robežizmaksām vai marginālām izmaksām. Tādā situācijā, pārdodot katru preces vienību, ražotājs iegūst vairāk naudas, nekā ir izdevis šīs preces ražošanā - tad samazinās izmaksas vai palielinās peļņa.

  TC variants

  Likumsakarības, kuras ir vērts iegaumēt, lai ātri pieņemtu būtiskus lēmumus: 1. Ja uzņēmums neražo preci TC variants nesniedz pakalpojumu, uzņēmuma tik un tā ir izmaksas - patstāvīgās izmaksas FC. Savukārt mainīgās izmaksas VC tādā gadījumā būs vienādas ar nulli. Ja preces vai pakalpojuma cena nav zemāka par vidējām mainīgām izmaksām AVCtad uzņēmumam ir izdevīgi ražot preci vai sniegt pakalpojumu.

  Šajā situācijā kopējie ieņēmumi TR segs visas mainīgās izmaksas VC  un daļu patstāvīgo izmaksu FCun zaudējumi būs mazāki, nekā pārtraucot ražošanu. Savukārt, ja uzņēmums pārtrauc ražošanu, tad zaudējumi būs vienādi ar patstāvīgām izmaksām FC.

  Šajā situācijā zaudējumi būs lielāki par patstāvīgām izmaksām FC. Pārtraucot ražošanu izmaksas būs vienādas ar patstāvīgām izmaksām.

  TC variants

  Bezzaudējuma BZP  punkts ir ražošanas apjoms, kuru sasniedzot uzņēmumam nav ne peļņas, ne TC variants. To var aprēķināt pēc šādas formulas: BZP.

  TC variants