Joprojām neapmierinātība ar kases aparātu reformas īstenošanas gaitu

Tirdzniecība kā profesijas pārskati

Saturs

  Alkoholisko dzērienu tirdzniecībai internetā būtu potenciāls arī pēc ārkārtējās situācijas

  Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Profesiju klasifikatorā iekļautai profesijai ir piešķirts noteikts kods, kā arī ir noteikti atbilstoši pamatuzdevumi un kvalifikācijas pamatprasības profesijas nosaukuma identificēšanai pielikums. Profesiju klasifikatora mērķis ir nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

  tirdzniecība kā profesijas pārskati kā nopelnīt naudu un nezaudēt naudu

  Profesiju klasifikatorā profesijas ir klasificētas grupās saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas Profesiju klasifikatoru veido: 6. Profesiju klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas: 7.

  Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem: 8.

  tirdzniecība kā profesijas pārskati lieli tirdzniecības centri

  Profesijas kodā pirmās četras zīmes skaitļi atbilst ISCO klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju Profesiju klasifikatora grupās: 9. Profesijas kodā nākamās zīmes skaitļi norāda konkrētas profesijas kārtas numuru Profesiju klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

  Profesiju klasifikatora lietošana Profesiju klasifikatoru lieto: Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā; Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukumu izvēlas atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktiem profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem.

  Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda vai pamatvārdiem un tam vai tiem pievienotajiem apzīmējumiem — primārās, sekundārās un terciārās pazīmes, kas raksturo kādu no profesijas pazīmēm: Ja profesijas nosaukumā ir vairāki pamatvārdi rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiemkas atdalīti ar slīpsvītru, Profesiju klasifikatora lietotājs atkarībā no uzņēmuma struktūras izvēlas vienu nepieciešamo pamatvārdu vai divus pamatvārdus, kas profesijas nosaukumā palīdzība binārajās opcijās ar slīpsvītru; Primārā pazīme ir norādīta tieši pirms pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar lielajiem burtiem; Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpsvītru un norādīta pirms primārās pazīmes; Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā nav jānorāda profesijas nosaukumā.

  Tirdzniecības menedžeris darbā: pārdod uzņēmuma piedāvātās preces vai tirdzniecība kā profesijas pārskati, piesaista klientus; uztur kontaktus ar esošajiem klientiem un piesaista jaunus klientus: apmeklē viņus, informē par uzņēmuma produkciju, konsultē par klientiem iespējami labāko risinājumu; veido pārdošanas materiālus un prezentācijas; izstrādā piedāvājumus, kas atbilst gan klientu, gan uzņēmuma interesēm; pēta un pārzina attiecīgās nozares tirgu; iepazīst un pārzina potenciālos uzņēmuma klientus un konkurentus; izstrādā mārketinga plānu, budžetu un atbild par tā izpildi; meklē sadarbības partnerus, kontaktējas ar viņiem; veic klientu aptaujas par uzņēmumam interesējošiem jautājumiem; seko, lai klienti samaksātu rēķinus; sniedz vadībai pārskatus par mārketinga plāna izpildi. Darba aprīkojums: lieto datoru, projektoru, stacionāro un mobilo telefonu, biroja tehniku kopēšanas aparātu, printeri u. Darba apstākļi: strādā birojā, tiekas ar klientiem viņu uzņēmumos, dodas komandējumos; birojā strādā astoņu stundu darba dienu, komandējumos — ja nepieciešams, arī ilgāk; daudz sazinās pa telefonu; jāievēro saskarsmes kultūra; jābūt tolerantam un pretimnākošam, vienlaikus jābūt neatlaidīgam un jāprot pārliecināt; ja jāstrādā starptautiskā vidē, jārunā svešvalodās. Darba iespējas: var strādāt ražošanas, tirdzniecības vai pakalpojumus jomas uzņēmumos; var nodarboties arī ar individuālo komercdarbību, strādājot kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants.

  Profesiju klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie līdzvērtīgu profesiju nosaukumi piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha". Ja attiecīgajai profesijai nav izveidota tirdzniecība kā profesijas pārskati līdzvērtīga profesija, ko varētu klasificēt vienā profesiju atsevišķajā grupā un atšķirt pēc pamatuzdevumiem, Profesiju klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties vienu no atvasināto profesiju nosaukumiem un to lietot pēc nepieciešamības, saglabājot pamatnosaukuma kodu: Profesiju klasifikatorā apzīmējums: Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras; Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.

  tirdzniecība kā profesijas pārskati kanāls binārām opcijām

  Profesiju nosaukumi Profesiju klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

  Kur es varu iegūt izglītības tirgotāju No skolas beigšanas sliekšņa jaunieši domā par tautas specialitātes izvēli. Tie jaunieši, kuriem ir analītisks prāts, var savienot savu nākotni ar banku, pārdošanas, personāla vadību un daudzām citām nozarēm. Viena no šīm specialitātēm ir tirdzniecība. Tirdzniecība pēc nozares - kāda ir profesija?

  Ja uzņēmumā ir vairākas profesijas pamatā ar vienādiem pamatuzdevumiem, Profesiju klasifikatora lietotājs var papildināt Profesiju klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar papildu apzīmējumu vai un kārtas numuru. Profesiju klasifikatora aktualizēšana Profesiju klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības.

  tirdzniecība kā profesijas pārskati kā atvērt pasūtījumu demonstrācijas kontā

  Publisko tiesību subjekti un tirdzniecība kā profesijas pārskati tiesību subjekti priekšlikumus par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

  Iesniedzot Labklājības ministrijā priekšlikumu par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, norāda šādu informāciju: Labklājības ministrija izvērtē šo noteikumu Noslēguma jautājumi Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta Šo noteikumu pielikuma Noteikumi stājas spēkā