Vai varu atslēgt pakalpojumus, kas ir par papildu maksu? | Tele2

Tiesības uz iespēju bez papildu maksas

Patērētājiem Pasažieru tiesības Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem Liela sabiedrības daļa šobrīd izvēlas ceļot, izmantojot jūras un iekšzemes ūdensceļu transportu.

Šāda ceļošana ir kļuvusi jau par ierastu lietu. Tāpēc svarīgi, lai patērētāji, kuri izmanto attiecīgo ceļošanas veidu, būtu informēti par to, kā risināt problēmjautājumus, ja, ceļojot ar jūras un iekšzemes ūdensceļu transportu, tādi rodas, piemēram, gadījumā, ja pakalpojums ir atcelts vai kavējas u.

Lai aizsargātu patērētāju tiesības, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes  Regula paredz noteikumus jūras un iekšzemes ūdensceļu transportam par: nediskrimināciju attiecībā uz pārvadājuma nosacījumiem, ko pasažieriem piedāvā pārvadātāji; nediskrimināciju un palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām; pasažieru tiesībām pārvadājumu pakalpojuma atcelšanas vai aizkavēšanās gadījumā; minimālo informāciju, kas jāsniedz pasažieriem; sūdzību izskatīšanu; Regula attiecas uz pasažieriem, kuri ceļo, izmantojot: tādus pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, kuriem iekāpšanas osta atrodas dalībvalsts teritorijā; tādus pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ko sniedz Savienības pārvadātāji no ostas, kas atrodas ārpus dalībvalsts teritorijas uz ostu, kas atrodas dalībvalsts teritorijā; tādu kruīzu, kur iekāpšanas osta atrodas dalībvalsts teritorijā.

Kruīzu pasažieriem nepiemēro Regulas Savienības pārvadātājs ir  pārvadātājs, kurš veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā vai sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus uz dalībvalsts teritoriju vai no tās.

Par kuģa tehnisko atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild Latvijas Jūras administrācija. Tiesības personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūt transportam bez jebkādas diskriminācijas. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām rezervāciju un biļetes piedāvā bez papildu maksas un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā visiem citiem pasažieriem.

Diemžēl atsevišķos gadījumos pārcentība vai vēlme demonstrēt varu noved pie lēmumiem, kas negatīvi var ietekmēt pašus patērētājus. Trīs mēnešus, palīdzot valstij pārvarēt koronavīrusa radītos sociālekonomiskos apstākļus, mēs klientiem, kuriem bija ierobežotas iespējas izmantot mobilo internetu, dāvājām iespēju lietot interneta pakalpojumus neierobežotā apjomā bez papildu maksas. Klienti to ļoti novērtēja, jo tas bija svarīgi dažādu sadzīves jautājumu risināšanā. Mēs redzam, ka šobrīd datu patēriņš šajos iepriekš limitētajos tarifu plānos ir palielinājies aptuveni trīs reizes. Tas faktiski nozīmē, ka klientu mobilo sakaru lietošanas paradumi vairs neatbilst viņu iepriekš izvēlētajam tarifu plānam.

Pārvadātāji, ceļojumu aģenti un ceļojumu rīkotāji nevar atteikties pieņemt rezervāciju, izsniegt vai kā citādi piegādāt biļeti vai liegt iekāpt personām, par iemeslu minot invaliditāti vai ierobežotas pārvietošanās spējas, izņemot: ja nav iespējams pārvadāt personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām uz kuģa klāja drošības apsvērumu dēļ vai tāpēc, ka nav iespējams iekāpt kuģa modeļa dēļ, ostas infrastruktūras vai aprīkojuma dēļ.

Gadījumos, kad pārvadātāji atsaka iekāpšanu personām ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām un to pavadošajām personām, pārvadātājiem, ceļojumu aģentiem un ceļojumu rīkotājiem ir jāveic visi iespējamie pamatotie pasākumi, lai piedāvātu attiecīgajām personām piemērotu alternatīvu transportu.

Personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurām ir rezervēta vieta un kuras ir paziņojušas pārvadātājam par savām īpašajām vajadzībām, bet kurām tomēr tiek liegta iekāpšana, var izvēlēties vai nu saņemt atlīdzinājumu par iegādātajām biļetēm, vai arī mainīt maršrutu.

Vai varu atslēgt pakalpojumus, kas ir par papildu maksu?

Maršruta maiņa ir iespējama, ja ir izpildītas visas drošības prasības. Tiesības saņemt īpašu palīdzību Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir tiesības bez maksas saņemt pārvadātāju un termināļu operatoru palīdzību ostās un uz kuģiem, tai skaitā iekāpjot un izkāpjot. Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, rezervējot vietu vai veicot biļetes iepriekšēju iegādi, ir jāinformē pārvadātājs par viņu īpašajām vajadzībām saistībā ar izmitināšanu, sēdvietu, nepieciešamajiem pakalpojumiem vai par savām vajadzībām vest līdzi medicīnas iekārtas.

darījumu centrs izvēlas

Lai saņemtu cita veida palīdzību, personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām par to ir jāpaziņo pārvadātājam vai termināļa operatoram vismaz 48 stundas iepriekš un pirms paziņotā iekāpšanas laika jāierodas norunātajā laikā norādītajā vietā. Tiesības saņemt kompensāciju, ja pārvietošanās palīglīdzekļi ir pazaudēti vai sabojāti Ja pārvadātāja vai termināļa operatora nolaidības vai vainas dēļ ir pazaudēti vai sabojāti pārvietošanās palīglīdzekļi vai citas īpašas ierīces, ko izmanto persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, pārvadātājam ir jāmaksā personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotu pārvietošanās spēju kompensācija, kas atbilst attiecīgo iekārtu aizstāšanas vērtībai vai, ja ir iespējams šo iekārtu salabot, jāatmaksā ar labošanu saistītās izmaksas.

Ja atiešanas aizkavēšanas vai atcelšanas dēļ pasažierim jānakšņo vienu vai vairākas naktis papildus, pārvadātājam, ja tas ir fiziski iespējams, jāpiedāvā pasažierim piemērota izmitināšana bez maksas uz klāja vai krastā un pārvadāšana starp ostas termināli uz izmitināšanas vietu.

viena pieskāriena stratēģijas bināro opciju video

Pārvadātājs var noteikt ierobežotu viena pasažiera kopējo izmaksu summu izmitināšanai krastā, kas nepārsniedz EUR 80 par nakti ilgākais 3 naktiskurā neiekļauj izmaksas par transportu abos virzienos starp ostas termināli un izmitināšanas vietu.

Ja pārvadātājs var pierādīt, ka atcelšanu vai aizkavēšanu ir izraisījuši laika apstākļi, kas apdraudēja kuģa drošu izmantošanu, pārvadātājs ir atbrīvots no pienākuma piedāvāt izmitināšanu bez maksas. Pārvadātājam nav jānodrošina palīdzība pasažieriem, ja viņi pirms biļetes pirkšanas ir bijuši informēti par atcelšanu vai aizkavēšanu vai, ja atcelšana vai aizkavēšana ir radusies pasažiera vainas dēļ.

Tiesības mainīt maršrutu un saņemt atlīdzību, ja atiešana tiek atcelta vai aizkavēta neattiecas uz kruīziem Ja pārvadātājam ir iespējams paredzēt, ka pasažieru pārvadājumu pakalpojums tiks atcelts vai atiešana no ostas termināļa aizkavēsies ilgāk nekā par 90 minūtēm, pasažieriem ir tiesības izvēlēties starp šādām iespējām: mainīt maršrutu līdz galamērķim,  izmantojot pēc iespējas drīzāku pārvadājumu ar nosacījumiem, kas pielīdzināmi pārvadājuma līgumā izklāstītajiem un bez papildu maksas; saņemt atlīdzību biļetes cenas apmērā un, attiecīgajā gadījumā, apvienojot ar pēc iespējas drīzāku bezmaksas atpakaļbraucienu uz sākotnējo izbraukšanas vietu, kas norādīta pārvadājuma līgumā.

Ja pasažieru pārvadājumu pakalpojums ir atcelts vai atiešana no ostas aizkavējas ilgāk nekā par 90 minūtēm, pasažieriem ir tiesības šādu maršruta maiņu vai biļetes cenas atlīdzību saņemt no pārvadātāja. Paredzēto atlīdzību izmaksā 7 dienu laikā skaidrā naudā, ar elektronisku bankas pārskaitījumu, bankas pārveduma rīkojumu vai bankas čeku, atlīdzinot pilnu tiesības uz iespēju bez papildu maksas pirkuma cenu par to brauciena daļu, kas nav veikta, un par jau veikto daļu vai daļām, ja braucienam vairs nav jēgas attiecībā uz pasažiera sākotnējo ceļojuma plānu.

opciju tirdzniecības principa piemēri

Kompensāciju aprēķina attiecībā pret cenu, ko pasažieris faktiski ir samaksājis par aizkavēto pasažieru pārvadājuma pakalpojumu. Ja pārvadājums ir brauciens turp un atpakaļ, kompensāciju par pienākšanas aizkavēšanos turpceļā vai atpakaļceļā aprēķina attiecībā pret pusi no cenas, kas samaksāta par attiecīgo pasažieru pārvadājuma pakalpojumu.

nopelnīt naudu internetā, skatoties video

Pasažieri, kam ir vairākkārt lietojama biļete vai sezonas biļete un kas minētās biļetes derīguma termiņa laikā tiesības uz iespēju bez papildu maksas ar atkārtotu pienākšanas aizkavēšanos, var prasīt pienācīgu kompensāciju saskaņā ar pārvadātāja noteikumiem par kompensēšanas kārtību.

Minētajos noteikumos paredz kritērijus, ar ko nosaka pienākšanas aizkavēšanos un aprēķina kompensāciju.

Kādas ir manas kā patērētāja tiesības, ja esmu saņēmis nekvalitatīvu pakalpojumu vai preci?

Tomēr pārvadātāji ir atbrīvoti no saistībām maksāt kompensāciju par pienākšanu galamērķī ar aizkavēšanos, ja pārvadātājs pierāda, ka kavējumu ir izraisījuši laika apstākļi, kas apdraudēja kuģa drošu izmantošanu, vai ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarēja izvairīties pat tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, kā arī, ja pasažieris bijis informēts par atcelšanu vai aizkavēšanos jau pirms biļetes iegādes vai aizkavēšanās notikusi pasažiera vainas dēļ.

Kompensāciju izmaksā 1 mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas. Pēc pasažiera pieprasījuma kompensāciju izmaksā naudā. Pasažieriem, kuriem ir biļete ar atvērtu datumu, ja atiešanas laiks nav noteikts izņemot pasažierus, kam ir vairakkārt lietojama biļete vai sezonas biļetenetiek piemēroti iepriekš uzskaitītie aprūpes, biļetes cenas kompensācijas, maršruta maiņas u.

Informāciju jāsniedz pieejamā formātā un tajās pašās valodās, kurās informāciju parasti sniedz visiem pasažieriem.

Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

Informācijai, saskaņā ar Regulu, jābūt pieejamai gan uz kuģiem, gan, ja iespējams, ostas termināļos un ostās. Ja pasažieru ceļojuma pakalpojuma vai kruīza atiešana tiek atcelta vai aizkavējas, pasažieriem ir tiesības saņemt informāciju no pārvadātāja vai termināļa operatora ne vēlāk kā 30 minūtes tiesības uz iespēju bez papildu maksas plānotā atiešanas laika par konkrēto situāciju un, tiklīdz informācija kļūst pieejama arī par iespējamo atiešanas un pienākšanas laiku.

Ja pasažieri ceļojuma atcelšanas vai aizkavēšanās dēļ nokavē saistītu pārvadājuma pakalpojumu, pārvadātājs un, attiecīgā gadījumā, termināļa operators veic samērīgus pasākumus, lai informētu attiecīgos pasažierus par alternatīvām pārsēšanās iespējām neattiecas uz kruīziem.

Viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas pārvadātājs vai termināļa operators informē sūdzības iesniedzēju, vai pārvadātājs uzskata sūdzību par pamatotu, noraidāmu vai tā joprojām tiek izskatīta.

Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā.

Galīgās atbildes sniegšanas laiks nevar būt ilgāks par 2 mēnešiem no sūdzības saņemšanas dienas. Par pārvadātāja vai ostas termināļa operatora atbildi vai par to, ka atbilde nav sniegta, pasažierim ir tiesības mēneša laikā iesniegt sūdzību PTAC, kas izskata sūdzību vai pārsūta to pēc piekritības. Šīs tiesības nosaka Jūras kodekss.

kā uzstādīt tirdzniecības robotu

Pasažiera pienākums saskaņā ar Jūras kodeksu ir nosūtīt rakstveida paziņojumu pārvadātājam, viņa darbiniekam vai pārstāvim, ja: 1.

Ja pasažieris minētajos gadījumos neveic nekādas darbības, tiek pieņemts, ka viņš ir saņēmis bagāžu nebojātu, izņemot gadījumus, kad tiek pierādīts pretējais. Pasažierim nav pienākums nosūtīt rakstveida paziņojumu, ja viņš un pārvadātājs pārbauda bagāžu kopīgi tās saņemšanas brīdī.