LELB :: Diskusijas :: Par dažādiem jautājumiem :: Katoļu baznīca un morāle.

Tirdzniecība nav grēks

Mārtiņš Luters Svētais Evaņģēlijs, nācis gaismā, nosoda un atklāj dažādus tumsības darbus, kā tos dēvē Sv. Pāvils Rom. Pāvila teiciens 1.

Septiņi nāves grēki. Jauns skatījums

Jo katrā ziņā ir jābūt vēl dažiem tiklab tirgotāju kā citu ļaužu vidū, kas klausās uz Kristu un labprātāk ir nabagi kopā ar Dievu nekā bagāti kopā ar velnu, kā sacīts Nevar jau noliegt to, ka pirkšana un pārdošana ir vajadzīga lieta, bez kuras nevar iztikt un kuru var pielietot [izmantot] labi un kristīgi, it īpaši lietās, kuras kalpo godam un iztikai.

Jo arī patriarhi tā ir pirkuši un pārdevuši lopus, vilnu, labību, sviestu, tirdzniecība nav grēks un citus labumus.

Jauns skatījums «Apollo», dzive apollo. Tas nozīmē, ka cilvēks sevi apzinās kā indivīdu un rīkojas apzināti, paredzot savas rīcības tālākas sekas. Tomēr, raugoties uz šā brīža ģeopolitisko situāciju pasaulē, kad kājām tiek mīdīti starptautiskie līgumi un vienošanās, kad ar militāriem līdzekļiem, brutālu spēku un viltu tiek pārzīmētas valstu robežas, rodas jautājums — vai tiešām cilvēce no asiņainajām vēstures lappusēm neko nav mācījusies?

Tās ir Dieva dāvanas, kuras Viņš dod no zemes un sadala cilvēku starpā. Bet ārzemju tirdzniecība, kuras rezultātā no Kalikutas, Indijas un tml.

tirdzniecība nav grēks

Tas netiktu pieļauts, ja mums būtu stipra laicīgā vara un firsti. Taču par to es patlaban negribu rakstīt, jo man šķiet, ka beigās būs tā — kad mums vairs nebūs naudas, viņiem pašiem nāksies atteikties no greznības un rīšanas- citādi te nelīdzēs nekāda rakstīšana, ne mācīšana, līdz mūs piespiedīs trūkums un nabadzība.

  • Septiņi nāves grēki. Jauns skatījums - Zemeslode - Daba un dzīvnieki - blackmagpietheory.com
  • Kā nopelnīt reālu naudu biržās

Dievs mūs, vāciešus, ir novedis tiktāl, ka mums mūsu zeltu un sudrabu vajag grūst uz svešām zemēmpadarīt bagātu visu pasauli un pašiem palikt par ubagiem. Anglijai katrā ziņā būtu mazāk naudas, ja Vācija tai dotu savu vadmalu.

Grēks, sods \u0026 nožēla - Stūrakmens #3

Un arī Portugāles tirdzniecība nav grēks būtu mazāki ienākumi, ja mēs viņam dotu savas garšvielas. Parēķini nu, cik daudz naudas bez vajadzības un iemesla tiek izvests no Vācijas tikai pēc viena Frankfurtes gadatirgus: tad tu brīnīsies, kā Vācijā vēl ir palicis kāds hellers.

Grēks un augļi

Frankfurte ir zelta un sudraba caurums [ādere? Ja šis caurums tiktu aizbāzts, tad tagad nevajadzētu dzirdēt žēlabas, ka visās malās ir tikai parādi un nav naudas, visas zemes un pilsētas ir apkrautas [apliktas] ar nodokļiem un procentiem.

Lejuplādēt kā pdf Vai esi aizdomājies kāpēc tik daudz cilvēku, kuri ir lūguši tā saukto "grēcinieku lūgšanu" atkrīt no Dieva? Bieži cilvēkiem tiek apsolīta labklājība šajā dzīvē, ja vien viņi pamēģinās Jēzu. Vai mēs varam atrast pamatojumu šāda veida evaņģelizācijai Bībelē un kā Jēzus un viņa mācekļi sludināja Evaņģēliju? Mēs to saucam par "Elles lielāko noslēpumu", jo laiku gaitā draudze ir nedaudz novirzījusies no tā ko mēs lasām Svētajos Rakstos. Ilustrējot Dieva bauslības darbību, ieskatīsimies mazliet civillikumā.

Bet, lai iet kā iedams, tā arī ir jānotiek, ka mums, vāciešiem, turpat arī jāpaliek, mēs šo grēku nemetam pie malas,- mēs to arī esam pelnījuši.

Mēs šeit runāsim par nekrietnu tirdzniecība nav grēks izmantošanu un tirgošanās grēkiem, cik daudz tas attiecas uz sirdsapziņu. Bet kas attiecas uz kaitējumu mūsu makiem, lai par to rūpējas firsti un kungi, lai viņi izpilda savu pienākumu. Te tirdzniecība nav grēks ir radīta vieta mantkārībai un visas durvis un logi ir vaļā ellei.

Kas man daļas par to, ka es savam tuvākajam tā vienā reizē izdaru desmitkārtīgu postu? Kas tad nu labs būtu šādā tirdzniecībā?

Cilvēku tirdzniecība

Kas tur būs bez grēka, ja šāda netaisnība ir visas tirdzniecības pamats un likums? Līdz ar to tirdzniecība nevar būt nekas cits otra mantas laupīšana un zagšana. Jo, kur vien blēža acis un skopuļa vēders pamana, ka kāds grib iegūt viņa preces, vai arī pircējs ir nabadzīgs, bet viņam šīs preces vajag, tad viņš to izmanto savā labā un palielina cenas, viņš te neskatās uz preces vērtību vai arī uz ieguldītajām pūlēm un [pārciestajām?

Un savā alkatībā viņam nākas preci sadārdzināt jo vairāk, jo lielāka nepieciešamība pēc tās ir tuvākajam.

Saki man, vai tā nav nekristīga un necilvēcīga tirgošanās? Vai tur nabaga trūkumcietējam netiek pārdota viņa paša nabadzība? Jo, tā kā trūkuma dēļ viņam prece ir jāpērk jo dārgāk, tad iznāk, ka viņam vajag maksāt pašam par savu trūkumu!

Jo viņam netiek pārdota tīra prece, kāda tā ir pati par sevi, bet gan ar pielikumu un papildinājumu, ka viņam tā tirdzniecība nav grēks vajadzīga.

Kā Jūs komentētu apgalvojumu, ka nabadzība materiālā ir grēks? Vai nabadzība materiālā ir grēks? Nē, nabadzība nav grēks!

Redzi nu, tādām un līdzīgām nekrietnībām ir jāseko, ja tas notiek pēc šīs tirgotāju taisnības: es varu pārdot savu preci tik dārgi, cik vien spēju. Tam vajadzētu skanēt tā: es varu savas preces pārdot tik dārgi, cik tas ir godīgi un taisnīgi,- tā man būtu jādara. Jo tavas andeles nav tāds darbs, kas brīvi atrodas tavā varā un tavā gribā bez kādiem likumiem un mēriem, gluži kā tu būtu kāds dievs, kuram ar citiem ļaudīm nav nekādu saistību.

Bet, tā kā tava pārdošana ir tāds darbs, ko tu veic attiecībā pret savu tuvāko, tas ir jādara atbilstoši tādam likumam un ar tādu sirdsapziņu, lai tu to veiktu, neradot kaitējumu un zaudējumu savam tuvākajam — un daudz vairāk ir jāuzmanās, lai tu nekaitētu viņam nekā savai peļņai.

Jā, kur ir šādi tirdzniecība nav grēks

Par tirdzniecību un augļošanu

Tad tu jautā: Jā, cik tad dārgi man ir jāpārdod? Kur es atradīšu taisnību un taisnīgumu, lai es savu tuvāko nepiekrāptu un nepiemānītu? Atbilde: tas, bez šaubām, nekad netiks apkopots kādā rakstā vai runā, neviens arī nav mēģinājis noteikt, kuru preci sadārdzināt un kuru palētināt.

tirdzniecība nav grēks

Iemesls ir tāds: Visas tirdzniecība nav grēks nav vienādas, viena ir vesta no tālākas vietas nekā otra, viena arī prasa lielākus izdevumus nekā otra, tā ka te viss ir nenoteikts, tā tam ir jāpaliek un nekas arī nevar tikt noteikts, vienīgi var noteikt pilsētu [t.

Bet tas nu ir taisnīgi un godīgi, ka tirgotājs ar savām precēm nopelna tik daudz, lai apmaksātu savus izdevumus, un tiktu atalgotas viņa pūles, darbs un grūtības. Arī arājam taču ir jāsaņem barība un alga par savu darbu. Kurš var kalpot vai strādāt par velti?

Tirdzniecība nav grēks mēs, vācieši, esam pārāk daudz dzēruši un dejojuši [priecājušies], lai varētu sagaidīt šādu pārvaldi un kārtību. Bet, ja preču vērtība netiek noteikta, un nav pieņemts tā darīt, tad tev tas ir jādara pirmajam. Patiešām, šeit nevar pamācīt nekā cita, lai to izšķir tava sirdsapziņa, lai tu pielūkotu un nepiekrāptu savu tuvāko, un nevis apmierinātu savu mantkārību, bet gan meklētu iztiku, kura tev pienākas.

Daži ir šeit gribējuši noteikt mēru, lai no katraas preces nopelnītu pusi no tās vērtības, daži — ka varētu nopelnīt trešo daļu, daži arī citādi.

Bet tas viss nav tik droši un noteikti, kā tas būtu, ja to būtu noteikusi pasaulīgā vara un vispārējās tiesības — tas būtu daudz tirdzniecība nav grēks. Tādēļ tev ir jāapņemas šādā tirdzniecībā meklēt vienīgi savu iztiku, kas tev pienākas, pēc tam aprēķināt izdevumus, pūles, darbu un grūtības un tādējādi pašam noteikt, kuras preces padārdzināt, kuras palētināt, lai tev par šo darbu un pūlēm būtu sava alga.

Grēks un augļi – Scripture Union Latvia

Bet es šeit negribu tik nopietni gūstīt un ierobežot sirdsapziņu, it kā vajadzētu ieturēt mēru tik burtiski, lai uzskaitītu katru helleru. Jo nav iespējams tik precīzi noteikt, cik tu esi nopelnījis ar šīm pūlēm un darbu — pietiek, ka tu pēc tā tiecies ar labu sirdsapziņu, labprāt ieturi pareizo mēru, un arī tirdzniecības daba tomēr ir tāda, ka to nav iespējams izdarīt — lai tavā rīcībā paliek gudrā vīra izteikums Sal.

Savukārt gadās arī otrādi, un tu ieņem pārāk maz — šajā gadījumā atceries tās reizes, kad esi ieņēmis par tirdzniecība nav grēks Kā, piemēram, ja tev ir tāda tirdzniecība, kas gadā ienes pāri par simt guldeņiem un tu bez visiem tēriņiem un sev pienākošās algas, kuru tu iegūsti par savām pūlēm, darbu un grūtībām, vēl nejauši ieņemtu vienu, divus vai trīs guldeņus par daudz- es to šeit saucu par kļūdu tirdzniecībā, no kuras nevar izvairīties, it īpaši, ja tirdzniecība rit visa gada garumā.

  1. Par tirdzniecību un augļošanu – e – BAZNĪCA ✞
  2. Visreālākā bināro opciju firma
  3. Kāpēc ir jāatturas no grēka?
  4. Nocērt to!
  5. Bibliskas evaņģelizācijas pamati | Cilvēku Zvejnieki

Tāpēc tev ar to nav jāapgrūtina sava sirdsapziņa, bet gan Tēvreizē tas ir jānes Dieva priekšā un jāatstāj to Viņa ziņā kā citus nepieveicamus grēkus, kuri piemīt mums visiem. Uz šādu kļūdu tevi piespiež darba nepieciešamība un īpatnība, nevis pārdrošība un alkatība — jo es šeit runāju par labsirdīgiem un dievbijīgiem ļaudīm, kas nelabprāt dara netaisnības.

tirdzniecība nav grēks

Līdzīgi kā laulības pienākumu veikšana nenotiek bez grēka un tomēr Dievs nepieciešamības dēļ uz to skatās it kā caur pirkstiem, tāpēc ka nevar būt citādāk. Bet cik liela ir alga, kuru tev jānopelna par šo tirdzniecību, to tu vari uzzināt, izrēķinot patērēto laiku, darba apjomu un salīdzinot to ar vienkārša algādža izpeļņu.

LELB :: Diskusijas :: Par dažādiem jautājumiem :: Katoļu baznīca un morāle.

Tu redzēsi, cik viņš nopelna dienā; pēc tam izrēķini, cik dienas tu esi nopūlējies ar preču sagādi un iegādi, un cik tirdzniecība nav grēks darbs tur ieguldīts un kādas bijušas grūtības: par lielāku darbu un lielāku laika patēriņu ir jābūt arī lielākai algai.

Šīs lietas nevar pārrunāt un mācīt vēl labāk un skaidrāk!

tirdzniecība nav grēks

Kam tas nepatīk, lai izdara to labāk! Es, kā jau teikts, pamatojos uz Evaņģēliju Mt.

  • Cilvēku tirdzniecība – e – BAZNĪCA ✞
  • Ar kādu bināro iespēju jūs varat nopelnīt naudu