Kā nopirkt auto droši

Tirdzniecība, no kurienes ienākumi

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis?

tirdzniecība, no kurienes ienākumi binārās opcijas no 100 dienā

LV portāla infografika Kopš Likums paredz virkni situāciju, kad nodoklis nav jāmaksā. Atkarībā no tā, kā īpašums iegūts, atšķiras iegādes vērtības noteikšana. Īpašs regulējums ir situācijām, ja tiek pārdots vienīgais īpašums. Likums paredz, ka ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas apliek ar nodokli kā ienākumu no kapitāla pieauguma.

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis?

Ja šāda starpība — kapitāla pieaugums — neveidojas, nodoklis nav jāmaksā. Ir vēl virkne situāciju, kurās likums ienākuma guvēju no nodokļa maksāšanas atbrīvo. Kādos gadījumos nodoklis nav jāmaksā? Likumā ir noteikts, ka no kurienes ienākumi nav jāmaksā, ja pārdotais īpašums ir bijis īpašumā no dienas, kad tas reģistrēts zemesgrāmatā ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas šo 60 mēnešu periodā līdz pārdošanas līguma tirdzniecība dienai ir fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā papildu adrese.

Deklarēšanas kritērijs ir jebkuri 12 mēneši šajos piecos gados.

Tātad netiek prasīts, lai cilvēks būtu deklarējies savā īpašumā, piemēram, tikai pēdējā gada laikā pirms tā pārdošanas. Protams, ka šis noteikums neattiecas uz zemes pārdošanu, jo savā īpašumā tirdzniecība laukā deklarēties nav iespējams.

Vēl šajā vispārējā normā ir jāpievērš uzmanība nosacījumam par īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, kas ir svarīgi arī no kurienes ienākumi citos nodokļa no kapitāla pieauguma piemērošanas gadījumos.

Kā nopirkt auto droši

Mēdz būt, ka cilvēki nopērk īpašumu un dažādu iemeslu dēļ piemēram, lai nemaksātu nekustamā īpašuma nodokli, valsts nodevas vilcinās ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ja nākas īpašumu pārdot, atskaites punkts būs ieraksts zemesgrāmatā, nevis pirkuma līguma datums.

Īpašs regulējums ir mantojumam. Jo, ja nekustamais īpašums, kuru atsavina, ir mantots no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, uzskata, ka nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja saprotamāk — īpašuma pārdevēja jeb ienākuma guvēja īpašumā no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums.

Tātad, ja cilvēks ieguvis mantojumā īpašumu Nodoklis no pārdošanas ienākuma nav jāmaksā arī tad, ja nekustamais īpašums tirdzniecība no dienas, kad reģistrēts zemesgrāmatā ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz tā pārdošanas dienai bijis vienīgais nekustamais īpašums.

Tātad šajā gadījumā nav prasības par deklarēšanos.

Cilvēku tirdzniecība — viegla nauda, smags noziegums

Un šis vienīgais īpašums, ko no kurienes ienākumi pārdot bez nodokļa, var būt jebkurš — māja, zeme, arī lauksaimniecības zeme, mežs, zeme ar mežu. Vēl viena situācija, kad nav jāmaksā nodoklis: ja īpašums reģistrēts zemesgrāmatā kā vienīgais nodokļa maksātāja nekustamais īpašums un šo ienākumu no jauna iegulda funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas vai arī pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Visbiežāk cilvēkiem ir neskaidrības, kas tad ir funkcionāli līdzīgs īpašums. Piemēram, ja tiek pārdots dzīvoklis, tad vietā var nopirkt dzīvokli vai arī māju, vai arī māju ar zemi?

tirdzniecība, no kurienes ienākumi kas traucē cilvēkam nopelnīt lielu naudu

Par funkcionāli līdzīgu nekustamo īpašumu likuma izpratnē uzskata īpašumu, kuru izmanto līdzīgiem mērķiem, piemēram, aizvietojot māju ar dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, un otrādi; atsavinot apbūves zemi, vietā iegādājoties dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, un otrādi.

Lai piemērotu šo normu, ienākumam, kurš no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā, ir jābūt ne mazākam kā starpībai starp nekustamā īpašuma pārdošanas cenu un tā iegādes vērtību.

VID atgādina – par ienākumiem no dabas veltēm līdz 3000 eiro nav jāmaksā nodoklis

Ja no jauna tiek ieguldīts mazāks ienākums par noteikto, tad starpība, kas veidojas, no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot tā iegādes vērtību un ieguldīto ienākumu, ir uzskatāma par ienākumu no kapitāla pieauguma un apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tāpat arī, ja 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma dzīvokļa pārdošanas ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas tiek ieguldīts, piemēram, jaunas zemes iegādei, un izpildīsies nosacījums par nodokļa maksātāja vienīgā nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, un tālab dzīvokļa no kurienes ienākumi nebūs apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID uzsver: secība, kādā tiek pārdots vienīgais īpašums vai iegādāts jauns īpašums, nav svarīga. Svarīgs ir ienākuma ieguldīšanas fakts līdzvērtīgā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas. Likumā īpaši noteiktos gadījumos nav jāmaksā nodoklis no lauksaimniecības zemes pārdošanas. LV portāls par no kurienes ienākumi jau ir rakstījis skaidrojumā: no kurienes ienākumi No 1.

tirdzniecība, no kurienes ienākumi tirdzniecība ar binārām opcijām atver demo kontu

Darījumos ar īpašumu, kura sastāvā ir lauksaimniecības zeme, jāzina: lauksaimniecības zemi apliek ar nodokli, ja pārdodamo nekustamo īpašumu veido īpašuma objektu kopība — zeme, ēkas un būves. Iegādes vērtība un apliekamā ienākuma samazināšana Pat ja nodoklis no kapitāla pieauguma ir jāmaksā, ar nodokli apliek nevis visu saņemto pirkuma summu, bet no kurienes ienākumi starpību, kāda veidojas, no saņemtā maksājuma atņemot šī īpašuma iegādes vērtību naudas summu, par kādu cilvēks ir iegādājies konkrēto nekustamo īpašumu, mantojuma apliecībā norādīto, dāvinājuma līgumā norādīto.

Dzīvoklis nopirkts Dzīvoklī neesat deklarējies, tas nav arī vienīgais īpašums. Starpība ir  eiro. Taču apliekamo ienākumu var samazināt, ja dzīvoklī ir veikti ieguldījumi, piemēram, nomainīti logi  eiroieliktas jaunas ārdurvis  eiro.

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis? - LV portāls

Nodoklis jau būs mazāks —  eiro. Šie ieguldījumu izdevumi gan ir jāpamato ar maksājumu dokumentiem. Iegādes vērtībā var iekļaut arī ar īpašuma iegūšanu saistītos izdevumus — valsts nodevas, komisijas naudu, citus līdzīgus maksājumus.

Likumā tirdzniecība paredzētas situācijas, kā nosaka iegādes vērtību, ja nav īpašuma pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī tad, ja īpašums ir saņemts kā mantojums vai dāvinājums. Ja nekustamais īpašums ir mantots, par tā iegādes vērtību uzskata mantojuma apliecībā norādīto konkrētā nekustamā īpašuma vērtību. Ja nekustamais īpašums ir dāvināts, par tā iegādes vērtību uzskata dāvinājuma līgumā norādīto konkrētā nekustamā īpašuma vērtību. Ja mantojuma no kurienes ienākumi vai dāvinājuma līgumā nav no kurienes ienākumi konkrētā nekustamā īpašuma vērtība, tad tirdzniecība divas situācijas, ņemot vērā taksācijas gadu, kad nekustamais īpašums iegūts: ja nekustamais īpašums iegūts līdz Savukārt, ja nekustamais īpašums nopirkts līdz Ja īpašums nopirkts pēc Ja īpašums tirdzniecība kredītā Ja nekustamais īpašums nopirkts par kredītlīdzekļiem, tad īpašuma iegādes vērtībā iekļauj arī samaksātos procentu maksājumus par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei, ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un nekustamā īpašuma iegādes saistību.