Vai maksātnespēja un parādu piedziņa ir viens un tas pats?

Variants ir parāds

Saturs

  Lai gan labi zinām teicienu, ka parāds nav brālis, taču daudzi iekrita vieglas naudas ieguves kārdinājumā, aizmirstot, ka jebkurš parāds agri vai vēlu būs jāatdod.

  variants ir parāds

  Labāk ātrāk un brīvprātīgi Šādā situācijā vislabākais variants ir pamatparādu eiro samaksāt brīvprātīgi, izmantojot bankas pārskaitījumu un maksājuma mērķī norādot — pamatparāda atmaksa. Civillikumā teikts, ka kreditors nedrīkst atteikties pieņemt šādus tiešos maksājumus. Ja kreditors pieprasa parāda atgūšanas izdevumus, tiem jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem.

  variants ir parāds

  Taču, ja parādu piedziņas kompānija vai pats kreditors vērsīsies ar prasību tiesā, tā lems par parāda piedziņu piespiedu kārtā. No parādnieka tad piedzīs tiesas izdevumus. Jebkurā gadījumā būs jāmaksā arī procenti par kredīta lietošanu.

  variants ir parāds

  Parādnieka iespējas un rīcība Ja kreditors vai piedzinējfirma atsakās ar jums sadarboties, ieteicams nosūtīt gan kreditoram, gan piedzinējam vēstuli, kurā jānorāda savs maksājumu grafiks un atmaksājamā summa. Tādā veidā būsiet ievērojis Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma nosacījumus, ka parādniekam ir pienākums sadarboties ar kreditoru un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju.

  Ja parādnieks atzīst parādu pilnībā vai daļēji, bet nespēj to atmaksāt kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā kārtībā vai termiņā, viņš, pamatojot, kāpēc maksājuma saistību izpilde variants ir parāds iespējama, ir tiesīgs piedāvāt savu maksājuma saistību nokārtošanas kārtību un termiņu.

  variants ir parāds

  Protams, no parādnieka viedokļa, vislabākais risinājums ir gaidīt, kad kreditors vērsīsies tiesā. Savukārt šis ir visneizdevīgākais variants kreditoram un parādu piedziņas kompānijai, jo visbiežāk tie ir nelielie patēriņa kredītu parādi, un, aprēķinot soda un kavējuma procentus, parādu piedziņas kompānijas var šo summu pat trīskāršot, taču tas notiks tikai tad, ja parādnieks piekritīs un sāks maksāt.

  variants ir parāds

  Ja parādnieks kāda iemesla dēļ nemaksā, kreditors var tikai vērsties tiesā. Savukārt tiesa vadās pēc Civillikuma normas, ka līgumsods un nokavējuma procenti nedrīkst pārsniegt pamata parāda summu. Saziņā ar parādnieku kreditoram un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir kā tirgoties ar demo kontu ievērot samērīgumu.

  Saziņa ir uzskatāma par nesamērīgu, ja tā notiek svētdienās vai likumā noteiktajās svētku dienās no plkst. Tātad ar sūdzību varat vērsties arī šajās variants ir parāds.

  variants ir parāds