Galveno akciju un fondu biržu tirdzniecības laiki

Opcija ir vienošanās starp divām pusēm

GPL nodrošinās Pārdevējam Pakalpojumu atbilstoši tālāk aprakstītajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem saistībā ar Pārdevēja veiktu pārdošanu Google tirgus laukumos un labdarības ziedojumiem labdarības gadījumos.

Šeit var atrast sarakstu ar Google tirgus laukumiem, kuri tiek atbalstīti Pakalpojumā. Uzņēmums Google var regulāri atjaunināt tirgus laukumus, tomēr visi tirgus laukumu darījumi tiks apstrādāti atbilstoši tālāk aprakstītajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Lūdzu, skatiet attiecīgā produkta pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai iegūtu plašāku informāciju par to, vai kāds konkrēts produkts uzskatāms par tirgus laukumu. Papildus pārdošanai Google tirgus laukumos Pārdevējs var arī nodrošināt savus produktus, lai tos tālāk pārdotu uzņēmums Google, un šādā gadījumā Google būs parādā naudu Pārdevējam.

Google var pieprasīt, lai GPL tā vārdā nokārto šādus norēķinus ar Pārdevēju. Lai novērstu šaubas, tālāk aprakstītie pakalpojumu sniegšanas noteikumi neattiecas uz šādiem norēķiniem. Plašāku informāciju par šādiem norēķiniem skatiet attiecīgo opcija ir vienošanās starp divām pusēm pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

Форма поиска

Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumi — Pārdevējs Finanšu uzraudzības iestāde FCA ir pilnvarojusi uzņēmumu GPL un regulē tā tiesības izdot elektronisko naudu turpmāk tekstā — E-naudaun tas ir iekļauts Finanšu uzraudzības iestādes reģistrā ar numuru Pirms izlemjat, vai piekrist šī Līguma noteikumiem un turpināt reģistrēšanās procesu, Jums ir jāizskata viss šī Līguma saturs.

Pirms turpināt, Jums ir jāizdrukā vai jāsaglabā šī Līguma kopija turpmākai informācijai. Līgums stāsies spēkā datumā, kurā tā noteikumiem piekritīs Pārdevējs turpmāk tekstā — Spēkā stāšanās datums. Zīmolu iezīmes — preču nosaukumi, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, domēnu nosaukumi un citas raksturīgas katras attiecīgās puses zīmolu iezīmes, kuras reizēm pieder vai tiek licencētas minētajai pusei.

Darbadiena — diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai oficiāla brīvdiena Lielbritānijā.

opcija ir vienošanās starp divām pusēm

Pircējs — Klients, kas Produktu iegādei izmanto Pakalpojumu, lai veiktu Apmaksas darījumu. Mobilo sakaru operators — uzņēmuma GPL apstiprināts mobilo sakaru operators, kas Pircējiem nodrošina Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu.

Norēķini ar pakalpojumu sniedzēju — maksājumu process, kurā GPL Pārdevēja vārdā Mobilo sakaru operatoram iesniedz Maksājuma darījumu par norēķinu Pircēja Mobilo sakaru operatora norēķinu kontā. Mobilo sakaru operatora norēķinu konts — mobilo sakaru operatora nodrošināts mēneša vai cita perioda norēķinu konts, kuru Pircējs reģistrē GPL kā Maksāšanas līdzekli. Klients — fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējas Pakalpojumā kā Pircējs vai Pārdevējs. E-nauda — elektroniska vērtība, ko izdod uzņēmums GPL, saņemot līdzekļus.

E-nauda nav depozīts. Eiro — Eiropas monetārās savienības likumīgā valūta.

Galveno akciju un fondu biržu tirdzniecības laiki

Maksāšanas līdzeklis — kredītkartes konts, debetkartes konts, Mobilo sakaru operatora norēķinu konts vai cits maksāšanas līdzeklis, kuru reģistrē Klients izmantošanai Pakalpojumā un kuru GPL izmanto GPL E-naudas izdošanas finansēšanai, lai apstrādātu Apmaksas kā nopelnīt naudu no tīmekļa naudas un veiktu citas darbības.

Apmaksas darījums — darījums, kurā GPL i  veic pārskaitījumu Pirkuma summas apmērā no Pircēja Maksāšanas līdzekļa uz GPL kontu, ii  izdod Pircējam tādu E-naudas summu, kas vienāda ar Pirkuma summu, iii  pārskaita attiecīgo E-naudas summu no Pircēja konta uz Pārdevēja kontu.

Google tirgus laukums — jebkurš vai visi Google pārvaldītie tirgus laukumi, kuros Pircēji var iegādāties produktus tieši no Pārdevēja.

opcija ir vienošanās starp divām pusēm

Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi — Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi atbilstoši 3. Google vietne — jebkura vietne, kura pieder vai kuru pārvalda uzņēmums Google vai tā saistītie uzņēmumi vai kura tiek pārvaldīta to vārdā, tostarp visi saistītie apakšdomēni un direktoriji, kā arī visas mantotās vietnes. Pieteikuminformācija — lietotājvārds un parole, kuru GPL piešķir Pārdevējam, lai viņš varētu piekļūt savam Pārdevēja kontam.

Maksājuma uzdevums — i  norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPL, lai veiktu Pircēja pilnvarotu Apmaksas darījumu; šie norādījumi ir arī kā paziņojums uzņēmumam GPL par Pircēja pilnvaru veikt pirkumu no uzņēmuma GPL par E-naudas summu, kas vienāda ar Apmaksas darījuma Pirkuma summu, vai ii  norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPL Atmaksas darījuma veikšanai atkarībā no konteksta.

Sterliņu mārciņas — Lielbritānijas likumīgā valūta.

Produkts — jebkura digitāla vai fiziska prece vai pakalpojums, kuru Pircējs var iegādāties no Pārdevēja, izmantojot Pakalpojumu. Pirkuma summa — vērtība, kas ir ekvivalenta Produkta cenai un ietver jebkādas saistītās nodevas, nodokļus, piegādes maksas vai maksu par apstrādi, ja tāda piemērojama. Izpirkuma darījums — darījums, kurā uzņēmums GPL izpērk E-naudu no Pārdevēja Izpirkuma konta un veic attiecīgās summas pārskaitījumu uz Pārdevēja Norēķinu kontu.

opcija ir vienošanās starp divām pusēm

Atmaksas darījums — darījums, kurā uzņēmums GPL pārskaita E-naudu no Pārdevēja izpirkuma konta uz Pircēja kontu, pēc tam izpērk attiecīgo summu un veic pārskaitījumu par attiecīgo summu uz Pircēja Maksāšanas līdzekli, izmantojot Pakalpojuma līdzekļu atmaksas funkciju. Obligātā rezerve — naudas summa no Pārdevējam izmaksājamo maksājumu daļas saistībā ar Opcija ir vienošanās starp divām pusēm ir vienošanās starp divām pusēm darījuma vai Izpirkuma darījuma apstrādi, ko uzņēmums GPL var aizturēt saskaņā ar Līgumu.

Pārdevējs — jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Pakalpojumu, lai pārdotu Produktus un saņemtu Pirkuma summas no Apmaksas darījumiem. Pārdevēja e-pasta adrese — e-pasta adrese, kuru Pārdevējs norādīja reģistrēšanās laikā. Pārdevēja vietne — Pārdevēja tīmekļa lapas, kurās tiek piedāvāti Produkti, par kuriem var norēķināties, izmantojot Pakalpojumu.

Pakalpojums — šajā Līgumā aprakstīts E-naudas maksājumu pakalpojums, ko nodrošina GPL ar nosaukumu Google Payments, kurš ietver a  Apmaksas darījumu un Atmaksas darījumu apstrādi Pārdevēju vārdā par pirkumu starp Pārdevēju un Pircēju, b  Izpirkuma darījumu apstrādi.

Maksa par pakalpojumu — maksa, ko saskaņā ar 7. Norēķinu konts — Pārdevēja depozīta konts, ko apkalpo Latvijā esoša banka un ko Pārdevējs ir norādījis, kā arī par to rakstiski paziņojis uzņēmumam GPL, un uzņēmums GPL ir to apstiprinājis līdzekļu saņemšanai par Pārdevēja Izpirkuma kontā esošās E-naudas izmantošanu. Gads — divpadsmit 12 mēnešu periods, kas sākas Spēkā stāšanās datumā, un katrs nākamais divpadsmit mēnešu periods.

blackmagpietheory.com Enciklopēdijas. Meklēšanas rezultāti

Šī Līguma pantu virsraksti ir paredzēti tikai uzziņas atvieglošanai, un tie neietekmē šī Līguma interpretāciju vai uzbūvi. Atsaucē uz jebkuru likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu ir iekļauta norāde uz šo likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu, tai tiekot regulāri mainītai, paplašinātai vai atkārtoti ieviestai. Ja Līgumā nav skaidri norādīts citādi, visas tajā minētās summas ir norādītas eiro valūtā. Līguma darbības laikā Pārdevējs var pieprasīt, lai viņam tiktu nodrošināts Līgums, izmantojot palīdzības centru pārdevējiem ; tādā gadījumā uz Pārdevēja e-pasta adresi bez maksas tiks nosūtīta saite uz Līgumu.

Pakalpojuma apraksts.

Investīciju process

Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka: a  Pārdevēja Produktu pārdošana ir darījumi starp Pārdevēju un Pircēju, nevis starp uzņēmumu GPL, Google vai kādu tā saistīto uzņēmumu, ja vien GPL, Google vai kāds tā saistītais uzņēmums darījumā nav skaidri norādīts kā Pārdevējs vai Pircējs; b  ne uzņēmums GPL, ne uzņēmums Google vai tā apakšuzņēmēji nav Pircējs, Pārdevējs vai puse, kas ir saistīta ar jebkuru Apmaksas darījumu, ja vien tas nav skaidri norādīts Produkta informācijā Google vietnē vai tā pakalpojumu sniegšanas noteikumos; c  uzņēmums Opcija ir vienošanās starp divām pusēm nav atbildīgs par reklamēto Produktu kvalitāti, drošumu vai likumību, Produktu aprakstu patiesumu vai precizitāti, Pārdevēju spēju pārdot Produktus vai Pircēju spēju iegādāties Produktus, kā arī nekontrolē to; d  uzņēmums GPL nav atbildīgs par to, vai Pircējs pabeidz pirkumu vai maksājumu par Produktiem, kurus Pircējs piekritis iegādāties no Pārdevēja, kā arī nekontrolē to.

Kad Pircējs pilnvaro pirkuma izpildi ar Maksāšanas līdzekli, uzņēmums GPL pēc Maksājuma uzdevuma saņemšanas no Pārdevēja apstrādā Apmaksas darījumu Pārdevēja vārdā vai nu a  izmantojot piemēroto maksājumu apstrādes tīklu, tostarp bez ierobežojuma kredītkaršu vai debetkaršu tīklus, vai b  iesniedzot to Mobilo sakaru operatoram, lai apmaksa un iekasēšana notiktu, izmantojot tālāk aprakstītos Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju.

Atļautie Maksājumu uzdevumi. Pārdevējs izmanto Pakalpojumu tikai tāpēc, lai apstrādātu Maksājuma uzdevumu par Produktu, ko Pircējs ir iegādājies, izmantojot likumīgu un godīgu Produkta tirdzniecību. Maksājuma uzdevums var netikt iesniegts apstrādei, izmantojot Pakalpojumu, kamēr Pārdevējs nav veicis tālāk norādītās darbības: a piegādājis vai citādi nodrošinājis iegādātās preces Pircējam; b izpildījis iegādāto pakalpojumu; c  citādā veidā pabeidzis iegādes darījumu saskaņā ar Pārdevēja un Pircēja savstarpējo vienošanos.

Aizliegtie darījumi. GPL var bez iepriekšēja paziņojuma Pārdevējam ieviest vispārēju praksi un ierobežojumus Pakalpojuma izmantošanai, tostarp bez ierobežojuma ieviest atsevišķu vai apkopotu darījumu ierobežojumus saistībā ar Apmaksas darījumu skaitu vai vērtību sterliņu mārciņās vai ekvivalentu vērtību vietējā valūtā, kā arī Maksājuma uzdevumiem vienā vai vairākos konkrētos laika periodos.

Pārdevējs neveiks tālāk norādītās darbības: a neizmantos Pakalpojumu, lai apstrādātu Apmaksas darījumu Pārdevējam un citādi nepārsūtīs naudu starp Pircēju un Pārdevēju, ja tas nebūs tieši saistīts ar Preces pirkumu, ko veic Pircējs izņemot ziedojumu apstrādi saskaņā ar iepriekš norādīto 2.

Neievērojot piemērojamo politiku saistībā ar Aizliegto produktu sarakstu, var tikt apturēta vai pārtraukta Pārdevēja piekļuve Pakalpojumam, kā arī īstenoti citi uzņēmumam GPL pieejamie aizsardzības līdzekļi atbilstoši šim Līgumam. Iesniedzot uzņēmumam GPL iepriekšēju paziņojumu GPL norādītā veidāPārdevējs var atteikties apstrādāt jebkuru Produkta pasūtījumu jebkāda iemesla dēļ, bet katrā šādā gadījumā uzņēmumam GPL nebūs nekādu saistību nodrošināt saistītos Apmaksas darījumus.

Pakalpojuma lietošanas ierobežojumi.

Aizliegtās darbības. Ja Pārdevējs pievieno Apmaksas darījumam jebkādu papildu maksu par Pakalpojuma lietošanu, Pārdevējam ir iepriekš skaidri jāinformē Pircējs par šādām izmaksām. Pārdevējs piekrīt nepiemērot nekāda veida papildu maksu, kas ir nelikumīga atbilstošajā jurisdikcijā.

Gadījumā, ja Apmaksas darījums tiek atcelts jebkāda iemesla dēļ tostarp bez ierobežojuma atmaksas rezultātāuzņēmums GPL var pēc saviem ieskatiem mēģināt atgūt minētos līdzekļus no Pārdevēja, atskaitot tos no Pārdevēja Izpirkuma konta. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka gadījumā, ja Pārdevēja Izpirkuma kontā nepietiek līdzekļu, GPL var atgūt Pārdevēja parādu uzņēmumam GPL, atskaitot to no Pārdevēja Izpirkuma konta pēc opcija ir vienošanās starp divām pusēm Apmaksas darījuma vai citā veidā, kas nav aizliegts tiesību aktos.

Izpildes laiki. Saņemot Maksājuma uzdevumu no Pārdevēja, GPL izdos Pircējam E-naudu Pirkuma summas apmērā vēlākais tad, kad GPL būs saņēmis derīgus un atbilstošus līdzekļus no Pircēja Maksāšanas līdzekļa, un nekavējoties pārskaitīs izdoto summu, atskaitot Pārdevēja Izpirkuma kontam piemēroto Maksu par pakalpojumu; b  Atmaksas darījumi. Ja vien Atmaksas darījuma veikšanai Pārdevēja Izpirkuma kontā būs pietiekami daudz līdzekļu, saņemot Maksājuma uzdevumu no Pārdevēja, GPL nekavējoties pārskaitīs Pircējam E-naudu atmaksājamās Pirkuma summas apjomā no Pārdevēja Izpirkuma konta.

Ja maksāšanas līdzeklis tika izmantots, lai daļēji vai pilnībā apmaksātu pirkuma summu, GPL izpirks un pārskaitīs summu, kas tika izmantota Pirkuma apmaksai ar maksāšanas līdzekli, uz Pircēja maksāšanas līdzekli uzreiz pēc tam, kad GPL būs pabeidzis piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpniecības un citu nelegālo darbību pārbaudi un ieguvis apmierinošus rezultātus; c  Izpirkuma darījumi.

Ja vien Izpirkuma darījuma veikšanai Izpirkuma kontā ir pieejami pietiekami līdzekļi, GPL atgūs Pārdevēja Izpirkuma kontā esošos līdzekļus un veiks summas pārskatījumu Darbadienā, kurā norunāts opcija ir vienošanās starp divām pusēm Izpirkuma darījumu saskaņā ar 7.

opcija ir vienošanās starp divām pusēm

Apmaksas, Atmaksas vai Izpirkuma darījumi var tikt noraidīti bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam vai Pārdevējam saskaņā ar 7. Darījumi opcija ir vienošanās starp divām pusēm tikt aizkavēti arī saistībā ar GPL atbilstību piemērojamo nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas novēršanas tiesību aktu prasībām, tostarp gadījumos, kad uzņēmumam GPL ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar krāpšanu.

Papildu noteikumi saistībā ar Norēķiniem ar pakalpojumu sniedzēju. Ja Pircējs veic Apmaksas darījumu, izmantojot Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju, GPL iesniedz pieteikumu par līdzekļu iekasēšanu un apstrādi Mobilo sakaru operatoram, izmantojot Pircēja Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu.

opcija ir vienošanās starp divām pusēm

GPL var arī iesniegt Mobilo sakaru operatoram apstrādei minētā Apmaksas darījuma atcelšanu, atmaksu vai korekciju, izmantojot Pircēja Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu. Uzņēmumam GPL nav saistību pret Pārdevēju vai kādu citu personu apmaksāt Pircēja Apmaksas darījumu vai ar to saistīto atcelšanu, atmaksas vai korekcijas gadījumā, ja Mobilo sakaru operators kāda iemesla dēļ nespēj vai nevēlas iekasēt līdzekļus no Mobilo sakaru operatora Norēķinu konta vai citādā veidā no Pircēja par Apmaksas darījuma maksājumuvai kreditēt Mobilo sakaru operatora Norēķinu kontu, vai citādā veidā kreditēt Pircēju par Apmaksas darījuma atcelšanu, atmaksu vai korekciju.

Gadījumā, ja GPL pārskaita norēķinu līdzekļus Pārdevējam, kurš gaida maksājumu no Mobilo sakaru operatora, GPL patur tiesības uz līdzekļu atmaksu vai pieprasīšanu no Pārdevēja, opcija ir vienošanās starp divām pusēm Mobilo pakalpojumu sniedzējs nepabeidz Apmaksas darījuma apstrādi Pircēja Mobilo sakaru operatora Norēķinu kontā vai citādā veidā nesaņem maksājumu no Pircēja.

Uzņēmums GPL var ierobežot Pārdevēju veidus, kuri drīkst izmantot Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju, un produktu veidus, kurus var iegādāties, izmantojot Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju. Beta funkcijas. GPL var pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā pārtraukt Beta funkciju nodrošināšanu.

Pārdevējs nodrošinās, ka Pakalpojumam nevar piekļūt un to nevar lietot Pārdevēja vietnē pretrunā ar šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem vai citādā veidā, ko nav apstiprinājis uzņēmums GPL, un Pārdevējs pārraudzīs un atspējos jebkādu nepilnvarotu pušu piekļuvi vai lietošanu tostarp bez ierobežojuma jebkādas trešo pušu vietnes. Uzņēmumam GPL pieder galējā apstiprinājuma tiesības par veidiem, kādos Pārdevējs izmanto Pakalpojumu, un gadījumā, ja GPL neatbalsta šādu izmantošanu, GPL opcija ir vienošanās starp divām pusēm tiesības, iepriekš par to paziņojot Pārdevējam, pilnībā vai daļēji apturēt turpmāku Pakalpojuma lietošanu līdz laikam, kamēr Pārdevējs ievieš adekvātas korektīvās izmaiņas, kā to saprātīgi pieprasa un nosaka GPL.

Uzņēmums GPL var jebkurā laikā nosūtīt pārbaudes vaicājumus uz Pārdevēja vietni -ēm vai veikt to kvalitātes pārskatīšanu, lai apstiprinātu Pārdevēja atbilstību Līguma noteikumiem.

opcija ir vienošanās starp divām pusēm

Maksāšanas līdzekļi. Pārdevējs sniegs aktuālu, pilnīgu un precīzu reģistrācijas informāciju, Maksāšanas līdzekļa un Norēķinu konta informāciju, kā arī atjauninās minēto informāciju, lai tā vienmēr būtu aktuāla un precīza. GPL var regulāri pieprasīt Pārdevējam sniegt papildinformāciju, lai Pārdevējs varētu turpināt izmantot Pakalpojumu vai lai palīdzētu uzņēmumam GPL noteikt, vai atļaut Pārdevējam turpināt izmantot Pakalpojumu.

Kas ir CFD?

GPL regulāri atjaunina savas tehniskās vai ieviešanas specifikācijas tostarp bez ierobežojuma, atjauninot GPL datu protokolus vai pieprasot izskata un darbības, apzīmējuma, zīmola vai attiecinājuma izmaiņas. Pārdevējam jāievieš minētie atjauninājumi vai izmaiņas tik ātri, cik tas ir praktiski iespējams, bet jebkurā gadījumā sešdesmit 60 dienu laikā no datuma, kurā saņemts paziņojums par attiecīgo atjauninājumu; tomēr, jāņem vērā, ka izskata un darbības, apzīmējuma, zīmola vai attiecinājuma atjauninājumi vai izmaiņas jāievieš piecpadsmit 15 dienu laikā no datuma, kurā Pārdevējs ir saņēmis paziņojumu par attiecīgajiem atjauninājumiem.

Paziņojumi par izmaiņām sistēmā. Ne mazāk kā sešdesmit 60 dienas pirms to ieviešanas Pārdevējs nosūtīs uzņēmumam GPL paziņojumu par jebkādām izmaiņām kodēšanas vai rādīšanas tehnoloģijās, kuras tiek izmantotas, lai ieviestu Pakalpojumu, un kuras, iespējams, var negatīvi ietekmēt Pakalpojumu vai Apmaksas darījumu apstrādi ar to saprotot, ka minētais paziņojums nekādā gadījumā neatbrīvos Pārdevēju no saistībām saskaņā ar Līgumu.

Tehniskais atbalsts.

Par atvasinājumiem tos sauc tāpēc, ka tirgojot šos finanšu instrumentus Labākais veids, kā dienas laikā tirgot kriptonauda neiegādājieties pašu bāzes aktīvu, bet gan līgumu, kura cena tiek atvasināta no tirgotā bāzes aktīva cenas tirgū, piemēram, akciju, akciju indeksa, bitstamp xrp tirdzniecības bots un izejvielu fjūčeru līgumu vai jebkura cita finanšu instrumenta cenas. Tas nozīmē, ka CFD tiek iegādāts no, piemēram, brokera vai finanšu institūcijas kas piedāvā CFD tirdzniecības pakalpojumu. CFD ir unikāls finanšu produkts un dēļ to uzbūves, tas iekļauj šim produktam raksturīgus riskus, kurus būtu jāņem vērā ikvienam, apsverot tirdzniecību ar jebkuru no CFD instrumentiem - bet par riskiem un produkta priekšrocībām nedaudz vēlāk.

Pirms Pārdevējs iesniedz atbalsta pieprasījumu uzņēmumam GPL, viņam ir jāveic pamatotas darbības, lai novērstu kļūmes, kļūdas, darbības traucējumus vai tīkla savienojuma problēmas savā programmatūrā un aprīkojumā, nevēršoties pie GPL. Pēc tam Pārdevējs var iesniegt rakstisku pieprasījumu par tehnisko atbalstu saskaņā ar GPL atbalsta vadlīnijām un procedūrām. Pārdevējs sniegs Pircējiem atbalsta pakalpojumus uz sava rēķina.

  1. XXV nodaļa.
  2. Pārskati par bināro opcijām olimpi tirdzniecībā
  3. Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
  4. Ja nē, vai atbilstoši Pamatnolīguma 4.
  5. Tirdzniecība ir vissvarīgākā disciplīna, lai atrastu savu sistēmu

Apmaksas darījumu pilnvarošana. Pārdevējs atzīst, ka pilnvaru saņemšana no kartes izsniedzēja saistībā ar konkrētu Apmaksas darījumu norāda tikai uz to, ka pilnvarošanas datumā: a  attiecīgajā kartē ir pietiekams kredīts kartes izdevēja opcija ir vienošanās starp divām pusēm, lai samaksātu Pārdevējam Pirkuma summu; b  attiecīgā karte tiek izmantota kartes derīgajos datumos; c  attiecīgā karte nav reģistrēta kā pazudusi vai nozagta.

Pārdevējs atzīst, ka šāds pilnvarojums negarantē, ka persona, kura iesniedz darījumu, ir patiesais kartes īpašnieks; pilnvarojums arī nav apstiprinājums no GPL vai jebkādas citas personas puses, ka uz darījumu neattieksies atmaksa.

Ko domā nākotnes un iespējas līgumu līgumi un atšķirība starp tiem? Ir reizes, kad pircējam nav naudas, lai noteiktu aktīvu iegādātos Tagad viņš var to iegādāties kādā nākotnē, lai viņš to varētu iegādāties, iegādājoties šī aktīva nākotnes līgumu. Visi fjūčeru līgumi ir standartizēti, un tāpēc tie tiek brīvi tirgoti biržā, neradot nekādu darījuma partneru risku. Lai iegūtu labākus rezultātus, eksperti ieteica fjūčeru tirdzniecības padomus, mcx padomus seko arī tirgotāji un investori. Katram līgumam ir savas specifikācijas, kuras abām pusēm ir jāizpilda.

Google tirgus laukumi. Neskatoties uz 3. Lai Pakalpojumu izmantotu Google tirgus laukumā, Pārdevējam ir atsevišķi jāpiekrīt Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi un Pārdevēja Pakalpojuma konts ir jāsaista ar Pārdevēja kontu šajā Google tirgus laukumā. Ja starp šo Līgumu un Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem rodas pretrunas, tiesību aktos atļautajā apmērā tiek piemēroti attiecīgā Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

GPL ir elektroniskās naudas izdošanas iestāde.