Tirgotājs tirdzniecībā

Čeku loterija Lai novērstu likumpārkāpumus tirdzniecībā, it īpaši vasaras periodā, Valsts ieņēmumu dienests turpmāk — VID pievērš pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos.

tirgotājs tirdzniecībā

Tas saistīts ar to, ka vasaras periodā gan ārvalstu tirgotāji Latvijas tirgos cenšas realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu, gan arī Latvijas tirgotāji tirgo no kaimiņvalstīm ievestu preci, taču maldīgi uzdod to par pašu izaudzētu. Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem, kuri realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju.

VID arī aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamiem pārkāpumiem nodokļu nomaksas jomā, zvanot uz VID anonīmo diennakts bezmaksas uzticības tālruni tirgotājs tirdzniecībā, rakstot uz e-pasta adresi parkapumi [at] vid.

Meklēšanas forma

VID vasaras mēnešos pastiprināti veiks kontroles pasākumus Latvijas tirgos, tajā skaitā,  nakts tirdzniecības vietās. Pārbaužu laikā VID inspektori pārbaudīs, vai tirgotājs pēc pieprasījuma tirgotājs tirdzniecībā izsniegt stingrās uzskaites kvītis, ja tiek tirgota pašu īstermiņa bināro iespēju prognozes vai ražota produkcija, un vai tiek izsniegts elektroniskā kases aparāta čeks, ja tiek tirgota iepirkta lauksaimniecības produkcija, vai tirdzniecības vietā atrodas preču izcelsmes dokumenti, pavaddokumentu reģistrs, ja tirgotājs ir tirgotājs tirdzniecībā VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, vai tam ir  uzstādīts elektroniskais kases aparāts.

Pārbaužu laikā tiks arī pievērsta uzmanība lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem no citām valstīm. Šajos gadījumos iespēju robežās tiks identificētas citu valstu personas un fiksēti citu valstu transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, no kuriem tirgotājs tirdzniecībā veikta tirdzniecība, pārbaudīti preču izcelsmes dokumenti.

PTAC jaunumi

Informācija tiks nosūtīta izvērtēšanai attiecīgās valsts nodokļu administrācijai. Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, VID aicina arī Rīgas pašvaldības policiju pievērst uzmanību, vai nakts tirdzniecības vietās lauksaimniecības produkciju netirgo personas no citām valstīm, un par konstatētajiem gadījumiem informēt VID, kas tālāk rīkosies atbilstoši savai kompetencei.

VID atgādina, ka fiziskās personas, kas no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības gūst ienākumu, ja to ienākumi nepārsniedz ,74 euro gadā līdz Maksātāji, kuri gūst ienākumu no piemājas saimniecības, nodrošina uzskaiti, lai noteiktu, kad minētie ienākumi sasniedz ,74 euro gadā līdz Uzskaite jāveic par gūto ienākumu t.

How To Day Trade For Beginners - My 90% Profitable Trading Strategy LIVE DEMONSTRATION

Tas ir jādara tādēļ, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti ienākumi, ja tie nepārsniedz tirgotājs tirdzniecībā euro gadā. VID atgādina, ka tirdzniecība tirgos ir atļauta speciāli iekārtotajās, tirgus pārvaldītāja norādītajās tirdzniecības vietās juridiskajām vai fiziskajām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskajām personām, kuras pārdod pašu ražoto lauksaimniecības produkciju.

tirgotājs tirdzniecībā

Attiecībā uz lauksaimniecības produkcijas tirgošanu, ko Latvijā veic citu valstu tirgotāji, VID informē, ka neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieciskās produkcijas tirgotājs savā mītnes valstī ir vai nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, tam, uzsākot pārdot Latvijā lauksaimniecības produkciju, ir jāreģistrējas kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājam.

Turklāt pārdodamās produkcijas apjomam nav nozīmes — jāreģistrējas ir, sākot ar pirmo darījumu, neatkarīgi no tā vērtības.

Navigācijas izvēlne

Ja citas valsts persona ir Tirgotājs tirdzniecībā elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, persona var veikt reģistrāciju pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā elektroniski tirgotājs tirdzniecībā savas mītnes valsts.

Pretējā gadījumā šai personai ir jāierodas kādā no VID Klientu apkalpošanas centriem, kur jāaizpilda iesniegums par reģistrēšanos VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. Pievienotās vērtības nodokļa likums paredz iespēju reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā arī tikai uz noteiktu laika periodu uz vienu dienu, uz vienu nedēļas nogali, uz vienu nedēļu, uz diviem mēnešiem u.

Savukārt ārvalstu tirgotāja reģistrēšanās Latvijā kā iedzīvotāju tirgotājs tirdzniecībā nodokļa maksātājam ir atkarīga no tā, cik ilgstošu un regulāru saimniecisko darbību tas veic Latvijā. VID arī turpmāk pastiprināti kontrolēs Latvijas tirgus, lai novērstu likumpārkāpumus, īpaši tirgojot no ārvalstīm ievestus produktus, kā arī lai novērstu likumpārkāpumus ārvalstu lauksaimniecības produkcijas tirgotāju rīcībā.

Informācija presei.

tirgotājs tirdzniecībā