Tavas iespējas LU

Viena perioda iespējas

Saturs

  Anonīms Vēlētos lūgt Jūsu skaidrojumu par darba laika uzskaiti un virsstundu kompensāciju.

  viena perioda iespējas

  Noslēgtais darba līgums paredz, ka tiek noteikts normālais darba laiks. Viena perioda iespējas laiks un tā organizācija tiek noteikta darba kārtības noteikumos.

  Studēt, vienlaicīgi baudot dzīvi, — tā ir iespēja, ko piedāvā Latvijas Universitāte!

  Darba kārtības noteikumi paredz, ka darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas, kā arī darbiniekam noteikta! Nekur iekšējos normatīvajos aktos nav atrunāti citi darba laika organizācijas veidi maiņu, summētais, utt. Ņemot vērā darba līgumā un darba kārtības noteikumos minēto, kā arī Darba likuma normas, vēlētos precizēt, kā būtu pareizi jāuzskaita darba laiks tostarp virsstundas šādās situācijās: 1.

  viena perioda iespējas

  Darbinieks nedēļas laikā jau ir nostrādājis 5 dienas kopā 40 stundastaču, lai nodrošinātu nepārtrauktu darba gaitu, darbinieks šajā nedēļā nostrādā vēl vienu dienu 8 stundas. Darbinieks nedēļas laikā ir nostrādājis 5 dienas kopā 32 stundas, jo tika izmantota kompensējošā atpūta 8 stundas pazemes miljonāru iespējas nostrādātām virsstundām iepriekšējā periodā.

  viena perioda iespējas

  Lai nodrošinātu nepārtrauktu darba gaitu, darbinieks šajā nedēļā nostrādā vēl vienu dienu 8 stundas. Vai darbiniekam jāsaņem apmaksa tikai par 40 stundām, lai gan nedēļas laikā nostrādātas 6 dienas?

  viena perioda iespējas

  Darbinieks nedēļas laikā ir nostrādājis 4 dienas kopā 32 stundas, jo tika izmantota kompensējošā atpūta 8 stundas par nostrādātām virsstundām iepriekšējā periodā. Vai darbiniekam jāsaņem apmaksa par 40 stundām?

  Lidija Dārziņa LV portāls Likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikts — ja slimo nepārtraukti, slimības pabalstu izmaksā no darba nespējas Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas. Ja slimo ar pārtraukumiem, pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

  Vai darba laika uzskaiti mainītu tas, ka viena no nostrādātajām dienām ir bijusi sestdiena vai svētdiena? Darbinieks nedēļas laikā ir nostrādājis 4 dienas kopā 36 stundas, jo tika izmantota kompensējošā atpūta 4 stundas par nostrādātām virsstundām iepriekšējā periodā.

  Lai nodrošinātu nepārtrauktu darba gaitu, darbinieks šajā nedēļā nostrādā vēl vienu dienu 6 stundas.