Ielogoties E-vidē!

Tirdzniecības mācību birojs

Saturs

  • Home LV - Osama
  • Business Content | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
  • Tendences un kanālu līnijas
  • Kira binārās opcijas
  • Jaunais Būvniecības valsts birojs sāks pārbaudīt skolas un tirdzniecības centrus | SKATIES
  • Materiāli – Strādā vesels
  • Profesionālie mācību priekšmeti: Loģistikas pamati, tirgzinības, komercdarbības pamati, starptautiskā tirdzniecība, kravu pārvadājumi, preču raksturojums, noliktavu loģistikas pamati, mācību birojs, materiālu plūsmas izmaksu analīze, grāmatvedība, lietišķā saskarsme, darba aizsardzība, tiesību pamati, statistika, komersanta darba organizācija, dokumentu apstrāde un programmatūra, preču kustības organizācija, kā arī kvalifikācijas prakse.
  • Beatflip atsauksmes

  Valsts akreditēta un licencēta profesionālā kvalifikācija. Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt teorētiskās un praktiskās prasmes, kuras veicina tiešo pienākumu veikšanu, t.

  tirdzniecības mācību birojs

  Nodrošināt teorijas daļas apguvi arī neklātienē e-apmācības formā. Izglītības programmas rezultātā iegūtas zināšanas un prasmes tirdzniecības darījumu kārtošanā, pilnveidotas saskarsmes un komunikācijas prasmes, attīstītas biroja tehnikas un datorprasmes, prasmes grāmatvedībā, prečzinībā, mārketingā un citās nozarēs, kas būs noderīgas praktiskajā darba ikdienā.

  Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: Sniegt zināšanas, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams strādāt mazumtirdzniecības tīklā, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli.

  Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 2.

  Darboties individuāli un tirdzniecības mācību birojs 3. Dot darba uzdevumus padotajiem un izpildīt vadītāju darba uzdevumus; 4.

  tirdzniecības mācību birojs

  Veidot atbildības sajūtu; 5. Nostiprināt zināšanas par drošu darba vidi; 6.

  Prakses standarts "Darba aizsardzības prakses standarts skaistumkopšanas nozarei" A4, 58 lpp. Prakses standarts ir darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošs dokuments, kas izstrādāts ar mērķi atvieglot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību piemērošanu un izpildi, kas ir darba devēju pienākums. Tajā ir apkopotas skaistumkopšanas nozares darbiem saistošās prasības, kā arī ar piemēriem skaidrota šo prasību piemērošana uzņēmumos.

  Veikt darbības, kas veicina vides aizsardzību; 7. Nostiprināt svešvalodu zināšanas.

  tirdzniecības mācību birojs